uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Na Brně-severu se rozzáří lampiony i vánoční stromy - 2. listopad 2012

Také koncem roku pokračuje naše městská část ve spolupráci s Kulturním střediskem Omega v pořádání akcí pro veřejnost.

V pátek 9. listopadu v 17 hodin vyrazí z tramvajové zastávky Tomanova lampionový průvod. Po projití Schreberových zahrádek bude pro jeho účastníky v cíli v dětské kavárně na Volejníkově odměnou teplý čaj, drobné pamlsky a malá ohňová show. S sebou by si děti měly přinést vlastní lampion.

O první adventní neděli, tedy druhého prosince, se na Brně-severu rozsvití první z vánočních stromů. Díky spolupráci s římskokatolickou farností Brno–Husovice se tak stane před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Republiky poté, co bude strom slavnostně posvěcen. K tomu dojde přibližně v 17 hodin; od 17:30 bude následovat modlitba růžence v kostele, na niž od 18 hodin naváže mše svatá. Celý program začíná už v 15:30 poslechem vánočních písní, jednotlivými vstupy fary, škol aj. Podrobný program zveřejníme na našem webu po jeho upřesnění.

K rozsvícení druhého vánočního stromu, které bude spojeno s mikulášskou nadílkou od paní starostky Sabiny Tomíškové, dojde 4. prosince v 17 hodin na náměstí SNP v Černých Polích. Vystoupí zde děti z našich základních a mateřských škol a chybět nebudou ani Mikuláš, čert a anděl. 

Informace o zmíněných akcích najdete také v listopadovém Severníku.