uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

OZNÁMENÍ K POSKYTNUTÝM SLEVÁM - 10. září 2012

Vážení nájemníci,

usnesením 16. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 01.09.2011 bylo u bytů v domech svěřených MČ Brno-sever v katastrálním území Lesná, Černá Pole, Husovice a Zábrdovice schváleno poskytnutí slevy z nájemného v rozmezí 35-50% s ohledem na stavebně technický stav bytových domů na dobu určitou 12 měsíců a to v návaznosti na účinnost jednostranného zvýšení nájemného, které bylo schváleno a stanoveno usnesením 15. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 18.08.2011.

Oznamujeme Vám, že usnesením 25. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 29.03.2012 bylo schváleno prodloužení poskytnutých slev a to s účinností od 01.01.2013 do 31.12.2014. Stavebně technická kritéria pro stanovení procentní výše slev zůstávají nezměněna.

V Brně dne 07.09.2012

Ing. Rostislav Hakl, v.r.

místostarosta