uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu - 2. květen 2017

K datu 30. 4. 2017 proběhla distribuce (vhozením do poštovních schránek, případně poštou) vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu za období roku 2016, zpracovaného v souladu s platnými zákony, vyhláškami a cenovými předpisy. V případě, že k výše uvedenému datu jste vyúčtování neobdrželi, je možné si ho vyzvednout na přepážce Oddělení správy budov odboru bydlení ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 71, Brno (v úředních hodinách PO, ST 8.00 – 17.00 hod.). Na tuto adresu se obracejte i v případě dotazů ohledně tohoto vyúčtování nebo reklamací, které je možno podávat písemně do 31. 5. 2017.