uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavírka ulice Buchtova a částečná uzavírka ulic Míčkova a Soběšická - 29. červen 2023

Z důvodu výkopových prací pro pokládku kabelového vedení vysokého napětí v rámci stavby „Brno, Baarovo nábřeží, Soběšická, kab. VN, ZBB - et. A“ bude od 15. 7. 2023 do 30. 9. 2023 probíhat úplná uzavírka ulice Buchtova v křižovatce s ulicí Soběšická a částečné uzavírky ulice Míčkova v křižovatce s ulicí Soběšická a ulice Soběšická v křižovatce s ulicí Skryjova (překop po polovinách).

Stavbu realizuje firma T.O.O., spol. s r. o.
Odpovědná osoba: pan Bohdanský, tel.: 724 881 118.