uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, aktuality

Mateřská škola vytvořila nový Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Planeta - můj domov, který vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole.

Na školní zahradě jsou nainstalovány dva nové herní prvky, a v roce 2020 budou vybudovány pro děti vyvýšené záhonky a zážitkový chodník.

Nově nabízímé zajimavé aktivity:
Mladý zálesák a přírodovědec
Dětská zdravotní cvičení - joga

Mateřská škola se podílí na zajimavých projektech, v MŠ probíhá každý týden - Čtení pohádkové babičky, pravidelně navštěvujeme domov pro seniory na Lesné.