uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavření pokladny oddělení správy budov - 23.12., 28.12., 30.12., 04.01., 06.01. - 4. prosinec 2020

Oznamujeme nájemcům, že pokladna oddělení správy budov odboru bydlení ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 71, Brno bude ve dnech 23.12.2020, 28.12.2020, 30.12.2020, 04.01.2021 a 06.01.2021 uzavřena.