uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Místní poplatek za komunální odpad v Brně v roce 2020 - 23. duben 2020

V letošním roce 2020 nastaly pro některé osoby podstatné změny, které jsou podrobně popsány na webových stránkách www.brno.cz/odpady.

Zejména jde o úplné osvobození od poplatku, které se týká jednak seniorů, kteří v roce 2020 dovrší 70 let a více, a jednak dětí, které v roce 2020 nedosáhnou věku 4 let. V těchto případech dojde k osvobození od poplatku automaticky a dosažení nebo nedosažení věku není nutné správci daně ohlašovat.

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu přihlášení se v Brně, nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění.

Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.

Jinými slovy, u poplatkové povinnosti z titulu vlastnictví věk vlastníka nehraje žádnou roli na výši sazby.

Novinkou je také zpřísnění dopadů v těch případech, kdy není splněna ohlašovací povinnost. Týká se to zejména rodičů, kteří uplatňují osvobození pro třetí a další dítě. Pokud nesplní každý rok nejpozději k datu splatnosti ohlašovací povinnost, nárok na osvobození zaniká.

Stejná zůstává sazba, a to 670 Kč za rok 2020, avšak splatnost poplatku je s ohledem na pandemii posunuta až k 31. 8. 2020. Zaplatit poplatek lze bezhotovostně nebo na poště poštovní poukázkou typu A.

Aktuálně je pokladna pro výběr poplatku uzavřena a úřední hodiny pro osobní kontakt (nikoli platbu) je možné využít pouze po předchozí domluvě s konkrétním zaměstnancem. Občané jsou vyzýváni, aby veškeré záležitosti řešili elektronicky nebo poštou (příp. ponechali podání na podatelně Magistrátu). V každém případě doporučujeme sledovat webové stránky, kde jsou k dispozici aktuální informace.

Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu WWW.BRNOID.CZ

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a.s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě je nutno uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).

odpady 20

Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

salinkarta 20

Již čtvrtým rokem mohou poplatníci poplatku za komunální odpad, kteří si zakoupí elektronickou předplatní roční základní nepřenosnou jízdenku pro zóny 100 a 101, podat žádost o dotaci na zakoupenou jízdenku, a to do 60 dnů od data zakoupení jízdenky prostřednictvím eshopu na www.brnoid.cz.

Na Odboru životního prostředí vyřídíte i další ekodotace, které najdete zde: https://ekodotace.brno.cz

reuse 20

Chcete dát šanci na druhý život starým věcem, které už nepoužíváte a je vám líto je vyhodit? Můžete udělat dobrou věc pro druhé a současně se zachovat ekologicky.

Magistrát města Brna