uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Rozhodnutí o neplatnosti voleb do Zastupitelstva MČ Brno-sever AKTUALIZOVÁNO 18. 2. 2015 - 14. listopad 2014

Krajský soud v Brně rozhodl svým usnesením ze dne 13. 11. 2014, sp. zn. 67A 13/2014 (ke stažení ZDE), že volby do Zastupitelstva městské části Brno-sever konané ve dnech 10. – 11. 10. 2014 jsou neplatné.

Rada městské části Brno-sever na své 6/75. schůzi, konané dne 20. 11. 2014 souhlasila s podáním ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně o neplatnosti voleb do zastupitelstva a to za městskou část i za její radu. Ústavní stížnost naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu starosty Rostislava Hakla k podání ústavní stížnosti naleznete ZDE

Dne 8. prosince 2014 vyhlásil ministr vnitra na den 14. března 2015 opakované volby do Zastupitelstva MČ Brno-sever.

Ústavní soud rozhodl svým usnesením ze dne 8. 1. 2015, sp. zn. III. ÚS 3673/14 (ke stažení ZDE), že vykonatelnost listopadového usnesení Krajského soudu v Brně o neplatnosti voleb do Zastupitelstva městské části Brno-sever a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra o vyhlášení opakovaných voleb se odkládají. Opakované volby do zastupitelstva městské části se tak 14. 3. 2015 neuskuteční.

Ústavní soud tímto rozhodnutím vyhověl návrhu obsaženému v ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Rostislava Hakla a společné ústavní stížnosti stěžovatelů Statutárního města Brna, městské části Brno-sever a Rady městské části Brno-sever. Nyní se bude Ústavní soud zabývat návrhem na zrušení rozhodnutí Krajského soudu o neplatnosti loňských voleb do zastupitelstva městské části. Pokud návrhu vyhoví, zůstanou v platnosti výsledky loňských voleb; v opačném případě vyhlásí ministr vnitra nový termín opakovaných voleb.

Tiskovou zprávu Ústavního soudu k rozhodnutí naleznete ZDE

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 10. 2. 2015, sp. zn. III. ÚS 3673/14 (ke stažení ZDE) vyhověl stížnostem starosty Rostislava Hakla a městské části Brno-sever a zrušil usnesení krajského soudu o neplatnosti loňských voleb do zastupitelstva městské části. Zároveň Ústavní soud zrušil rozhodnutí ministra vnitra ze dne 8. 12. 2014, o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce Brno-sever. Opakované volby se proto konat nebudou.

Krajský soudu v Brně bude nyní o návrhu na neplatnost voleb rozhodovat znovu, přičemž bude vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Ústavní soud.