uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Údržba chodníku v ulici Sýpka - 13. únor 2024

Od 19. 2. 2024 do 30. 4. 2024 je povoleno zvláštní užívání komunikace v ulici Sýpka po straně sudých čísel v úseku Merhautova–Tišnovská z důvodu provádění souvislé údržby chodníku a zřízení pracovního místa ve vozovce.

Zhotovitelem je firma H.K.U., spol. s r. o.
Odpovědný pracovník: Pavel Mokrý, tel.: 608 776 932.