uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavření pokladny Oddělení správy budov - 23. 12., 30. 12., 6. 1. - 7. říjen 2019

Oznamujeme nájemcům, že pokladna oddělení správy budov Odboru bydlení, Bratislavská 71, Brno bude ve dnech 23.12.2019, 30.12.2019 a 06.01.2020 z technických důvodů uzavřena.

Případnou úhradu je možno provést bankovním převodem nebo složenkou na č. ú. 7227850247/0100 (informace na přepážce).