uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Varování ředitele Krajské hygienické stanice JMK - 27. listopad 2012

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ,
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO
__________________________________________________________________________________________
 
 
V Brně, dne 26.11. 2012
 
 
KRAJSKÁ HYGIENICKÉ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VARUJE
 
METANOL STÁLE HROZÍ
 

Po opakovaných zprávách z posledních dní je patrné, že i v našem kraji začala po asi měsíční
přestávce očekávaná druhá vlna vážných zdravotních postižení lidí po konzumaci lihovin neznámého
původu. Za posledních čtrnáct dní došlo v Jihomoravském kraji k postižení dalších tří osob
metanolem, z nichž jedna osoba zemřela a jedna je v kritickém stavu. Podle informací policejních
orgánů stále zůstává nedopátraných cca 5 000 litrů pančovaných lihovin, které se p ř i snížené
ostražitosti každého z nás mohou objevit na trhu. A zvláště teď, v předvánoční nákupní době.
Na začátku adventu proto varujeme všechny spoluobčany před nákupem a konzumací lihovin
neznámého původu, podezřele levných alkoholických nápojů a lihovin v lahvích s porušenými
ochrannými páskami (tzv. „kolky“) a bez předepsaných dokladů o původu v nepřerušeném řetězci od
výrobce lihu až po konečného prodejce nápoje. Riziko i smrtelných otrav stále hrozí!!!


 
MUDr. Jan Mareček
ředitel KHS Jmk