uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Komentovaná prohlídka prací v Čertově rokli - 27. září 2023

V říjnu proběhne pravidelný kontrolní den průběhu realizace Strategického plánu obnovy zeleně v Čertově rokli. Konkrétně ve čtvrtek 12. října a jako obvykle od 17 hodin. Sejdeme se tentokrát na náměstíčku v rokli (u pumpy). Na úvod zazní informace o dalším využití hlubinného vrtu, na který je napojená pumpa. Potom autorka strategického plánu architektka Eva Damcová představí především probíhající čtvrtou etapu prací a projdeme si tyto lokality. Zmínka bude také o nových výsadbách stromů, které proběhnou na podzim v lokalitách třetí etapy. A budou také zmíněny výsledky soutěže projektů v krajině Adapterra Awards, do jejíhož finále se dostal i projekt obnovy zeleně v rokli. Jako obvykle zodpoví v průběhu procházky Ing. Damcová případné dotazy týkající se čehokoli, co se v rokli za posledních roky udělalo a co ji ještě čeká. Předpokládaná doba prohlídky je zhruba 60 minut, ale možná, že to bude o něco více.

rokle 10 23