uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Přechodná úprava provozu - rekonstrukce ulice Útěchovská 6/7 2023 - 25. květen 2023

Z důvodu realizace výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu na ulici Útěchovská je v předpokládaném termínu od 5. 6. 2023 do 5. 7. 2023 stanovena přechodná úprava provozu v ulicích Útěchovská, Zeiberlichova, Dusíkova, Seifertova, Na Kovárně, Školní, Kociánka, Jarmily Kurandové, Myslínova, Křižíkova, třída Generála Píky, Okružní, Gustava Broma, Vlasty Fialové a na dopravní cestě za zastávkou MHD „Útěchovská“.

SCHÉMATA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

Situace širších vztahů: I. etapa ZDE, IV. etapa ZDE

Objízdná trasa: ZDE, IV. etapa ZDE

Točna pro MHD – I. etapa ZDE

Přesun zastávek – IV. etapa ZDE