uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Informace z veřejného projednání zavedení rezidentního parkování na ulici Slezákova - 9. únor 2024

V úterý 6. února se ve Společenském centru Brno-sever uskutečnilo 2. veřejné projednání zavedení rezidentního parkování na ulici Slezákova. Přinášíme nejpodstatnější informace, které na tomto projednání zazněly.

Rezidentní parkování
Doposud nejsou známy výsledky geologické studie únosnosti chodníků na ulici Slezákova, kterou zpracovává odbor dopravy Magistrátu města Brna (OD MMB). Oficiální uznání únosnosti chodníků je nutnou podmínkou pro možnost zřízení parkovacích pruhů po obou stranách ulice, čímž by došlo k legalizaci způsobu, jakým se na Slezákově parkuje v současnosti. Jelikož je ale správní proces stanovení dopravního značení vyvolaný rozšířením rezidentního parkování do oblasti 4-06 Soběšická ve velmi pokročilé fázi a ke spuštění má dle harmonogramu schváleného Zastupitelstvem města Brna dojít již 3. června tohoto roku, je potřeba učinit rozhodnutí co nejdříve. V případě, že nebude dosaženo uznání chodníků jako pojezdných, na výběr budou dvě varianty:
(1) na Slezákově bude zřízen jeden parkovací pruh a to na jižní (sudé straně ulice),
nebo
(2) ulice Slezákova nebude do systému rezidentního parkování zařazena a zůstane neregulována. V průběhu února obdrží obyvatelé ulice Slezákova do schránek anketní lístek, prostřednictvím kterého budou moci vyjádřit svou preferenci.

Uzavírka mostu pod Lesnou
Od 14. února dojde k dočasnému zjednosměrnění ulice Slezákova ve směru od Kohoutovy na Míčkovu, současně dojde k zobousměrnění ulice Míčkova v celé délce. V této souvislosti se na severní (liché) straně Slezákovy objevily značky zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou 14. 2., které budou platit pouze v den zjednosměrnění, aby tato auta nestála v protisměru. Oficiální objízdná trasa uzavřeného mostu nicméně povede po rampě na Porgesovu a dále na třídu Generála Píky, případně Třískalovu.

Úsekové měření
Ředitelství silnic a dálnic propůjčilo městu Brnu kamery úsekového měření, které je možné využít v průběhu uzavírky mostu na ulici Slezákova pro dosažení větší bezpečnosti. Kamery nicméně není možné umístit na veřejné osvětlení, chodníky ani do vozovky. Možností tak zůstávají pouze soukromé pozemky, které by pro umístění zařízení vlastníci dobrovolně poskytli. Případní zájemci o dočasné poskytnutí části svého pozemku pro tyto účely se mohou hlásit Ing. Radce Matuszkové z OD MMB na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..