uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Souvislá údržba chodníků v ulici Sýpka - 6. březen 2023

Z důvodu souvislé údržby chodníků je od 01.03.2023 do 15.05.2023 povoleno zvláštní užívání místní komunikace ulice Sýpka.

Zvláštní užívání místní komunikace se týká chodníku, vozovky a silniční zeleně v ulici Sýpka před objekty č. or. 1 - 21 (etapa 1) a před objekty č. or. 2 - 18 (etapa 2) a je povoleno pro účely výkopů při údržbě chodníků a zřízení posuvného pracovního místa o délce max. 30 metrů ve vozovce.

Stavbu realizuje H.K.U., spol. s r. o.
Odpovědná osoba: Pavel Mokrý, tel.: 608 776 932.

SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NALEZNETE ZDE.