uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Návrh na zachování provozu autobusové linky 46 do centra - 5. březen 2015

V městské části Brno-sever se objevilo mnoho kladných ohlasů na přímé propojení horní části Lesné a středu města autobusovou linku č. 46/x5 (Haškova – Janáčkovo divadlo), která byla zřízena na současné trase z důvodů probíhající uzavírky ulice Milady Horákové. Od občanů vzešel požadavek, který podporuje vedení radnice, aby toto dopravní spojení bylo zachováno.
V souladu s tímto požadavkem jsme zaslali k rukám primátora města Brna a ředitelům Dopravního podniku města Brna a společnosti KORDIS JMK návrh na změnu koncepce organizace městské hromadné dopravy a ponechání současné trasy autobusu 46/x5 i po ukončení výlukového jízdního řádu, a to z důvodu zefektivnění MHD, urychlení cesty do centra města z této lokality, a tím zvýšení spokojenosti cestujících – občanů Lesné. Jsme přesvědčeni, že především naši starší spoluobčané by tuto skutečnost uvítali. V současné době, kdy Dopravní podnik města Brna nově disponuje ekologickými autobusy na CNG (stlačený zemní plyn), by nedošlo ke zvýšení znečištění středu města výfukovými plyny, a nezhoršilo by se tak životní prostředí. Předpokládáme, že uvedené opatření nebude mít zásadní dopad na hospodaření DPMB a jednoznačně pomůže zlepšení dopravní situace v oblasti přestupního uzlu na konečné tramvaje č. 5 v Černých Polích.
Doufáme, že tento náš návrh získá podporu u široké veřejnosti v lokalitě Lesná.

Ing. Rostislav Hakl,
starosta MČ Brno-sever 

Dne 3. března byla na Úřad MČ Brno-sever doručena odpověď náměstka primátora Richarda Mrázka, v níž se mj. uvádí: "Váš požadavek, který předám KORDIS JMK, a. s., bude představovat navýšení přepravních výkonů, tzn. i navýšení celkové kompenzace pro DPMB, a. s. Po zpracování "Dopravního plánu na rok 2015" vedení statutárního města Brna rozhodne, zda navržená dopravní opatření s dopadem na kompenzaci budou s ohledem na finanční rozpočtové možnosti v roce 2015 realizována."