uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 01.07.2023

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Rekonstrukce mostu na Merhautově od 11.09.2023 - 8. září 2023

Od 11. září do 19. října se prodlouží uzavírka Merhautovy přes železniční most v úseku Hořejší – Studená. 

Výkopové práce v ulici Míčkova - 17. srpen 2023

Z důvodu pokládky kabelu vysokého napětí v rámci stavby „Brno. Míčkova, st. úp. kabel VN 1262“ budou v termínu od 17. 8. 2023 do 31. 10. 2023 probíhat výkopové práce v ulici Míčkova.

Uzavírka ulice Buchtova a částečná uzavírka ulic Míčkova a Soběšická - 29. červen 2023

Z důvodu výkopových prací pro pokládku kabelového vedení vysokého napětí bude od 15. 7. 2023 do 30. 9. 2023 probíhat úplná uzavírka ulice Buchtova v křižovatce s ulicí Soběšická a částečné uzavírky ulice Míčkova v křižovatce s ulicí Soběšická a ulice Soběšická v křižovatce s ulicí Skryjova.

Na Tomkově náměstí se omezí počet jízdních pruhů - 28. červen 2023

Od 15. července bude v úseku od výjezdu z tunelu po ulici Karlovu provoz zachován pouze v jednom pruhu v každém směru. Od 30. července do 18. srpna se takto zúžený úsek zkrátí pouze na prostor Tomkova náměstí. Od 1. července bude úplně uzavřena ulice Dukelská, Valchařská a Cacovická v ústí do Tomkova náměstí.

Uzavírka ulic Krkoškova, Zátiší a Fügnerova (Krkoškova - Merhautova) - 27. září 2022

Z důvodu rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu, chodníků a vozovky je v termínu od 03.10.2022 do 12.09.2023 vydáno povolení na uzavírku a zvláštní užívání komunikace v ulicích Krkoškova, Zátiší a Fügnerova (v úseku mezi ulicemi Krkoškova a Merhautova). 
Stavba by následně měla probíhat až do konce roku 2023.