uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavření pokladny Oddělení správy budov - 27.12., 29.12., 03.01., 05.01. - 1. prosinec 2021

Oznamujeme nájemcům, že pokladna oddělení správy budov odboru bydlení, Bratislavská 71, Brno bude ve dnech 27.12.2021, 29.12.2021, 03.01.2022 a 05.01.2022 uzavřena.

Případnou úhradu je možno provést bankovním převodem nebo složenkou na č. ú. 7227850247/0100 (informace na přepážce).