uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Nafukovací haly v areálu ZŠ Janouškova

Od června do konce srpna 2021 probíhala na ZŠ Janouškova stavba nových nafukovacích hal, ketré slouží žákům, sportovním spolkům a klubům a také široké veřejnosti. Nové haly byly slavnostně otevřeny 20. září.
Původní haly sloužící na Janouškově od roku 2003 byly již za hranicí své životnosti. Bylo nutné kompletně vyměnit nejen opláštění, které bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek několikrát poškozeno, ale i zastaralé technologie, vzduchotechniku i poškozený povrch hřiště. Městská část Brno-sever jako zřizovatel školy proto nechala vypracovat projektovou dokumentaci za cenu 484 tisíc korun včetně DPH a zajistila také celý proces realizace, která se ale mohla uskutečnit jen díky účelové investiční dotaci od města Brna.
V rámci realizace byly kompletně postaveny konstrukce obou nafukovacích hal, tedy jak fotbalové, tak i multifunkční. Haly byly zároveň zakryty novými plachtami a byly zde nainstalovány vstupní dveře. Celá akce za 9,5 milionu korun proběhla bez potíží v letních měsících. Velkou výhodou je, že se haly v létě nebudou muset vyfoukávat.
Základní vnitřní plachta je z PVC světlonepropustného materiálu. Na severní straně jsou vloženy dva světlopropustné pásy, které umožňují, aby se přes den v halách sportovalo bez nutnosti svícení. Tepelně izolační vlastnosti zajišťuje izolační bublinková fólie. Proti vnějším vlivům a UV záření chrání vnější ochranná fólie. Součástí projektu byla i instalace osvětlení a technologie dmychadel. U fotbalové haly byla provedena revitalizace umělého trávníku a výměna mantinelů.
Nově postavené haly využívají žáci a pedagogové ZŠ Janouškova 2 každý den do 15.30 hodin, následně jsou k dispozici fotbalovým klubům, mládežnickým spolkům a přípravkám a od 18.30 hodin si může sportoviště pronajmout široká veřejnost.

Technické parametry hal

■ Délka/šířka/výška: 43,20/24/9,70 m

■ Životnost: PVC plachta 30 let, bublinková a ochranná fólie 5–7 let

■ Tlak v halách při normálním provozu: 150 kPa, v případě nebezpečných klimatických podmínek (vítr, sníh) se automaticky zvyšuje na 300 kPa

■ Spotřeba energií na 1 halu: elektřina 200 kWh/den, resp. 52 MWh/rok, plyn 1 500 kWh/den, resp. 270 MWh/rok (180 dní)

■ Rozměry fotbalového hřiště: 43 x 23,5 m

■ Výška vlasu umělého trávníku: 60 mm

■ Výška mantinelu: 1 m

text a foto: Magistrát města Brna

haly janouskova 1

haly janouskova 2

haly janouskova 3

haly janouskova 4

haly janouskova 6

haly janouskova 7