uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Informace pro nájemce bytů k vyúčtování zálohových plateb spojených s užíváním bytu za rok 2015 - 2. květen 2016

Vážení nájemníci,

do 30. 4. 2016 proběhla distribuce vyúčtování (vhozením do poštovních schránek, případně poštou) nákladů spojených s užíváním bytu za období roku 2015, zpracovaného v souladu s platnými vyhláškami a cenovými předpisy. V případě, že k výše uvedenému datu vyúčtování neobdržíte, je možné si ho vyzvednout na Oddělení správy budov odboru bydlení ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 71, Brno (vchod z ulice Přadlácká). Na tuto adresu se obracejte i v případě dotazů ohledně tohoto vyúčtování nebo případných reklamací, které je možno podávat písemně do 31. 5. 2016.


Výklad k rozúčtování jednotlivých služeb:


Náklady na služby spojené s užíváním nebytových prostor (pokud v domě existují), případně podíl nákladů pro jiné domy nebo cizí odběratele (voda pro zalévání zahrad, větší opravy, el. energie pro zesilovače antén, tepelné zdroje apod.) jsou z celkových nákladů odečteny a vyúčtovány samostatně. Takto redukované náklady pro byty jsou dále rozúčtovány následovně:

Vodné a stočné (studená voda) je rozděleno mezi nájemce v poměru počtu osob a směrných čísel spotřeby vody (počet osob v domácnosti x počet měsíců x směrné číslo) nebo v poměru údajů podružných bytových vodoměrů (pokud jsou v bytech instalovány a mají platné ověření). Celková spotřeba i celkové náklady jsou uváděny za odběrné místo (tj. dům nebo skupina domů s jedním hlavním vodoměrem na patě domu).
Společná elektřina – do nákladů se zahrnují náklady za spotřebovanou el. energii a nájemné za elektroměry a náklady na opravy elektroinstalace společných prostor jako opravy a výměny vypínačů, tlačítek, jističů a pojistek, osvětlovacích těles, zvonkových panelů, el. zámků, apod. Rozúčtování se provádí v poměru k počtu osob jednotlivých bytů.
Náklady na úklid a údržbu společných prostor domu zahrnují kromě mzdy pracovníka i spojených odvodů, náklady na úklidové prostředky a daň z přidané hodnoty, dále zahrnují případné nutné vyklízecí práce v domě (např. chodeb a dvorů), výměny rohoží apod. Rozúčtování se provádí v poměru k počtu osob jednotlivých bytů.
Kominické služby – náklady na kontroly a čištění jsou rozúčtovány cenou dle ceníku kominických služeb na revizi za byt bez ohledu na počet komínových vyústění.
Společná televizní anténa (STA) – náklady na provoz jsou rozúčtovány rovným dílem na každý připojený byt a to i v případě, že nájemce odebírá televizní signál z jiného zdroje (např. Kabel plus, Kabel Net apod.). Do nákladů se zahrnují kromě spotřeby el. energie i revize a opravy zařízení STA a její revitalizace.
Užívání výtahu – náklady na provoz jsou rozúčtovány v poměru k počtu členů domácností. Náklady zahrnují spotřebu el. energie, povinné revize, mazání, dozor výtahu a opravy výtahu (kromě výměny podstatných součástí jako jsou hnací zařízení, kabina, vodící lišty apod.).
Teplo – vytápění (pokud je do domu dodáváno) – plocha rozhodná pro rozúčtování ÚT se dle Vyhlášky č. 372/2001 Sb. rovná podlahové ploše všech místností bytu (kromě lodžií a balkonů), vynásobené přepočtovými koeficienty, které zohledňují místnosti, v nichž je umístěno otopné těleso a místnosti bez otopného tělesa, které s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí. Náklady na vytápění jsou rozúčtovány v poměru těchto ploch. Pokud jsou byty vybaveny měřiči tepla, resp. indikátory, je dle podlahové plochy rozúčtována tzv. základní složka (40 % nákladů) a zbývající část (60 % nákladů), tzv. spotřební složka, je rozúčtována v poměru údajů těchto měřičů. Teplo pro vytápění volných bytů je vyúčtováno majiteli domu.
Teplá voda – ohřev TUV (pokud je do domu dodávána) – náklady na teplo k přípravě teplé užitkové vody se dělí na základní složku (30 %), která se rozúčtovává v poměru podlahových ploch, a spotřební složku (70 %), která je rozdělena v poměru počtu osob nebo v poměru údajů podružných bytových vodoměrů, pokud jsou v bytech instalovány a mají platné ověření. Dodáváme, že součet spotřeby vody dle údajů na poměrových vodoměrech je zpravidla menší než údaj spotřeby na hlavním fakturačním vodoměru.
Vodné pro TUV – rozúčtování nákladů je obdobné jako u vodného a stočného, základní složka je 100 % z celkových nákladů.


Oddělení správy budov odboru bydlení ÚMČ Brno-sever
Bratislavská 71 (vchod z ulice Přadlácká)
601 47 Brno
tel.: 545 211 251
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.