uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Brno-sever trvá na nabídce domů všem zájemcům - 26. květen 2016

Městská část přijala další usnesení týkající se prodeje obecních bytů (celý tento materiál včetně důvodové zprávy najdete ZDE). Nejsme spokojeni s tím, že městem Brnem byl vybrán k odkupu jen malý zlomek z celkového počtu domů, o které MČ Brno-sever žádala. Přičemž výběrové kritérium bylo stanoveno tak, že v podstatě šlo pouze o převod z hlediska města Brna ekonomicky neefektivního majetku. To ovšem není to, co ve svých předvolebních kampaních slibovala většina politických subjektů.
Proto jsme přijali usnesení, které bylo adresováno všem zastupitelům města Brna. Trváme na celém tomto seznamu a doporučujeme městu Brnu rozšířit počet bytových domů, který určilo v březnu k odkupu. Vycházíme z toho, že město Brno má v plánu budovat síť sociálních bytů, rozšiřovat nabídku domů s pečovatelskou službou a bytů bezbariérových a je výhodnější prodat ty domy, o které se lidé přihlásili a za tyto finanční prostředky postavit byty nové, které budou splňovat to, co si od nich město Brno slibuje.
Vyvolali jsme již další jednání s představiteli města Brna a pokusíme se dojednat pokračování odkupu domů. V tomto ohledu situaci poněkud komplikuje současná nestabilní politická situace na úrovni města Brna. Opět je třeba připomenout, že pokud se podaří dojednat možnost dalšího prodeje, pak má město Brno jasnou podmínku – za ceny obvyklé a pouze domy jako celek (ne po jednotlivých bytech).
Také jsme požadovali, aby Odbor bydlení Magistrátu města Brna prověřil, zda u některých tzv. vázaných domů nebyla zástavní lhůta zkrácena (u jistých druhů dotací byla lhůta zkrácena v roce 2013 nařízením vlády z původních 20 let na 10 let). Z úrovně magistrátu byl původně poskytnutý seznam vázaných domů na Brně-severu potvrzen. Pokud by ovšem došlo v tomto ohledu z úrovně ministerstva pro místní rozvoj nebo ministerstva financí k nějakým změnám, budeme žádat město Brno, aby tyto změny zohlednilo a dané domy uvolnilo k prodeji.

Martin Maleček, starosta