uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Výkopové práce v ulici Míčkova - 17. srpen 2023

Z důvodu pokládky kabelu vysokého napětí v rámci stavby „Brno. Míčkova, st. úp. kabel VN 1262“ budou v termínu od 17. 8. 2023 do 31. 10. 2023 probíhat výkopové práce v ulici Míčkova:

  • ul. Míčkova
    • vozovka v místě parkovacích stání v úseku mezi křižovatkami s ul. Buchtova a Lozíbky (po straně lichých čísel)
    • chodník v úseku od křižovatky s ul. Lozíbky po č. or. 28 (po straně lichých čísel)
  •         ul. Buchtova – vozovka v křižovatce s ul. Soběšická/Míčkova
  •         ul. Lozíbky – vozovka v křižovatce s ul. Míčkova
  •         ul. Slezákova – vozovka v křižovatce s ul. Míčkova

Výkopy v křižovatkách budou probíhat po polovinách, vždy zůstane zachován průjezdný profil v šíři min. 2,75 m.          

Stavbu realizuje firma ENORM, a. s.
Odpovědná osoba: Bc. Fukan, tel.: 602 117 330.