uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mateřská škola v Soběšicích

Novostavba dvoupodlažní mateřské školy ve tvaru jednoduchého kvádru zasazeného do svažitého terénu roste od října 2020 v Soběšicích při ulicích Melatín a Dohnalova; hotová bude nejpozději do 12 měsíců. V Soběšicích aktuálně funguje pouze jedna dvoutřídní mateřská škola v ulici Síčka a jednu třídu fakticky zabírající dvě místnosti má základní škola Zeiberlichova. Nová školka tak jednak navýší celkový počet míst, jednak se přesunem dětí uvolní kmenové třídy na Zeiberlichově.
Budova nové školky bude provozně dělena na 3 oddělení tříd. Každé z nich je dimenzováno pro cca 25 dětí a nachází se zde šatna, hygienické zázemí, místnost pro spaní, herna, kancelář učitele a přípravna pro výdej jídel. Součástí zakázky je také vybudování souvisejícího kancelářského a sociálního zázemí, provozu kuchyně s kapacitou 150 jídel, příjezdové komunikace, parkoviště a zahrady, odkud je přístupná část toalet i sklad zahradního nábytku a potřeb.
Náklady na stavbu ve výši 38,8 milionu korun bez DPH budou financovány z rozpočtu města Brna a ze schválené dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výše dotace je 25,2 milionu korun včetně DPH. Městská část Brno-sever přispěla projektem v ceně 1,8 milionu korun včetně DPH. Odbor rozvoje, investic a majetku městské části vložil nemalé úsilí nejen do získání stavebního povolení včetně desítek vyjádření a odvolání, ale i do vyřešení majetkoprávních vztahů v bezprostředním okolí budoucí novostavby. V neposlední řadě odbor zajistil i přípravu pozemku, koordinaci s okolní výstavbou, spolupracoval s řídícím orgánem IROP a spolupracuje s odbory Magistrátu města Brna.

ms sobesiceVizualizace: Magistrát města Brna