uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Rakouský Baden na ZŠ Zemědělská - 30. listopad -0001


Naše ZŠ a MŠ již několik let spolupracuje s Policií ČR. V rámci primární prevence rizikového chování u dětí pro nás policisté z MČ Brno-sever pravidelně připravují preventivní programy. Po dohodě s metodikem prevence na škole probíhají ve všech třídách prvního i druhého stupně hodiny na nejrůznější témata. Nejčastěji se hovoří o trestné činnosti páchané dětmi a na dětech, o šikaně, záškoláctví, návykových látkách. U menších školáků jsou velmi oblíbené programy zaměřené na dopravní výchovu. Policisté nám samozřejmě pomáhají při řešení problémů rizikového chování dětí, zúčastňují se výchovných komisí apod.

V pátek 19. března 2010 jsme měli možnost účastnit se velmi zajímavé hodiny. V tělocvičně naší školy se setkali žáci s policisty, které doprovázel pes Ben. Mluvilo se o výcviku psů, o plemenech, která jsou vhodná k různým zásahům. Dozvěděli jsme se, že psovod si sám vybírá psa a že podle povahy psa se dá předpokládat, pro jakou činnost bude do budoucna vhodný. Zda na obranu, stopování, vyhledávání munice, drog apod. Ben byl moc šikovný, udivoval nás svou poslušností. Za odměnu vždy dostal kousek sýra.
Děkujeme podpraporčíku Mgr. Jaroslavu Dlapovi a všem jeho kolegům z MČ Brno-sever za zajímavé programy a za to, že nám pomáhají a chrání nás.

Mgr. Zdeňka Rajská, ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37