uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

Škola se nachází v příjemném prostředí na sídlišti Lesná, v sousedství lesoparku Čertova rokle, ve velmi klidném a zdravém prostředí. Tvoří ji jednopatrové pavilony, které obklopují malé atrium. V jednotlivých pavilonech jsou umístěny kmenové učebny, odborné učebny, školní jídelna, kuchyň a tělocvična. Celá škola je po kompletní rekonstrukci. Ve všech budovách byla instalována nová plastová okna, v učebnách elektricky ovládané větrací světlíky a stínící technika. Dále byl zateplen celý plášť budovy a moderně vybavena a zrekonstruována školní kuchyně.

Škola zahrnuje následující zařízení:

- mateřskou školu se 3 běžnými třídami a 1 třídou pro děti se závažnými poruchami řeči
- základní školu s 25 třídami (14 na 1. stupni a 11 na 2. stupni)
- školní družinu s 8 odděleními
- moderní školní kuchyni s jídelnou

Mateřská škola

Mateřská škola s celodenním provozem se nachází na ulici Nejedlého a navštěvuje ji 92 dětí. Má tři běžné třídy a jednu speciální logopedickou. Cílem školy je vytvořit klidné, pohodové a podnětné prostředí pro další vývoj dětí. Různými aktivitami podněcujeme nápaditost, tvořivost a fantazii dětí a snažíme se rozvíjet jejich individuální předpoklady a vlohy. Těsná spolupráce se základní školou přispívá k bezproblémovému přestupu do 1. třídy. Děti se mohou seznamovat při společných hodinách se školním prostředím i učitelkami základní školy. Škola také připravuje pro zájemce předškoláků edukativně stimulační skupinky. Součástí mateřské školy je i velká zahrada vybavena pískovišti, průlezkami, koloběžkami a dalšími herními prvky, které podporují aktivity a hru dětí při pobytu venku.

Základní škola

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání "Škola pro život". Podle tohoto programu vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy, od 6. tříd probíhá rozšířená výuka německého jazyka. Kromě jazyků na naší škole probíhá výuka výpočetní techniky od 5. do 9. třídy. Učitelé se vzdělávají v akreditovaných seminářích podle jejich zájmu o danou problematiku. Ve škole se utvořil tým pedagogů, který spolupracuje při naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou, komunitní školu. Ve výuce jsou uplatňovány moderní výukové metody, jako je využívání výpočetní techniky, skupinová práce, dramatická výchova a projektové vyučování. Styl výuky staví na co nejlepším poznání osobnosti každého žáka. To je také jeden z důvodů, proč na škole probíhá projekt Pohádková škola, určený budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Značná péče je věnována dětem se specifickými vývojovými poruchami. Na škole pracuje školní poradenské pracoviště a školní psycholog.

Většina tříd na prvním stupni vyjíždí do škol v přírodě, pro žáky 6. tříd jsou připravovány vždy v září společné adaptační kurzy a v červnu sportovně poznávací pobyt v Chorvatsku. Každoročně zajištujeme pro žáky 7. ročníků lyžařský kurz a pro žáky 8. a 9. ročníků zájezdy do Osvětimi, Berlína nebo Anglie.

Samozřejmostí jsou dvě učebny informatiky s rychlým přístupem k internetu i zasíťování všech budov WIFI signálem. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, školní kuchyňka, sportovně – relaxační místnost a čítárna. Několik učeben je vybavených interaktivní tabulí a všechny učebny se postupně vybavují projekční technikou. Škola má možnost využívat víceúčelové sportovní hřiště pod školou. Vstupní hala školy s malým jevištěm je využívána také pro kulturní akce určené pro žáky a veřejnost. Žáci devátých ročníků mají možnost navštěvovat kroužek Příprava na přijímací zkoušky na střední školu, které vedou naši učitelé. Po vyučování se mohou žáci účastnit různých zájmových útvarů v oborech keramika, flétna, sportík, míčové hry, šachy, logopedie, angličtina a Věda nás baví. Probíhá u nás i výuka nepovinného předmětu náboženství. Rozvíjíme kulturní rozhled našich žáků, podporujeme společné návštěvy výstav, koncertů, divadla. Účastníme se sportovních akcí a turnajů.

Děti z nižších ročníků mohou navštěvovat školní družinu, která pro ně připravuje zajímavý program. Provoz začíná v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Paní vychovatelky se mohou dětem věnovat v pěkně zařízených hernách a třídách. Všechny děti mají k dispozici různé hry, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony a podílí se na projektech města Brna.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsblazkova.cz

Mateřská škola se nachází v budově Nejedlého 13.

tel.: 548 520 796

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ms-nejedleho.webnode.cz

leteckyskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skola vstuptrida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telocvicnakuchyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hernazak kuchynka