uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mateřská škola Sýpka 26a

V roce 2011 musela být kvůli havarijnímu statickému stavu uzavřena původní budova mateřské školy v ulici Sýpka 26a. Po posouzení možností rekonstrukce se jako nejefektivnější řešení ukázala stavba nového objektu. Městská část Brno-sever proto v roce 2017 nechala zpracovat projektovou dokumentaci na odstranění stávající budovy, která původně vznikla jako zařízení staveniště, a výstavbu nové mateřské školy na stejném pozemku. Zhotovitele stavebních prací vybrala Rada města Brna v prosinci 2017. Předmětem zakázky byla demolice původní budovy, stavba nové dvoupodlažní školky se třemi třídami, potřebným kancelářským a sociálním zázemím a provozem kuchyně a také revitalizace zahrady. K předání staveniště došlo 23. ledna 2018 a do provozu byla mateřská škola uvedena na začátku září 2019. Nová školka opět organizačně spadá pod ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37. Kapacita byla oproti původní mateřské škole navýšena ze dvou na tři třídy, tedy z 50 na 75 dětí. Jedna ze tříd přitom poskytuje rozšířenou výuku hudební výchovy. Z důvodu přijetí několika dvouletých dětí byla aktuální kapacita při zahájení provozu snížena na 57 dětí. Za povšimnutí stojí, že nový objekt byl vybudován jako pasivní dům, což přináší nejen značné energetické úspory, ale také příjemnější a zdravější prostředí v interiéru. Zdejší zahrada je potom vybavena přírodními herními prvky.

sypka 1

foto: Magistrát města Brna

sypka 2

sypka 3

foto: Magistrát města Brna

sypka 4

sypka 5

sypka 6

sypka 7

sypka 8

foto: Magistrát města Brna

sypka 9

foto: Magistrát města Brna