uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Prominutí poplatku z pobytu od 25.05. do 31.12.2020 - 6. květen 2020

Na základě doporučení Rady města Brna ze dne 29. 4. 2020 rozhodl Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna rozhodnutím č. j. MMB/0180720/2020 ze dne 5. 5. 2020 o převzetí věci nadřízeným správcem daně a následně rozhodnutím č. j. MMB/0180739/2020 ze dne 5. 5. 2020 rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku z pobytu za období od 25. 5. 2020 do 31. 12. 2020 za účelem znovuoživení cestovního ruchu a společenských poměrů na území města po skončení výjimečných opatření v oblasti ubytovacích služeb, souvisejících s pandemií onemocnění SARS-Cov-2.
Obě rozhodnutí byla 5. 5. 2020 vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z moci úřední naleznete ZDE.