uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Najdou se na ZŠ Brno, Blažkova budoucí odborníci na energetiku? - 13. únor 2015

Jedním ze strategických oborů českého hospodářství, který se potýká s nedostatkem technicky vzdělaných absolventů vysokých škol, je podle nejnovější statistiky ČSÚ energetika. A nejde jen o budoucnost České republiky. Sedm miliard obyvatel Země, k nimž denně přibývá zhruba dalších 220 tisíc, se bez nové energetické koncepce neobejde, nehledě na to, že v současnosti spotřebuje 80 % veškeré vyrobené energie pouhá jedna pětina lidstva. Žáky 2. stupně ZŠ Blažkova možná motivuje k volbě profese beseda s Ing. Lukášem Radilem, Ph.D., z Ústavu elektroenergetiky Fekt VUT Brno, která se koná v pondělí 16. 2. 2015.
Jaké zdroje máme k dispozici, jaká je cena jejich nasazení nebo odmítnutí, jak ve velkém skladovat elektřinu, kam s kysličníkem uhličitým, který vzniká v elektrárnách při spalování fosilních paliv, nebo jak zajistit dostatek elektřiny v noci a za bezvětří, když sluneční a větrné elektrárny nevyrábějí? Hledání technického řešení střídají možná ještě složitější otázky: zda mají všichni lidé stejné právo na energii, jestli je zvyšování životní úrovně možné bez růstu spotřeby elektřiny, nebo jaká jsou rizika spojená s výrobou energie a zda je chceme nést.
V praktických ukázkách se žáci dozvědí, že kromě žehličky na prádlo, vlasy, vosk nebo vrásky se pod přezdívkou „žehlička" skrývá i radiometr DC-3E-98, jehož prostřednictvím mohou naměřit radioaktivitu v okolních předmětech i na svém těle, protože záření je všudypřítomné.
Beseda proběhne v rámci projektu Energie-budoucnost lidstva, který je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ. Projekt běží nepřetržitě od roku 2000 a řídí se ideou německého filosofa Immanuela Kanta „Nebát se používat vlastní rozum". Začátkem ledna dosáhl počet besed čísla 5000. Zúčastnilo se jich kolem 190 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. V roce 2013 byl projekt ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou MAAE jako příklad dobré praxe v oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím.
Besedy jsou pro školy zdarma a je možné si je objednat na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Další informace
Více než třetina (36 %) mladých Čechů a Češek ve věku 15 – 18 let považuje za největší riziko pro budoucnost lidstva nedostatek energetických zdrojů. Vyplývá to z průzkumu, kterého se v 19 základních a středních školách v celé zúčastnilo 1141 respondentů, z toho 502 dívek a 639 chlapců, ve věku 15-18 let. Rostoucího počtu obyvatel se obává 27,5 procenta dotázaných, globálního oteplování 24,4 % a terorismu 12,1 %. Za největší osobní riziko považuje 25,9 % respondentů nemoci jako jsou rakovina, infarkt a AIDS a 17,4 % dopravní nehody. Havárie v jaderných zařízeních se bojí 9,3 % mladých lidí. Zároveň se 34 % respondentů domnívá, že podíl jaderné energetiky v ČR by se měl zvýšit, 42 % je pro zachování současného stavu, 23,9 % oslovených by chtělo, aby se podíl jaderné energetiky snížil. Fosilní zdroje energie bychom měli podle názoru české mládeže využívat regulovaně a tak, aby vydržely co nejdéle. Říkají to téměř tři čtvrtiny a 18,4 % dotázaných se dokonce domnívá, že uhlí, ropa a zemní plyn by se měly přestat spalovat a měly by být zachovány jako surovina pro chemický průmysl.

Agentura J.L.M., s.r.o.