uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Odklad otevření hřiště při MZŠ Zemědělská 29 pro veřejnost - 1. duben 2015

MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 sděluje, že z klimatických důvodů je zahájení provozu víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost odloženo na pozdější termín.
O datu zahájení provozu bude veřejnost informována na webových stránkách školy – www.maskola.cz.