uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Výběrové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - 25. srpen 2015

Statutární město Brno
vyhlašuje

prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna

výběrové řízení

pro poskytování návratných účelových zápůjček
na opravu a modernizaci
bytových a rodinných domů a bytových jednotek
pro I. etapu roku 2016

dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Termín vyhlášení: 1. 9. 2015
Termín pro podání žádostí: do 15. 10. 2015

Žádosti o zápůjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od 1.9.2015 do 15.10.2015 na úřadě městské části, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3.
Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček jsou k dispozici na úřadech městských částí, v Informačním středisku Magistrátu města Brna a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček naleznete rovněž na úřední desce ÚMČ Brno-sever ZDE.