uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

 

loga 20 

Průvodce severem je mobilní aplikace vytvořená nejen pro rodiny, ale hlavně pro Vaši snazší informovanost o volnočasových možnostech na městské části Brno-sever. Když budete hledat nejbližší dětské hřiště, sportoviště, parkour či workout hřiště nebo psí výběhy s cvičnými prvky, nebo se budete chtít poohlédnout po nabídce aktivit spolků a jiných organizací či si projít památky Brna-severu nebo mít přehled o všech školách a školkách, tak právě v této aplikaci vše přehledně najdete.

logoNabízí:

• 70+ dětských hřišť a sportovišť
• 80+ pro-rodinných organizací a spolků
• 90+ památek
• 34 škol a školek
• 11 psích výběhů

Aplikace umí celou řadu věcí, od možnosti přímého volání do nalezené organizace, přes navigaci do vybraného místa až po možnost hlášení závady, třeba rozbité lavičky na dětském hřišti a další funkce.

Každé takové „místo“ obsahuje:

• fotografie, popis, kontakty, webové stránky
• zobrazení míst na mapě
• oblíbené položky
• vyhledávání dle klíčových slov
• přímé volání do organizace
• hlášení chyb a závad
• navigace do místa

Vyhledávat můžete buď přes klíčová slova nebo dle kategorií jako rodina, sport, kultura, senioři, volný čas, vzdělávání, školy a další.

Aplikace také nabízí integraci online služby městské části pro občany – „Servisdesk“. Díky Servisdesku můžete úřadu nahlásit problém, kterého si na hřištích přímo v terénu všimnete. Stačí si hřiště nebo psí výběh v aplikaci vyhledat a kliknout na tlačítko „Nahlásit problém“. Po rozvinutí formuláře pak můžete popsat např. rozbitou lavičku nebo nefunkční herní prvek.

 

Nyní nezbývá než aplikaci vyzkoušet a začít používat. 

Ke stažení aplikace pro systémy Android nebo iOS klikněte na příslušnou ikonu: 

google play

app store black 

Další odkazy:

 

Návod k použití Dotazy a připomínky
O Aplikaci Další aplikace
Zásady ochrany osobních údajů  

Návod k použití

Jak hledat v aplikaci – 3 způsoby

 

                              Přímo v mapce                                                  Zadáním klíčového slova                                             Dle kategorií a podkategorií

kategoriemapkaklicova slova                                                    
                           

 

 

 Zobrazení míst v městské části

 

            74 dětských hřišť a sportovišť                                                  34 škol a školek                                                          80 organizací a spolků

foto aplikace hristefoto aplikace organizacefoto aplikace skola

 

Co aplikace umí?

 

oblibenePřidání místa do oblíbených

navigaceNavigace k místu

kontaktPřímý kontakt na organizace

 

Jak se můžete podílet na aplikaci i Vy?

 

                     Klikněte na tlačítko „Nahlásit problém“                                                                   … a můžete zaslat podnět (nutné být on-line)

podnetfoto aplikace nahlaseni problemu

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MOBILNÍ APLIKACÍ PRŮVODCE SEVEREM
ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
IČO: 44992785
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 545 542 111

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

PMA data protection s.r.o.
Mgr. Ivana Šilhánková
Tel.: +420 770 606 082
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní včetně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Aplikace zpracovává primárně obecné informace o volnočasových možnostech trávení času v městské části, v souvislosti s tím se však mohou v aplikaci objevit i osobní údaje fyzických osob, které jsou s těmito aktivitami spojeny. Aplikace neprovádí identifikaci uživatelů ani neukládá další osobní údaje spojené s konkrétním uživatelem.

Účelem zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy u jednotlivých položek, je zajištění řádného fungování mobilní aplikace „Průvodce severem“.

Právním základem zpracování je:
Čl. 6 odst. 1 písm. b) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
Čl. 6 odst. 1 písm. f) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.


4. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů může být Provozně-ekonomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně, která aplikaci vyvíjí a průběžně spravuje.

5. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Správce ukládá osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění stanoveného účelu.

7. Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.
Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.
Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.
Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

8. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

O aplikaci

Mobilní aplikace Průvodce severem je průvodcem městskou částí Brno-sever nejen pro rodiny. Aplikace vznikla v rámci projektu Audit familyfriendlycommunity, do kterého je Brno-sever do roku 2017 jako jedna z prvních obcí v České republice aktivně zapojená.

Aplikace obsahuje:

 • více jak 70 dětských hřišť a sportovišť včetně jejich fotografií a mnoha údajů o nich (dostupnost parkování, WC, bezbariérový přístup, povrch, množství zeleně uvnitř a vně a další)
 • více jak 80 organizací a spolků aktivních na Brně-severu, které lze třídit dle oboru činnosti
 • více jak 90 památek, které jsou členěny na kulturní památky, pomníky a památníky, pamětní desky a kříže, sochy a objekty moderní architektury
 • 34 mateřských a základních škol, středních a vyšších odborných, uměleckých a speciálních škol
 • 11 psích výběhů včetně jejich fotografií, otevírací doby a dalších údajů

Funkce aplikace:

 • zobrazení jednotlivých míst na mapě
 • zobrazení seznamu míst v městské části
 • možnost přidání místa do oblíbených položek
 • hledání podle klíčových slov nebo kategorií či podkategorií
 • možnost přímo kontaktovat odpovědné pracovníky u organizací a spolků
 • hlášení chyb a závad
 • navigace ke každému místu nebo organizaci

Aplikace vznikla pro podporu rodičů s dětmi ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a vytvořil ji tým Spatial Hub. Studenti zmapovali všechna hřiště a výběhy pro psy, následně byly informace rozšířeny o seznam neziskovek z Brna-severu. Zaznamenávali různé informace o stavu hřiště, vybavení, přítomnosti stínu, vzdálenosti WC apod. Poté aplikaci naprogramovali a udělali ji příjemný a moderní design. Vznikl tak přehledný seznam, který jsme doplnili aktuálními fotografiemi hřišť a výběhů.

V aplikaci se také nachází seznam osmdesáti organizací a spolků aktivních v rodinné politice včetně kontaktních údajů. Organizace jsou přehledně rozděleny podle zájmové činnosti, zaměření na věkovou skupinu a orientaci na občany. Naleznete zde kontakty jak na kluby pro seniory, tak na pobočky sportovních organizací, jako je např. Sokol nebo organizace, které se zabývají prosociální činností. Nově zde naleznete kompletní seznam škol a školek a všech dostupných památek na Brně-severu.

Aplikace také nabízí integraci jiné online služby městské části pro občany – „Servisdesk“. Díky Servisdesku můžete úřadu nahlásit problém, kterého si na hřištích přímo v terénu všimnete. Stačí si hřiště nebo psí výběh v aplikaci vyhledat a kliknout na tlačítko „Nahlásit problém“. Po rozvinutí formuláře pak můžete popsat např. rozbitou lavičku nebo nefunkční herní prvek. Referentka úřadu městské části poté tento problém předá na příslušný odbor, který vzniklou situaci bude řešit.

Aplikace je první svého druhu na území města Brna a její výhodou je, že pracuje i off-line.

Rodinná politika Brna-sever

Jednou z nejdůležitějších kvalit života je dobře fungující rodina, z níž čerpáme energii dál ve vztazích, ve své práci nebo v těžkých životních situacích. Stejně tak důležitá jsou dobrá přátelství či pocit domova. Proto by měla být rodinná politika samozřejmou součástí agendy správy města či městských částí.

K naplňování pro-rodinné politiky na Brně-sever patří i moderní přístupy poskytování informací veřejnosti. A proto jsme ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity vyvinuli mobilní aplikaci Průvodce severem.

Tato aplikace vychází ze série pro-rodinných opatření, která schválila Rada městské části na základě Auditu familyfriendlycommunity, projektu, který pochází z Rakouska a Jihomoravský kraj je první v České republice, který jej zavádí do praxe i u nás.

Více o auditu:

http://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz/


Abychom mohli efektivně komunikovat rodinnou politiku Brna-sever i na sociálních sítích, založili jsme facebookovou stránku rodinné politiky. Navštívit ji (a dát nám like!) můžete tady:

https://www.facebook.com/brnosever.prorodinu/