uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Osobnost MČ Brno-sever - 29. říjen 2014

Zastupitelstvo městské části Brno-sever na svém XVIII. zasedání, konaném 11. září 2014 schválilo Pravidla pro udělování ocenění „Osobnost městské části Brno-sever".

Vyhlašováno bude ve 2 kategoriích, a to:
kategorie Osobnost v oblasti sportu
kategorie Osobnost v oblasti kultury aslužeb veřejnosti v níž může ocenění získat každý občan městské části Brno-sever, který významně napomáhá rozvoji vědy, kultury a neziskového sektoru v městské části z jakéhokoliv profesního oboru – lékař, zdravotní sestra, pedagog, novinář, spisovatel, hudebník, pracovník v oblasti sociálních služeb či dobrovolnictví atd.

Ocenění „Osobnost městské části" bude udělováno na základě usnesení Zastupitelstva městské části Brno-sever. Návrhy pro 1. ročník této ankety – za období roku 2014, budou přijímány do konce února 2015. Poté budou vyhlášeny „Osobnosti městské části Brno-sever za rok 2014".

Pravidla naleznete ZDE.