uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Letní prázdninový provoz mateřských škol

V případě zájmu o přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v MČ Brno-sever se obracejte přímo na vedení konkrétní mateřské školy.
K přihlášení využijte jednotný formulář "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin", který je k dispozici na webových stránkách MČ Brno-sever ZDE a jednotlivých MŠ.
Vydávání žádostí bude probíhat od 1. února 2022.
Sběr žádostí proběhne od 2. do 4. března 2022.
S ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol.
Rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
Poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí.
V případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno.
Ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí.

provoz ms 22