uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Kontaktní osoby v domech ve správě městské části - 22. říjen 2018

Rada městské části Brno-sever na svém zasedání 06.09.2018 rozhodla o ustanovení kontaktních osob v domech ve správě MČ Brno-sever s odměnou formou slevy na nájemném ve výši 300,00 Kč/měsíc + 30,00 Kč/bytová jednotka v domě/měsíc, maximálně však do výše předepsaného nájemného. Záměrem zřízení této funkce je snaha o zlepšení komunikace mezi pronajímatelem a jednotlivými nájemníky a o efektivnější řešení problémů. Funkce kontaktní osoby zahrnuje provádění drobných údržbářských prací a oprav přiměřený fyzickým možnostem a odborným předpokladům, oznámení zjištěných stavebních závad, předávání korespondence vztahující se k nájemnímu vztahu, to znamená například vyúčtování služeb, nové evidenční listy oznamující úpravu výše nájemného a podobně. Od kontaktní osoby budeme také požadovat evidenci neužívání bytu nájemcem po delší dobu, užívání bytu cizími osobami, výskyt vyššího počtu osob v bytě nebo nevhodné chování nájemníků. Dále bude zjišťovat stav vodoměrů v jednotlivých bytech, dohlížet na pořádek v domě, kontrolovat řádné jmenné označení domovních zvonků, schránek a bytových dveří.
Tato informace již byla zveřejněna v dubnovém čísle Severníku. Další zájemci o výkon funkce kontaktní osoby v domech ve správě MČ Brno-sever se mohou hlásit na bytovém odboru u paní Husákové a to nejlépe e-mailovou cestou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), do předmětu napište „Kontaktní osoba“, uveďte jméno s adresou a telefonním kontaktem. V případě, že nemáte přístup k internetu, nahlaste stejné informace paní Barboře Husákové, telefon 776 200 263, nebo osobně na bytovém odboru Bratislavská 71, Brno, kancelář č. 101.
Spuštění tohoto programu městská část Brno-sever plánuje na leden 2019.