uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Náhradní setkání k případnému odkupu obecních domů - 8. duben 2019

Ještě jednou se omlouváme těm nájemníkům, kteří se z kapacitních důvodů nedostali na informativní schůzku ve věci zjišťování případného zájmu nájemníků obecních domů o odkup domu, ve kterém bydlí. Jiná vhodnější prostora pro toto setkání bohužel nebyla k dispozici. Jak zaznělo hned na začátku březnového setkání, proběhne ještě jedna stejná informativní schůzka. Náhradní termín je ve středu 24. dubna od 18 hodin, opět v prostorách Společenského centra MČ Brno-sever na ulici Okružní 21.
Prosíme, aby přišli pouze ti, kteří se nemohli zúčastnit v prvním termínu. Žádné jiné informace zde nezaznějí, půjde čistě o opakování toho, co bylo řečeno 26. března.
Samozřejmě platí i to, že kdokoliv se může s dotazem písemně nebo osobně obrátit na vedoucí bytového odboru, místostarostu s gescí bytovou nebo na starostu. Ve velké většině se 26. 3. probíraly dotazy týkající se konkrétních domů a jejich specifik, což je určitě účelnější řešit individuálním dotazem. Co se týče obecných informací, které byly na setkání probírány, vše zásadní bylo řečeno v dopise, který šel do schránek nájemníků. V rámci informativní schůzky budou tyto základní informace zopakovány a šířeji okomentovány.