uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Přijímací řízení do mateřských škol 2019 - 14. leden 2019

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích:

• Vydávání přihlášek bude probíhat od 01.04. do 01.05.2019
• Sběr přihlášek 02.05. a 03.05.2019
• Přijímací řízení od 09.05.2019 – zpětvzetí do 23.05.2019

Přihlášky do mateřských škol je možné získat:

• na internetové adrese https://zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf
• v každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během uvedeného období
• na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Podrobné informace naleznete na https://zapisdoms.brno.cz.

Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se vaše dítě umístilo „nad čarou“ a už jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu vaše dítě navštěvovat nebude.
Obracíme se na vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 23. 5. 2019 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám mateřských škol, které vaše dítě nebude navštěvovat.