uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Komentovaná prohlídka prací v Čertově rokli

Kategorie: Oznámení

V říjnu proběhne pravidelný kontrolní den průběhu realizace Strategického plánu obnovy zeleně v Čertově rokli. Konkrétně ve čtvrtek 12. října a jako obvykle od 17 hodin.

Uzavření ÚMČ Brno-sever dne 29. září

Kategorie: Oznámení

V pátek 29. září 2023 bude Úřad městské části Brno‑sever uzavřen, a to včetně podatelny.

ČSÚ organizuje Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2023"

Kategorie: Oznámení

Český statistický úřad letos organizuje Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2023". Část drobných zemědělců v rámci tohoto šetření navštíví tazatel ČSÚ.

Zářijové zasedání zastupitelstva

Kategorie: Oznámení

Dne 20. 9. 2023 od 15 hodin se v sále Společenského centra Brno-sever na Okružní 21 uskuteční 9/7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever.

Rekonstrukce mostu na Merhautově od 11.09.2023

Kategorie: Oznámení

Od 11. září do 19. října se prodlouží uzavírka Merhautovy přes železniční most v úseku Hořejší – Studená. 

Loosova v září bez blokového čištění

Kategorie: Oznámení

Z důvodu stavebních prací nebude v termínu 18. 9. 2023 na ulici Loosova provedeno blokové čištění.

Den otevřené estakády na VMO Tomkovo náměstí

Kategorie: Oznámení

Ředitelství silnic a dálnic a město Brno ve spolupráci se zhotoviteli zvou veřejnost na prohlídku nově vybudované estakády v délce 500 m, která je nedílnou součástí stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova.