uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Poděkování ZŠ Janouškova - 30. listopad -0001


Po dlouhé zimě se každý rád potěší pohledem na probouzející se přírodu. Významný nárůst návštěvnosti zaznamenávají i lesy spravované Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Lesy sahající od Brna po Blansko jsou protkány sítí turistických tras, odkrývajících malebná zákoutí tohoto území, které je zejména na jaře plné rozkvetlé flóry.
Ač se na první pohled může zdát, že zima nezanechala žádné výrazné následky, opak je pravdou. Letošní zima byla svým průběhem extrémní, díky vysoké vzdušné vlhkosti se tvořily námraza a ledovka, které poškodily koruny mnoha stromů. Většinou docházelo k poškození větví, které ne vždy rovnou odpadly na zem, ale zůstaly zaklíněné v korunách. Tyto větve padají následně i při mírných poryvech větru a představují tak vysoký stupeň nebezpečí pro návštěvníky lesů. Je třeba si uvědomit, že i malá větev, padající z výšky několika metrů, může způsobit velmi vážná zranění. Z tohoto důvodu se školní podnik snaží zlomené vršky a nebezpečné stromy z okolí turistických tras co nejrychleji odstranit.
Z lesního zákona č. 289/95 Sb. má každý člověk právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a sbírat tam pro svou potřebu lesní plody. Při tom je však povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka lesa a jeho zaměstnanců.

Ing. Eduard Levý
zástupce vedoucího polesí Bílovice nad Svitavou
ŠLP ML Křtiny Mendelovy univerzity v Brně