uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Výkopové práce v ulicích Jurkovičova a Loosova - 28. březen 2023

Z důvodu rekonstrukce plynovodu probíhá od 24. 3. 2023 do 15. 4. 2023 úplná uzavírka místní komunikace III. tř. ulice Jurkovičova:
- 1.etapa od 24. 3. 2023 do 1. 4. 2023 úsek mezi č. or. 812
- 2. etapa od 3. 4. 2023 do 15. 4. 2023 úsek mezi č. or. 13– 19.

Zvláštní užívání komunikace (bez uzavírky) pro výkopové práce bude do 30. 8. 2023 probíhat v lokalitě ulic Jurkovičova a Loosova.

Stavební práce provádí společnost ADAMEK GAS, s. r. o.
Odpovědná osoba: pan Pakes, tel.: 724 910 561.