uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Dotace z rozpočtu MČ Brno-sever

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ A POUŽITÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SEVER

Žádost o poskytnutí dotace - DOC, PDF

Organizační pokyny k vyplnění žádosti

 

SEZNAM POSKYTNUTÝCH DOTACÍ

ROK 2024

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Neinvestiční dotace – sport

Příjemce

Účel dotace

Výše dotace (Kč)

BK Skokani Brno, z. s.
IČO: 05160715
Kounicova 294/63
602 00 Brno

Organizace basketbalové přípravky a soustředění 6 500

Defekt z. s.
IČO: 70834237
Bratří Mrštíků 318/24
614 00 Brno

Soběšická Mulda 2024 30 000

DRAGON SPIRIT – Škola Chan Shaolin Si
& Dju Su Kung-fu z. s.
IČO: 09681311
Vranovská 1033/93
614 00 Brno

Letní soustředění Kung-fu 2024 5 000 

DRAGON SPIRIT – Škola Chan Shaolin Si
& Dju Su Kung-fu z. s.
IČO: 09681311
Vranovská 1033/93
614 00 Brno

Pronájem tělocvičen 2024 25 000

FBŠ Hattrick Brno, z. s.
IČO: 22822399
Loosova 800/1b
638 00 Brno

Nájmy sportovních hal
FBŠ Hattrick Brno
98 000

FC Soběšice, z. s.
IČO: 49465155
Borová 510/30
644 00 Brno

Zajištění provozu a činnosti fotbalového klubu
FC Soběšice, z. s.
100 000

inBalance, z. s.
IČO: 03570878
Labská 255/25
625 00 Brno

Podpora celoroční činnosti inBalance, z. s. 18 000

Malý fotbal Brno, z. s.
IČO: 26642441
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Celoroční činnost hráčů malého fotbalu z městské části Brno-sever 17 500

Sportovní klub SEVER BRNO, z. s.
IČO: 48513962
Bieblova 164/22
613 00 Brno

Zajištění provozních a materiálních nákladů Sportovního klubu
SEVER BRNO, z. s.
10 000

TAJV, z. s.
IČO: 09287094
Sportovní 158
290 01 Poděbrady

Sportovní den mládeže s TAJV
v MČ Brno-sever – 2. ročník
5 000

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Husovice
IČO: 18825028
Dukelská třída 49/9
614 00 Brno

Oprava povrchů a podlahy ve sprše 37 500

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Husovice
IČO: 18825028
Dukelská třída 49/9
614 00 Brno

Pronájem sportovišť 30 000

Tělovýchovná jednota SLOVAN Černá Pole Brno, z. s.
IČO: 13693280
Zemědělská 286/42
613 00 Brno

Podpora činnosti – nájemné 45 000

Tělovýchovná jednota START Brno, z. s.
IČO: 00544884
Loosova 800/1B
638 00 Brno

 Zajištění provozu areálu Tělovýchovné jednoty
START Brno, z. s.
95 000 

TJ Mosilana Brno, z. s.
IČO: 44964749
Valchařská 1561/14b
614 00 Brno

Uspořádání tenisového turnaje
s účastí dětí z Brna
a Jihomoravského kraje – kategorie mladší žáci
5 000

TJ TESLA BRNO, z. s.
IČO: 002 14 086
Halasovo náměstí 826/7
638 00 Brno

Závod jednotlivkyň v moderní gymnastice, Brněnský dráček 2024 22 500

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Neinvestiční dotace – kultura

Příjemce

Účel dotace

Výše dotace (Kč)

Brněnský Valášek, z. s.
IČO: 44991274
Milénova 770/13
638 00 Brno

Maškarní bál a fašanková zábava 11 500

CO2 kolektiv, z. s.
IČO: 17566185
Nová 1824
753 01 Hranice

Climate Stations 2 11 500

Černovické sdružení z. s.
IČO: 01209582
Kneslova 429/22
618 00 Brno

Festival u řeky Svitavy Překročme řeku 2024 14 000 

EkoCentrum Brno
IČO: 44991029
Písečník 1441/94
614 00 Brno

Rozšířená nabídka inspiračního centra Písečník pro obyvatele MČ Brno-sever v roce 2024 30 000

Hodový výbor Soběšice, z. s.
IČO: 26670348
Kobylín 349/5
644 00 Brno

Tradiční krojované hody
v Soběšicích
55 000

Ing. Stanislav Münster

Večery v Parku 2024 – Brno sever 24 000

Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
IČO: 60555521
Slovinská 1438/41
612 00 Brno

Soběšičtí skauti – účelová dotace na zajištění provozu skautského oddílu 18 000

Klub historie amatérského filmu, z. s.
IČO: 22741691
Krajní 87/16
635 00 Brno

ARSfilm, 51. ročník 5 000

Klub historie amatérského filmu, z. s.
IČO: 22741691
Krajní 87/16
635 00 Brno

Seniorforum, 30. ročník 5 000

Kolpingova rodina Soběšice
IČO: 71229213
Weissova 393/22
644 00 Brno

Letní dětský tábor 7 000

Orel jednota Brno-Husovice
IČO: 65341350
Vranovská 1033/93
614 00 Brno

Krojovaná pouť – Den Husovic 73 000

Orel jednota Brno-Husovice
IČO: 65341350
Vranovská 1033/93
614 00 Brno

Pořízení krojové výbavy 14 000

Piána na ulici z. s.
IČO: 22826866
Za Vodou 242, Hylváty
562 03 Ústí nad Orlicí

Realizace projektu umístění Poesiomatu před budovu Káznice
v Brně
22 000

Pionýr, z. s. – 34. pionýrská skupina Lesná
IČO: 64327531
Brechtova 34/14
638 00 Brno

Opravy na táborové základně Kratizna (obec Hodice) 15 000

Slovácký krúžek v Brně
IČO: 70885052
Charbulova 231/3
618 00 Brno

Veřejné besedy u cimbálu Slováckého krúžku v Brně 12 000

Spolek Brno-sever
IČO: 07225288
Nováčkova 392/9
614 00 Brno

Vítání jara na Brně-severu 9 000

Spolek Kultura & Management, z. s.
IČO: 22669892
Bayerova 802/33
602 00 Brno

Festival Open House Brno 2024 10 000 

THeatr ludem, z. s.
IČO: 27002144
Přemyslovců 76/43, Mariánské Hory
709 00 Ostrava

Terapie loutkou 2024 9 000 

Umělecká agentura Šlus, z. s.
IČO: 19269277
Durďákova 333/23
613 00 Brno

Uvedení inscenace – Robinson Crusoe, námořník z Yorku 5 000 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Investiční dotace – sport

Příjemce

Účel dotace

Výše dotace (Kč)
Tělovýchovná jednota START Brno, z. s.
IČO: 00544884
Loosova 800/1B
638 00 Brno
Výstavba ocelové montované tribuny o kapacitě 60–80 míst 300 000

ROK 2023

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Neinvestiční dotace – sport

Příjemce

Účel dotace

Výše dotace (Kč)

BK Skokani Brno, z. s.
IČO: 051 60 715
Kounicova 294/63
602 00 Brno

Soustředění Břeclav 2023 – basketbalová přípravka pro žáky I. stupně ZŠ Zemědělská 7 000

Defekt z. s.
IČO: 708 34 237
Bratří Mrštíků 318/24
614 00 Brno

Soběšická Mulda 2023 26 000

DRAGON SPIRIT – Škola Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu z. s.
IČO: 096 81 311
Vranovská 1033/93
614 00 Brno

Pronájem tělocvičen 2023  15 000 

FBŠ Hattrick Brno, z. s.
IČO: 228 22 399
Loosova 800/1b
638 00 Brno

Celoroční činnost – pronájmy sportovních hal 97 000

FC Soběšice, z. s.
IČO: 494 65 155
Borová 510/30
644 00 Brno

Zajištění provozu a činnosti fotbalového klubu
FC Soběšice, z. s.
68 000

inBalance, z. s.
IČO: 035 70 878
Labská 255/25
625 00 Brno

Podpora celoroční činnosti 11 000

KPSP Kometa Brno, z. s.
IČO: 449 92 432
Sportovní 486/4
602 00 Brno

Plavecké závody nejmladšího žactva – Brněnský tučňáček 2023 5 000

Malý fotbal Brno, z. s.
IČO: 266 42 441
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Celoroční činnost hráčů malého fotbalu 38 000

SK TORI Judo Brno, z. s.
IČO: 227 70 551
Pod Sirotkem 84
664 46 Radostice

Nájemné – přípravka judo na ZŠ 12 000

Sportovní klub SEVER Brno, z. s.
IČO: 485 13 962
Bieblova 164/22
613 00 Brno

Celoroční činnost – zajištění provozních a materiálních nákladů 10 000

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Husovice
IČO: 188 25 028
Dukelská třída 49/9
614 00 Brno

Pronájem sportovišť 30 000

Tělovýchovná jednota START Brno, z. s.
IČO: 005 44 884
Loosova 800/1b
638 00 Brno

Zajištění provozu
TJ Start Brno, z. s.
60 000

TJ Mosilana Brno, z. s.
IČO: 449 64 749
Valchařská 1561/14b
614 00 Brno

Uspořádání tenisového turnaje – kategorie mladší žáci 5 000

TJ SLOVAN Černá Pole Brno, z. s.
IČO: 136 93 280
Zemědělská 286/42
613 00 Brno

Podpora činnosti – nájemné 36 000

TJ SLOVAN Černá Pole Brno, z. s.
IČO: 136 93 280
Zemědělská 286/42
613 00 Brno

Turnaj v basketbalu
3x3 Brno Open 2023
12 000

TJ TESLA BRNO, z. s.
IČO: 002 14 086
Halasovo náměstí 826/7
638 00 Brno

Závod Českomoravského poháru 2023 a XXXIII. ročník závodu ve společných skladbách moderní gymnastiky Brněnský Drak 18 000

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 
Neinvestiční dotace – kultura

Příjemce Účel dotace Výše dotace (Kč)

Brněnský Valášek, z. s.
IČO: 449 91 274
Milénova 770/13
638 00 Brno

Maškarní bál a fašanková zábava 11 000

EkoCentrum Brno, p. s.
IČO: 449 91 029
Písečník 1441/94
614 00 Brno

Financování celoroční činnosti 27 000

Hnutí Brontosaurus
IČO: 004 08 328
Hvězdová 306/10
602 00 Brno

Celoroční provoz Dobrovolnického centra 15 000

Hodový výbor Soběšice
IČO: 266 70 348
Kobylín 349/5
644 00 Brno

Tradiční krojované hody
v Soběšicích
55 000

Ing. Stanislav Münster

Večery v Parku 2023 – Brno-sever 13 000

Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
IČO: 605 55 521
Slovinská 1438/41
612 00 Brno

Zajištění provozu skautského oddílu 14 000

Klub historie amatérského filmu, z. s.
IČO: 227 41 691
Krajní 87/16
635 00 Brno

Odměny pro oceněné autory – ARSfilm, 50. ročník 5 000

Kolpingova rodina Soběšice
IČO: 712 29 213
Weissova 393/22
644 00 Brno

Letní dětské tábory 6 000

Kolpingova rodina Soběšice
IČO: 712 29 213
Weissova 393/22
644 00 Brno

Společenský večer Kolpingovy rodiny Soběšice 5 000

Lužánky – středisko volného
času Brno, p. o.

IČO: 004 01 803
Lidická 1880/50
658 12 Brno

Oslava 50. výročí domečku
na Milénově
14 000

Muzeum Brněnska, p. o.
IČO: 000 89 257
Porta coeli 1001
666 00 Předklášteří

Autorské honoráře – Divadelní představení ve Vile Löw-Beer 5 000

Spolek Kultura & Management, z. s.
IČO: 226 69 892
Bayerova 802/33
602 00 Brno

Festival Open House Brno 2023 10 000

Šachová škola HŘÍBATA, p. s. Jezdců Brno
IČO: 063 50 054
Pěstitelská 196/18
619 00 Brno

Pronájem učebny pro šachový kroužek na ZŠ Blažkova  5 000 

Theatr ludem, z. s.
IČO: 270 02 144
Přemyslovců 76/43
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Terapie loutkou 2023 10 000

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 
Investiční dotace – sport

Příjemce Účel dotace Výše dotace (Kč)

TJ TESLA BRNO, z. s.
IČO: 002 14 086
Halasovo náměstí 826/7
638 00 Brno

Studie řešení opravy venkovního dětského brouzdaliště v areálu
TJ TESLA BRNO, z. s.
45 000

Tělovýchovná jednota START Brno, z. s.
IČO: 005 44 884
Loosova 800/1b
638 00 Brno

 Rekonstrukce fotbalových šaten TJ START Brno, z. s.  205 000

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Příjemce

Účel dotace

Výše dotace (Kč)

Armáda spásy v ČR, z. s.
IČO: 406 13 411
Mlýnská 316/25
602 00 Brno

Energie – elektřina, vodné, stočné 30 000

Centrum naděje a pomoci, z. s.
IČO: 605 53 626
Vodní 258/13
602 00 Brno

Nájemné 5 000

Česká unie neslyšících, z. ú.
IČO: 006 75 547
Dlouhá 729/37
110 00 Praha

Nájemné 5 000 

Diakonie ČCE – středisko v Brně
IČO: 485 15 752
Hrnčířská 894/27
602 00 Brno

Kancelářské potřeby, ochranné pracovní pomůcky 10 000

DOTYK II, o. p. s.
IČO: 292 77 817
Vídeňská 11/127
619 00 Brno

Materiálové náklady 5 000

Linka bezpečí, z. s.
IČO: 613 83 198
Ústavní 95
181 00 Praha

Nájemné 10 000

Na počátku, o. p. s.
IČO: 605 54 665
Soběšická 560/60
614 00 Brno

Kancelářské potřeby, energie, nájem, ostatní materiál – hygienické potřeby 10 000

Ratolest Brno, z. s.
IČO: 653 48 893
tř. Kpt. Jaroše 2032/7b
602 00 Brno

Nájemné a energie 18 000

Rodinné centrum MaTáTa, spolek
IČO: 657 65 338
Dukelská třída 49/9
614 00 Brno

Energie – elektřina + plyn 20 000

Ruka pro život, o. p. s.
IČO: 270 17 699
Rajmonova 1199/4
182 00 Praha 8

Materiálové náklady 5 000

Sdružení Petrov, z. s.
IČO: 485 15 221
Petrov 271/6
602 00 Brno

Potraviny a sladké odměny, jízdné, vstupné, drobný materiál a vybavení klubu 10 000

Sdružení Petrov, z. s.
IČO: 485 15 221
Petrov 271/6
602 00 Brno

Nájemné pobytové akce, potraviny, vstupné 10 000

SPMP ČR pobočný spolek BRNO, z. s.
IČO: 643 26 837
Lomená 530/44
617 00 Brno

Nájem kanceláře 15 000

SPMP ČR pobočný spolek BRNO, z. s.
IČO: 643 26 837
Lomená 530/44
617 00 Brno

Pronájem kuželny 25 000

SPMP ČR pobočný spolek BRNO, z. s.
IČO: 643 26 837
Lomená 530/44
617 00 Brno

Ubytování + stravování 25 000

SPMP ČR pobočný spolek BRNO, z. s.
IČO: 643 26 837
Lomená 530/44
617 00 Brno

Pronájem Musilka 10 000

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.
místní organizace Lesná
IČO: 750 11 743
Okružní 823/21
638 00 Brno

Náklady na dopravu 17 000 

Teen Challenge International ČR
IČO: 684 02 686
Na Bendovce 103/24
181 00 Praha

Jízdné a vstupné 20 000 

Unie pečujících, z. s.
IČO: 041 57 575
Klecandova 723/24
613 00 Brno

Nájemné včetně služeb 15 000 

Unie ROSKA
reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s.
IČO: 643 31 016
Srbská 2741/53
612 00 Brno

Náklady na ubytování a stravu 5 000 

Zašívárna, z. s.
IČO: 089 93 297
Jugoslávská 592/23
613 00 Brno

Náklady na nájemné 5 000 

 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjemce Účel dotace Výše dotace (Kč)

Orel jednota Brno-Husovice, p. s.
IČO: 653 41 350
Vranovská 1033/93
614 00 Brno

Den Husovic 2023 55 000