uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Územně plánovací dokumentace (ÚPD) na území MČ Brno-sever - 23. leden 2023

Územní plán zóny Soběšice

Územní plán zóny (ÚPZ) Soběšice je regulačním plánem schváleným v roce 1997 (zpracovatel - URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN, spol. s r. o.). Byl pořízen pro podrobnější regulaci území Soběšic a má za cíl chránit charakter území a vytvářet příznivé podmínky pro ochranu životního prostředí. Regulační plán je závaznou dokumentací pro rozhodování v území. ÚPZ Soběšice však nereflektuje mnohé změny, které byly v průběhu času provedeny v nadřazeném územním plánu města Brna (ÚPmB). Podrobnější regulace podle ÚPZ Soběšice tedy platí pouze tam, kde nejsou v rozporu s ÚPmB, který je platný v plném rozsahu dle aktuálního znění.