uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Aktualizace Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - 3. listopad 2015

Na Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 6. října 2015 byla schválená aktualizace Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna (dále jen „Pravidla“). Zásadní schválenou změnou v Pravidlech je snížení roční úrokové sazby, a to z 3 % na 1,52 %. Dále byla rozšířena tabulka účelů k poskytování zápůjček o další účely a navýšena horní hranice účelů zápůjček (viz. Příloha č. 1 Pravidel).