uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu - 2. květen 2018

K datu 30.04.2018 proběhla distribuce (vhozením do poštovních schránek, případně poštou) vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu za období roku 2017, zpracovaného v souladu s platnými zákony, vyhláškami a cenovými předpisy. V případě, že k výše uvedenému datu jste vyúčtování neobdrželi, je možné si ho vyzvednout na přepážce Oddělení správy budov odboru bydlení ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 71, Brno (v úředních hodinách PO, ST 8:00 – 17:00 h). Reklamace vztahující se k tomuto vyúčtování je možno podávat PÍSEMNĚ do 31.05.2018 na výše uvedenou adresu, případně prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno nebo e-mailu zřízeného pro tyto účely, a to: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vysvětlivky k vyúčtování
Vyúčtování služeb za rok 2017 bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 269/2015 Sb. Na základě těchto předpisů budou rozúčtovány jednotlivé služby.
Podle zákona č. 67/2013 Sb. se rozúčtovávají tyto služby:
Vodné stočné: z celkových fakturovaných nákladů podle náměru vodoměrů na studenou vodu, případně podle počtu osob a směrných čísel potřeby vody (podle vyhlášky 120/2011 Sb.).
Úklid: podle hlášeného počtu osob z celkových fakturovaných nákladů.
Výtah: podle hlášeného počtu osob z celkových fakturovaných nákladů.
Komíny: náklady na kontroly a čištění jsou rozúčtovány cenou podle ceníku kominických služeb na revizi za byt bez ohledu na počet komínových vyústění.
Společná elektřina: podle hlášeného počtu osob z celkových fakturovaných nákladů.
STA: náklady na provoz jsou rozúčtovány rovným dílem na každý připojený byt, a to i v případě, že nájemce odebírá televizní signál z jiného zdroje.
Podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. se rozúčtovávají tyto služby:
Teplo: celková fakturovaná částka se dělí na základní (40%) a spotřební (60%) složku. Základní složka se počítá podle otopné podlahové plochy bytu. Spotřební složka se počítá podle náměrů osazených indikátorů tepelných nákladů. Korekce probíhá v rozmezí – 20 % až + 100 % a prakticky znamená sankce za porušování tepelné stability objektu (projektovaná teplota uvnitř objektu). Jako střední hodnota výpočtu korekce se používá průměr za danou zúčtovací jednotku (dům) v daném roce.
Teplá voda: náklady na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu. Náklady na tepelnou energii se dělí na základní (30 %) a spotřební (70 %) složku. Základní složka se počítá podle plochy pro ohřev teplé vody. Spotřební složka se počítá podle náměrů na vodoměru případně podle počtu osob a směrných čísel potřeby vody (podle vyhlášky 120/2011 Sb.).
Náklady na spotřebovanou vodu – kapalinu: podle náměrů na vodoměru, případně podle počtu osob a směrných čísel potřeby vody (podle vyhlášky 120/2011 Sb.).
Na formuláři vyúčtování může být uveden „STAV Z EVIDENCE“, tato položka obsahuje případné přeplatky nebo nedoplatky na nájemném, zálohách na služby a vyúčtování vzniklé z minulých období.
Přeplatky budou uvedeny v záporných („-“) hodnotách a nedoplatky v kladných („+“) hodnotách.