uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Výměna vodoměrů v obecních bytových domech - 7. říjen 2020

Oznamujeme Vám, že stále probíhá plošná převýměna vodoměrů na studenou a teplou vodu ve všech prostorech bytových domů, a to na základě vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., která ukládá pravidelnou výměnu měřičů po pěti letech. Výměnou vodoměrů byla pověřena společnost ENBRA, a. s. Nájemcům, kteří nezpřístupnili byt ve dvou předem oznámených termínech, budou náklady spojené s každým dalším termínem naúčtovány. Náklady budou zahrnuty ve vyúčtování služeb daného roku.

Odbor bydlení ÚMČ Brno-sever