uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MOBILNÍ APLIKACÍ PRŮVODCE SEVEREM
ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
IČO: 44992785
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 545 542 111

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

PMA data protection s.r.o.
Mgr. Ivana Šilhánková
Tel.: +420 770 606 082
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní včetně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Aplikace zpracovává primárně obecné informace o volnočasových možnostech trávení času v městské části, v souvislosti s tím se však mohou v aplikaci objevit i osobní údaje fyzických osob, které jsou s těmito aktivitami spojeny. Aplikace neprovádí identifikaci uživatelů ani neukládá další osobní údaje spojené s konkrétním uživatelem.

Účelem zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy u jednotlivých položek, je zajištění řádného fungování mobilní aplikace „Průvodce severem“.

Právním základem zpracování je:
Čl. 6 odst. 1 písm. b) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
Čl. 6 odst. 1 písm. f) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.


4. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů může být Provozně-ekonomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně, která aplikaci vyvíjí a průběžně spravuje.

5. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Správce ukládá osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění stanoveného účelu.

7. Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.
Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.
Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.
Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

8. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.