uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vyhlášení nouzového stavu a související opatření – AKTUALIZACE 24.08.2020 - 12. březen 2020

12. března 2020

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Od soboty 14. března 00.00 hodin platí i mimořádná opatření v mezinárodní dopravě.

Vládou vyhlášené mimořádné opatření v souvislosti s vyhlášením stavu nouze se dotýká i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo zveřejnilo informace k přijatým opatřením.

Na základě vyhlášení stavu nouze vydalo Ministerstvo vnitra mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.

Informace pro osoby cestující do zahraničí o změnách v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

USNESENÍ VLÁDY K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ O DOČASNÉM ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU OPATŘENÍ ZDE.

OPATŘENÍ O ZÁKAZU POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A DALŠÍCH AKCÍ S ÚČASTÍ NAD 30 OSOB NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ O ZÁKAZU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, VZDĚLÁVACÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT VE ŠKOLSTVÍ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ O ZÁKAZU VSTUPU DO ČR A CESTOVÁNÍ DO RIZIKOVÝCH ZEMÍ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ V MEZINÁRODNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ NALEZNETE ZDE.


13. března 2020

Čeští občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí 16. března až na výjimky opustit republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz pro cizince, kteří by chtěli přijet do České republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý přechodný pobyt. Rozhodla o tom spolu s dalšími preventivními opatřeními proti šíření koronaviru vláda na mimořádném zasedání v pátek 13. března 2020.

Zákaz vstupu do České republiky, který nabude platnosti od 16. března, 00.00 hodin, platí pro všechny cizince s výjimkou osob, které mají v ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší 90 dnů, a osob, jejichž vstup na české území je v zájmu České republiky. Od stejného termínu platí zákaz pro Čechy a v ČR žijící cizince vycestovat do zahraničí. Výjimku z těchto opatření může udělit ministr vnitra, dostanou ji například řidiči nákladních automobilů, strojvůdci a vlakové čety či posádky dopravních letadel a také občané, kteří do zahraničí nebo do ČR dojíždějí za prací, pokud se jedná o lokalitu do 100 kilometrů od státních hranic. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda dále rozhodla, že nařízení o povinné čtrnáctidenní karanténě po návratu ze zahraničí se bude kromě Itálie od 13. března 12.00 hodin nově vztahovat i na další vybrané rizikové země, jimiž jsou v současné době Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Aktuální seznam zemí naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Karanténa se bude týkat dospělých i dětí, kteří jsou občany České republiky, a cizinců s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR. Stejně jako v případě návratu z Itálie jsou tyto osoby povinny obrátit se bezkontaktním způsobem na praktického lékaře či pediatra a ti jsou povinni jim obratem vystavit rozhodnutí o karanténě v délce 14 dnů.

Toto opatření se opět netýká řidičů nákladních vozidel a autobusů, posádek dopravních letadel, strojvedoucích, vlakových čet a vozmistrů, lodních kapitánů a členů posádek plavidel a posádkám vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu. Mají se ale chovat s maximální obezřetností.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Ministři upravili i pravidla pro kamionovou dopravu. Do odvolání se ruší nedělní zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda rovněž doplnila už platné mimořádné opatření o zákazu přítomnosti veřejnosti ve vybraných provozovnách. Nově se zákaz s účinností od 14. března 2020 od 6.00 hodin týká i bazénů a turistických informačních center. Vnitřní a venkovní sportoviště je možné využít jen za podmínky, že se na nich nebude v jednu chvíli pohybovat více než 30 osob. K 14. březnu 2020, 6.00 hodin je zakázán také maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda se zabývala také situací ve věznicích a rozhodla, že s účinností od 14. března 2020 od 00.00 hodin zakáže po dobu vyhlášení nouzového stavu ve věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy obviněných, odsouzených i chovanců. Výjimku bude moci povolit ministryně spravedlnosti. Zároveň ale vláda umožní vězňům a chovancům přijímat více balíčků a častěji telefonovat.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda rovněž v rámci vyhlášeného nouzového stavu uložila studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku pracovní povinnost s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních služeb. Případné konkrétní nasazení studentů bude vláda vyhlašovat operativně v součinnosti s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.

Ministři schválili také novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. Na seznam byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2. To znamená, že se riziku trestního stíhání vystavuje každý, kdo by koronavirus úmyslně šířil.


14. března 2020

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

OPATŘENÍ NA MALOOBCHODNÍ PRODEJ A SLUŽBY NALEZNETE ZDE.


15. března 2020

Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 vláda rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic.

Od 16. března 0.00 hodin platí v celé České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.
Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o dovolenou či placené volno a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
Lidé by při kontaktu s jinými osobami měli dbát na dodržování bezpečného odstupu nejméně dva metry. Vláda také doporučuje co nejvíce používat bezhotovostní platební styk a ve zvýšené míře dbát na hygienická opatření.

OPATŘENÍ O ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila také možnost nasazení vojáků Armády ČR a příslušníků Celní správy při řešení krizové situace a prodloužila mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, a to až do 4. dubna 2020 do 23.59 hodin. Ochrana hranic se týká pozemní hranice s Německem a Rakouskem a vzdušné hranice, hranice s Polskem a Slovenskem si chrání obě tyto země z vlastní iniciativy.

NAŘÍZENÍ VLÁDY O POVOLÁNÍ VOJÁKŮ V ČINNÉ SLUŽBĚ A PŘÍSLUŠNÍKŮ CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY K PLNĚNÍ ÚKOLŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ VIRU SARS-COV-2 NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ O DOČASNÉM ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU OPATŘENÍ ZDE.

Upřesnila také mimořádné opatření k zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, které se nově netýká autoservisů do 30 osob, odtahových služeb, prodejců náhradních dílů, zásilkových služeb, prodejen zahrádkářských a zemědělských potřeb, prodejen jízdenek, lázeňských zařízení poskytujících služby alespoň částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pohřebních služeb, květinářství, prodejen a výdejen zdravotnických prostředků a provozoven souvisejících se stavebnictvím. Zákaz se také nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
Naopak od 16. března 2020 od 6.00 hodin se zakazuje prodej ubytovacích služeb s výjimkou ubytoven, lázeňských zařízení a školských ubytovacích zařízení, zakazuje se provoz autoškol, provoz alternativních taxislužeb kromě rozvozu potravin, provoz samoobslužných prádelen a čistíren, maloobchodní prodej stavebnin a hobbymarketů. Ke stejnému času je vztažen i zákaz provozování vnitřních a venkovních sportovišť. Vláda pak rozhodla, že až do odvolání se ruší platnost tzv. modrých parkovacích zón ve městech a obcích. Zakázán byl i přímý prodej jízdenek průvodčími ve vlakových spojích.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ O UKONČENÍ PRODEJE JÍZDNÍCH DOKLADŮ VE VLACÍCH AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ DRÁHY NALEZNETE ZDE.

Vláda rovněž s platností od 16. března 2020 zakázala všem lékařům, zubním lékařům, farmaceutům a zdravotnickému personálu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu. Naopak nařídila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby až do 24. března do 6.00 hodin přešly na omezený provoz spočívající ve vykonávání jen nezbytně nutné agendy, omezení osobních kontaktů s veřejností či klienty i mezi zaměstnanci jako takovými a snížily počet zaměstnanců na pracovišti na nezbytně nutné minimum.

OPATŘENÍ O ZÁKAZU DOVOLENÉ ZDRAVOTNÍKŮ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ O OMEZENÍ PROVOZU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ NALEZNETE ZDE.

Ministři také rozhodli kvůli zákazu volného pohybu odložit doplňovací volby do Senátu, které se měly z důvodu úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery konat z rozhodnutí prezidenta republiky 27. a 28. března a 3. a 4. dubna. Volby se uskuteční v náhradním, dosud neurčeném termínu.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda také dalším mimořádným opatřením nařídila krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, že musí v případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda také uložila pracovní povinnost studentům pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství lékařských fakult veřejných vysokých škol a posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU USNESENÍ ZDE.

Současně také vláda schválila, aby Správa státních hmotných rezerv bezplatně uvolnila hmotné rezervy pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému a Armády České republiky při zásazích na postiženém území a pro přímou humanitární pomoc, po dobu trvání nouzového stavu a pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc formou výpůjčky nebo předáním do spotřeby a trvalého využití po dobu trvání nouzového stavu. Správa státních hmotných rezerv pak dostala za úkol nakoupit potřebný materiál a vybavení, a to i formou výběrového řízení bez uveřejnění.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.

Ministři rozhodli také uvolnit dalších až 1,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch Ministerstva zdravotnictví na nákup nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení, které budou použity k řešení krizové situace související s šířením koronaviru.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda rozhodla také o změně statutu Ústředního krizového štábu. Předsedou krizového štábu byl určen náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU USNESENÍ ZDE.

Vláda schválila také opatření v daňové oblasti, kterými Ministerstvo financí vyšlo vstříc podnikatelům a dalším daňovým subjektům postiženým epidemií koronaviru. Podrobnosti o mimořádných opatřeních v oblasti daní obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU USNESENÍ ZDE.


16. března 2020

Vláda se na jednání v pondělí 16. března 2020 zabývala dalšími opatřeními v boji proti šíření koronaviru. Ministři se shodli na zřízení dvou speciálních nemocnic pro lidi nakažené koronavirem. Zabývali se péčí o seniory, schválili záruku COVID, která se zaměřuje na podporu podnikatelů a živnostníků.

Kabinet se zabýval opatřeními v péči o seniory. Vláda doporučuje seniorům nad 70 let nevycházet mimo domovy, s výjimkou návštěvy zdravotnických zařízení kvůli neodkladné zdravotní péči. 

OPATŘENÍ O PÉČI O SENIORY NALEZNETE ZDE.

Vláda České republiky schválila krizové opatření s cílem omezit riziko přenosu onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb. Nově se během trvání stavu nouze zakazují vycházky klientů vybraných typů zařízení sociálních služeb. Členové vlády zároveň nařizují poskytovatelům sociálních služeb, aby od 18. března 2020, po dobu trvání nouzového stavu byla pozastavena činnost například center denních služeb, týdenních stacionářů či nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

OPATŘENÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NALEZNETE ZDE.

Členové vlády se na dnešním jednání shodli na zřízení dvou speciálních nemocnic připravených na případy lidí nakažených nemocí COVID-19. Mělo by se jednat o Nemocnici Na Homolce a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Kapacita obou nemocnic by se měla pohybovat okolo 300 lůžek.

Vláda také rozhodla, že zákaz prodeje ubytovacích služeb ze dne 15. března 2020 se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR. Premiér dodal, že na cizince na území republiky se vztahují stejná omezení pohybu a krizová opatření jako na občany.

OPATŘENÍ O PRODEJI UBYTOVACÍCH SLUŽEB NALEZNETE ZDE.

Dnes byla schválena i záruka COVID, která se týká navýšení kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu o 1 miliardu korun na podporu podnikatelů a živnostníků. Jedná se o úvěry s ročním odkladem splatnosti, bezúročné úvěry s následujícími dvěma lety splácení. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy informoval, že jen za dnešní den bylo přijato 437 žádostí v celkové výši 800 milionů korun. Program je tak již téměř vyčerpán. Vláda je navíc připravena přidat i finance z dalších programů.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.

Ministři rozhodli také o tom, že zákaz maloobchodního prodeje ze dne 14. března 2020 se nevztahuje na prodej textilního materiálu, textilní galanterie či servis výpočetní techniky, spotřební elektroniky a dalších přístrojů pro domácnost.

OPATŘENÍ O MALOOBCHODNÍM PRODEJI NALEZNETE ZDE.


Hejtman Jihomoravského kraje nařídil ve správním obvodu Jihomoravského kraje regulaci způsobu řízení a organizace dopravy.

ROZHODNUTÍ HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NALEZNETE ZDE.


17. března 2020

Vláda na mimořádném zasedání v úterý 17. března 2020 projednávala další opatření k zamezení šíření koronaviru. Zakázala reexport všech léčivých přípravků určených pro český trh do členských zemí Evropské unie a jejich vývoz do jiných než členských zemí. Kabinet zakázal také vykonávání vedlejší práce pro příslušníky bezpečnostních sborů.

Členové vlády se na mimořádném jednání rozhodli zakázat dodání léčiv, která jsou určená pro český trh, do jiných zemí, a to jak do členských zemí Evropské unie, tak vývoz do jiných zemí než členských států EU.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.

Od 18. března 2020 od 00.00 hodin pak začne platit zákaz pro příslušníky bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, než kterou provádějí jako členové bezpečnostních sborů. Toto krizové opatření má platit po celou dobu trvání nouzového stavu v České republice.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda dnes dále projednávala Cílený program podpory zaměstnanosti. Materiál se zabývá kompenzací mzdových nákladů či jejich částí, v podobě náhrad mezd nebo platů. Program má pomoci jak firmám, tak zaměstnancům, a to v případech překážek v práci, způsobených karanténou či jinými opatřeními. Kabinet se k projednávání materiálu vrátí ve čtvrtek 19. března 2020.


18. března 2020

Vláda na mimořádném zasedání ve středu 18. března 2020 schválila několik nových opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Pro pendlery pracující v zahraničí budou platit přísnější pravidla vycházení.

Vláda na dnešním mimořádném zasedání rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Vláda schválila zpřísnění podmínek pro přeshraniční pracovníky tzv. pendlery. Musí omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné minimum. Pendleři se nově musí také podřídit kontrolám kvůli příznakům infekčního onemocnění při přechodu státní hranice. V případě zjištění příznaků musí podstoupit odběry biologické vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19. I pro ně platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

OPATŘENÍ O ZÁKAZU POBYTU MIMO BYDLIŠTĚ BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ, OMEZENÍ POHYBU A ZDRAVOTNÍCH KONTROLÁCH PENDLERŮ NALEZNETE ZDE.

Od 19. března 2020 vláda zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10.00 a 12.00 hodin. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny. 

OPATŘENÍ O VYHRAZENÍ ČASU PRO SENIORY NAD 65 LET PRO NAKUPOVÁNÍ V MALOOBCHODNÍCH PRODEJNÁCH POTRAVIN NALEZNETE ZDE.

Členové vlády současně doporučují provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat po každém použití nákupní košíky a košíky. Opatření se týká také klik a madel dveří, u kterých má být dezinfekce provedena alespoň jednou za hodinu. Doporučení dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají, platí i pro provozovatele veřejné dopravy. Zde se jedná především o kliky, madla, ovládání dveří, držadla a opěrky sedadel. Zde by měli provozovatelé zajistit dezinfikování přinejmenším po každé jízdě.

DOPORUČENÍ PROVÁDĚT DEZINFEKCI V MALOOBCHODNÍCH PRODEJNÁCH A VEŘEJNÉ DOPRAVĚ NALEZNETE ZDE.

Kabinet se dnes seznámil s opatřením ministra zdravotnictví, kterým se poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče zakazuje ode dne 19. března 2020 přijímat nové pacienty.

OPATŘENÍ O ZÁKAZU PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH PACIENTŮ DO ZAŘÍZENÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE NALEZNETE ZDE.

Vláda znovu diskutovala o záruce COVID. Je připravena převést další prostředky z operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu, a to až ve výši 10 miliard korun. Zároveň pak bylo schváleno finanční krytí nákladů kapitol resortů vnitra, zahraničních věcí a obrany v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků. Ministerstvo vnitra tak získá téměř 1,1 miliardy, Ministerstvo zahraničních věcí 118 milionů a Ministerstvo obrany celkem 110 milionů korun.

USNESENÍ O ZÁRUCE COVID NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ K FINANČNÍMU KRYTÍ NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI S CENTRÁLNÍM NÁKUPEM OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ NALEZNETE ZDE.

Rozšiřuje se podpora českých exportérů v zahraničí. Program PROPEA umožní subjektům v určitých destinacích najmout si tamní společnost zaměřenou na obchodně exportní politiku a využít jejích služeb k zajištění pokračování obchodních styků. Program startuje v deseti zemích, a to v Maroku, Japonsku, Vietnamu, Peru, Číně, Mongolsku, Indii, Bosně a Hercegovině, Velké Británii a Mexiku. Více v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU USNESENÍ ZDE.

Nově dochází k dočasnému omezení provozu dálkových vlaků Českých drah. Omezení se týká 6,6 % spojů. Redukce zasáhne celkem 39 z celkového počtu 589 vlaků provozovaných na základě objednávky státu.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU USNESENÍ ZDE.

Vláda schválila také nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza koronavirem, ve sledovaném období a na základě jejich informovaného souhlasu.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.


Hejtman Jihomoravského kraje nařídil zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území Jihomoravského kraje počínaje dnem 18. 3. 2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

ROZHODNUTÍ HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NALEZNETE ZDE.


19. března 2020

Vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 19. března 2020 přijala další mimořádná opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru. Ministři mimo jiné schválili návrh zákona, který umožní prodloužit rodičům pečujícím doma o školáky vyplácení ošetřovného, opět zpřísnili podmínky pro přeshraniční pracovníky a upravili čas vyhrazený seniorům k nákupu potravin a drogistického zboží na 7.00 až 9.00.

Současná právní úprava zákona o nemocenském pojištění umožňuje vyplácet zaměstnancům ošetřovné pouze při péči o děti mladší 10 let věku, a to po dobu devíti, u samoživitelů po dobu šestnácti kalendářních dnů. Mimořádné opatření vlády, kterým v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru zakázala výuku na základních, středních, vysokých i vyšších odborných a uměleckých školách, ovšem tento časový horizont zásadně překročí.
Aby se rodiče menších školáků neocitli bez finančních prostředků, rozhodla se vláda mimořádným návrhem zákona časovou platnost vyplácení ošetřovného změnit, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.
Návrh zákona bude projednán v režimu legislativní nouze, který vláda vyhlásila s platností od 19. března 2020 do skončení nouzového stavu. Poslanecká sněmovna se nad ním sejde v úterý 24. března, ještě týž den by ho měl projednat i Senát. Více o opatření naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU USNESENÍ ZDE.

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda rozhodla také o dalším finančním posílení úvěrového programu COVID kvůli velkému zájmu podnikatelů, a to vypsáním dalšího úvěrového programu COVID2, který umožní navýšit podporu z původních 600 milionů až na deset miliard korun. Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i jejich úrokovou sazbu.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila také cílený program podpory zaměstnanosti, jehož smyslem je kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy překážky v práci nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státní správy.
Z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020. Příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd nebo platů budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod a bude se vztahovat na případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa.
V případě, že bylo zaměstnavateli v rámci krizových opatření nařízeno uzavření či omezení provozu, bude zaměstnancům vyplaceno sto procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí 80 procent nákladů. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda se zabývala opět i problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Ministři kvůli obavám o možném zavlečení nemoci COVID-19 do ČR na základě již několika pozitivních případů rozhodli o dalším zpřísnění pravidel pro přeshraniční práci. Od soboty 21. března pendleři budou muset nově při překračování hranic předložit speciální, k tomu určený dokument, tzv. knížku přeshraničního pracovníka, který při odjezdu i návratu potvrdí policie a bude sloužit k prokazování četnosti a pravidelnosti překračování hranice. Formulář bude ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra a k dispozici jej budou mít i policisté na hranicích.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Ministři také rozhodli o úpravě včera vyhlášeného mimořádného opatření o vyhrazené nákupní době pro seniory nad 65 let. Na základě poznatků z praxe rozhodli změnit vyhrazené časy, kdy kromě seniorů nebudou moci být v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží jiní zákazníci, a to na 7.00 až 9.00 hodin. Zákaz vstupu se nově nebude vztahovat i na osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a o osoby pracující v pečovatelských službách. Na lékárny se toto opatření vztahovat nebude.

USNESENÍ KE ZRUŠENÍ PŘEDCHOZÍHO OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

NOVÉ OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila také další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. Nově se s účinností od 20. března zákaz nebude vztahovat na činnost realitních kanceláří a služeb účetních a daňových poradců.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda rovněž přijala opatření k vyčlenění lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19. Nařídila, že všechna zařízení akutní lůžkové péče musí povinně vyčlenit kapacitu pro tyto případy. Celkem by mělo být v této fázi připraveno pro vážně nemocné pacienty v ČR 400 lůžek s ventilací a dalších 400 lůžek s kyslíkovou podporou. Vláda také vzala na vědomí mimořádné opatření ministra zdravotnictví, kterým se až na výjimky zakazují návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a všem poskytovatelům pobytových sociálních služeb a všem odlehčovacím sociálním službám. V praxi to znamená konec výjimky pro přítomnost otců u porodů.

OPATŘENÍ K VYČLENĚNÍ LŮŽEK NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ K ZÁKAZU NÁVŠTĚV NALEZNETE ZDE.

Vláda rovněž odložila spouštění přechodu na televizní standard DVB-T2 v oblastech, kde k přechodu ještě nedošlo.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.


23. března 2020

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Poslanecké sněmovně vláda předloží ke schválení nový schodek státního rozpočtu na letošní rok ve výši 200 miliard korun.

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6.00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.

OPATŘENÍ VLÁDY K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU NALEZNETE ZDE.
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU NALEZNETE ZDE.
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ PROVOZU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ VLÁDY K ZÁKAZU MALOOBCHODNÍHO PRODEJE NALEZNETE ZDE.
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKAZU MALOOBCHODNÍHO PRODEJE NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ K ZÁKAZU DOVOLENÉ ZDRAVOTNÍKŮ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ O ZÁKAZU PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH PACIENTŮ DO ZAŘÍZENÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE NALEZNETE ZDE.

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu ukložila územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena a dále doporučila územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání takto konaných zastupitelstev nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda nařídila, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda ve stavu legislativní nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR. Ministerstvo financí vypracovalo návrh novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda do Parlamentu předloží také návrh zákona, kterým osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí

Podobně mají být živnostníkům mimořádnou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění.

Poslanci na zítřejším mimořádném zasedání sněmovny dostanou k projednání také návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Vláda v něm navrhuje odložení spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

Vláda přijala také tzv. liberační balíček, jímž podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Shrnutí úlev v daňové oblasti přináší tisková zpráva Ministerstva financí.

Do Parlamentu zamíří i návrh na odložení a změnu v organizaci státní maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotná přijímací zkouška má být pouze jednokolová a proběhne v horizontu nejméně čtrnácti dnů po skončení zákazu školní docházky. Státní část maturit se letos má omezit pouze na didaktické testy, tedy bez písemných prací z českého a cizího jazyka, přičemž jejich výsledky bude mimořádně vyhodnocovat přímo dotčená škola. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministři odsouhlasili také další kroky v rámci programu Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově dostanou od státu finanční kompenzaci i zaměstnavatelé, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Přesnější informace o schválených podmínkách pomoc naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministři schválili také pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Opatření umožní například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování. Ministerstvo zemědělství přeložilo vládě rovněž návrh opatření v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, s cílem minimalizovat dopady pandemie koronaviru na celý sektor a na celou společnost. Navržené kroky, jako navýšení národních zdrojů v Programu rozvoje venkova či maximální využití evropských dotací na snižování dopadů koronavirové krize, mají za cíl udržet rostlinnou i živočišnou výrobu na takové úrovni, aby nedošlo k fatálním dopadům na české producenty. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda se zabývala opět rovněž problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Dosavadní nastavení jejich režimu se totiž stalo předmětem četné kritiky ze strany starostů a hejtmanů dotčených obcí a krajů, protože pendleři pracujících v rizikových oblastech po návratu do ČR často nedbali nařízených přísných omezení pohybu. Ministři proto schválili další změnu režimu, a to tak, že zaměstnanci pracující v blízkém přeshraničí se po návratu do ČR budou muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě.
V praxi to znamená, že si zájemci o tuto práci budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda také na podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi rozhodla od 24. března do odvolání zrušit poplatky za odesílání datových zpráv. Potřebné informace naleznete na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda také odsouhlasila rozhodnutí ministra zdravotnictví zrušit zákaz přímých mezinárodních letů z Korejské republiky na všechna česká letiště, protože tento zákaz pozbyl smyslu poté, co byl 13. března 2020 přijat plošný zákaz vstupu všech cizinců na území ČR. Ministři schválili i navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy, aby jim mohly být adekvátně proplaceny přesčasy.


25. března 2020

Zákony ze dne 25. března 2020:

Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

ZÁKONY NALEZNETE V ČÁSTCE 48 SBÍRKY ZÁKONŮ, KE STAŽENÍ ZDE.


26. března 2020

Vláda ve čtvrtek 26. března projednala formou videokonference další opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a na pomoc postiženým pandemií. Ministři odsouhlasili například mimořádné zrušení povinnosti doložit úřadům dokumenty potřebné na výplatu dávek, finanční pomoc pro lesníky a zemědělce či finanční prostředky na repatriaci Čechů ze zahraničí.

Ministři vzali na vědomí výjimku ministra vnitra, kterou se nově s účinností od 26. března řeší problematika přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Ti se nyní dělí na různé kategorie podle místa přechodu hranice a podle typu práce vykonávané v zahraničí. Přesné znění podmínek naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila návrh mimořádného zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020. Zákon má umožnit, aby Úřad práce ČR vycházel při stanovení výše a výplaty těchto dávek na 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020 z údajů o příjmech a nákladech na bydlení, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek na 1. čtvrtletí roku 2020. Jedná se o vyplácení přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči.
Důvodem předložení návrhu je, aby statisíce žadatelů o dávky v době vyhlášené karantény nemusely o potvrzení kontaktovat zaměstnavatele a příslušné úřady a instituce. Zároveň se tím minimalizuje zatížení Úřadu práce ČR i České pošty. Příslušné doklady je totiž nutné získat a předložit do konce dubna. Vláda požádá Parlament, aby tento návrh projednal ve stavu legislativní nouze.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také předložilo zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE

Vláda vzala na vědomí také změnu nařízení ministra zdravotnictví o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Ze zákazu byly nově vyňaty také zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost, opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost, provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren a myčky automobilů. Zákaz z prodeje ubytovacích služeb se nově od 27. března nebude týkat osob, které potřebují ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

OPATŘENÍ VLÁDY NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda vzala na vědomí také vyhlášení programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Vyhlášením tohoto dotačního programu realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr podpořit živnostníky, kteří kvůli mimořádnému opatření vlády, jímž byly uzavřeny základní a střední školy, museli přestat vykonávat svou živnost a starat se o děti. Vláda už odsouhlasila, že stát těmto podnikatelům vyplatí 424 korun za den.

Vláda se zabývala také problematikou dezinfekčních prostředků, s jejichž zajištěním je problém kvůli enormní poptávce. Centralizovaným nákupem dezinfekčních přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou bylo vládou pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ke zvládnutí situace požádal ministr průmyslu a obchodu ministra zdravotnictví o povolení dodávání přípravku Anti-COVID na trh a zároveň o rozšíření výčtu držitelů povolení k této výjimce. To umožní zapojit do výroby dezinfekčního přípravku na bázi ethanolu další zájemce. Ministerstvo průmyslu a obchodu se zavázalo kontrolovat výši produkce, strukturu a výši dodávek dezinfekčních přípravků na ruce na trh a v případě, že bude trh již saturován, informovat Ministerstvo zdravotnictví, které bezodkladně vydaná povolení zruší.

Ministři se zabývali také pokrytím výdajů, které vznikly Ministerstvu zahraničních věcí v souvislosti s nutnou repatriací českých občanů, kteří v důsledku rozhodnutí některých států a celkového omezení mezinárodní dopravy z důvodu koronavirové pandemie zůstali v zahraničí. Podle odhadů se ke 12. březnu jednalo o zhruba 200 000 osob. Ministerstvo při repatriaci spolupracuje i s dalšími státy, přesto náklady odhadlo na 111 milionů korun. Vláda rozhodla, že tyto finanční prostředky pokryje z vládní rozpočtové rezervy.

Vláda řešila také zvýšení finančních prostředků k dodatečnému navýšení dotace z vládní rozpočtové rezervy pro národní doplňkové financování Programu rozvoje venkova pro rok 2020. Tyto peníze by měly sloužit k řešení krizové situace podnikatelů v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Hlavním smyslem opatření, která navrhl ministr zemědělství, je zajištění potravinové soběstačnosti obyvatel ČR a podstatné navýšení výrobních kapacit potravinářského průmyslu. Vláda odsouhlasila, že pro tyto účely uvolní z vládní rozpočtové rezervy 3,3 miliardy korun.

Vláda odsouhlasila také žádost ministra zemědělství o zvýšení finančních prostředků k dodatečnému navýšení dotace pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., pro rok 2020. Posílení rozpočtu PGRLF o jednu miliardu korun z vládní rozpočtové rezervy umožní fondu mimo jiné akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů, uvolnit čí snížit zástavy peněžních vkladů či souhlasit s odkladem splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, přičemž fond bude saturovat případné vzniklé náklady. I tyto kroky mají zajistit zemědělcům a lesníkům v krizové situaci více hotovosti na řešení jejích dopadů. Více na stránkách Ministerstva zemědělství.

Vláda schválila také vydání nové vyhlášky Ministerstva obrany, která umožní poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. I vojáci tak budou moci v případě potřeby vyvolané mimořádnými opatřeními vlády zabezpečit péči o své děti. V době služebního volna bude mít voják nárok na služební plat. Více na stránkách Ministerstva obrany.

Vláda vzala na vědomí také další mimořádné opatření ministra zdravotnictví, kterým nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče vyplnit o každém pacientovi s koronavirem tzv. záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu. Tento záznam musí následně odeslat do Informačního systému infekčních onemocnění, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

OPATŘENÍ VLÁDY NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE.

Ministerstvo také poskytovatelům akutní lůžkové péče nařídilo vyhradit uvnitř zdravotnického zařízení zvláštní prostory pro třídění pacientů včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou, aby bylo možné hned identifikovat pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19 nebo ty, kteří už tuto nemoc prokazatelně mají. Celá informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

OPATŘENÍ VLÁDY NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE.

Ministerstvo zdravotnictví také opět upravilo pravidla pro poskytování lázeňské péče. Zrušilo nařízení z 23. března a vydalo nové, platné od 25. března, které se týká výhradně poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

OPATŘENÍ VLÁDY NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE.


30. března 2020

Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii koronaviru bude v České republice platit nejméně do 11. dubna 6 hodin ráno. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vzala v pondělí 30. března 2020 na vědomí vláda. Rozhodla také o zřízení Centrálního řídicího štábu COVID-19, který bude řídit projekt tzv. chytré karantény. Roušky nově nebudou muset nosit děti do dvou let věku a řidiči, pokud jsou v automobilu sami.

Vláda se na zasedání formou telekonference opět zabývala převážně opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru SARS-CoV-2. Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Původně měla vypršet 1. dubna.
Znamená to, že i nadále platí až na přesně vyjmenované výjimky zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky, zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zákaz provozu restaurací a dalších stravovacích zařízení, nařízené omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů a další dosud platné restrikce, které Ministerstvo zdravotnictví zavedlo jako preventivní opatření proti šíření nákazy. I nadále tedy mimo jiné platí, že je nařízeno pobývat na veřejných místech nejvýše v počtu dvou osob. Ministerstvo zmírnilo jen pravidla pro nošení roušek na veřejnosti, když z této povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

USNESENÍ VLÁDY K PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ PROVOZU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST NALEZNETE ZDE.

Ministři vzali na vědomí i další mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která ministerstvo oznámilo už v závěru minulého týdne, týkají se režimu v ústavech sociální péče a domovech­ pro seniory a mají omezit riziko přenosu nákazy mezi jejich klienty. Domovy a ústavy mají například vyčlenit prostory pouze pro nakažené, klientům pravidelně měřit teplotu a zrušit hromadné akce a společné stravování. Všichni noví nebo vracející se klienti musí být nově povinně otestováni na přítomnost koronaviru a strávit dva týdny v izolaci. Aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html.

USNESENÍ VLÁDY K ZÁKAZU NÁVŠTĚV PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKAZU NÁVŠTĚV PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K ELEKTRONICKÝM ŽÁDANKÁM V PROSTŘEDÍ NZIS NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ELEKTRONICKÝM ŽÁDANKÁM V PROSTŘEDÍ NZIS NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH TESTOVÁNÍ NA COVID-19 NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH TESTOVÁNÍ NA COVID-19 NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila zřízení a statut Centrálního řídicího týmu COVID-19, který bude novým poradním orgánem vlády a bude mít na starost projekt tzv. chytré karantény. Její pomocí chce vláda rychleji a efektivněji vyhledávat potenciálně nakažené osoby nemocí COVID-19 za využití moderních informačních technologií. Projekt je ode dneška testován v Jihomoravském kraji a s jeho realizací významně pomůže Armáda ČR. Vláda proto schválila s účinností od 30. března nasazení 300 vojáků v činné službě, kteří budou pomáhat s odběrem vzorků a dalším provozem tohoto projektu.
Předsedou Centrálního řídicího týmu COVID-19 byl jmenován náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který se současně vzdal funkce předsedy Ústředního krizového štábu. Tím byl z rozhodnutí premiéra Andreje Babiše jmenován 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Více v tiskové zprávě.

OPATŘENÍ K NASAZENÍ VOJÁKŮ NALEZNETE ZDE.

Ministři se seznámili také s dalšími daňovými úlevami, které připravilo Ministerstvo financí jako další fázi svého liberačního balíčku. Ministryně financí chce hromadně prominout daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně. Jedná se například o testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál a o zboží, které k výrobě tohoto zboží slouží. Ministerstvo chce prominout také příslušenství silniční daně, konkrétně sankce za pozdější úhradu záloh daní splatných do 15. dubna a do 15. července, pokud budou uhrazeny nejpozději do 15. října 2020.

Do 12. dubna byl krizovým opatřením Ministerstva vnitra prodloužen zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkami, které platí například pro cizince s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem, pro případy tranzitu nebo pro občany EU, kteří jsou manžely českých občanů. Výjimky platí i nadále pro pendlery, dopravce či pro osoby, jejichž vstup do země je v zájmu České republiky. Nově bude až na výjimky povinná čtrnáctidenní karanténa pro všechny osoby, občany Česka i cizince, kteří od půlnoci vstoupí na naše území. Končí tedy rozdělení na rizikové a nerizikové země. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila také uvolnění dalších tří miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení na zvládání koronavirové nákazy pro Ministerstvo zdravotnictví a 4,316 miliardy na krytí nákladů, které má s centrálním nákupem ochranných prostředků Ministerstvo vnitra.

Vláda také uložila hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, aby bez zbytečného odkladu zajistili ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností systém péče pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány nebo jim byla nařízena karanténa. Obce mají pro tyto osoby zajistit ubytovací kapacity, jejich provoz, zásobování i ostrahu.

Vláda rovněž vydala nařízení, jímž se všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkčnosti kritické infrastruktury, zakazuje po dobu nouzového stavu čerpání dovolené. Výjimku mají pouze osoby v nařízené karanténě. Pro tyto osoby zároveň platí přísnější omezení pohybu na veřejnosti v době volna a každé opuštění bydliště musí každou takovou cestu, pokud možno, předem nahlásit zaměstnavateli. Zaměstnavatelé mohou těmto zaměstnancům nařídit místo mimo jejich bydliště, kde se tyto osoby musí zdržovat, ale musí jim zajistit mimo jiné zdarma důstojné ubytování i přiměřený kontakt s rodinou.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Ministři schválili rovněž přípravu státních zakázek do dopravní infrastruktury – na údržbu, opravy nebo nové investice. Prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury na ně stát vynaloží nad rámec stávajícího rozpočtu dalších 6,5 miliardy korun. Vláda také rozhodla po dobu nouzového stavu pomoci úlevami firmám realizujícím stavby dopravní a vodní infrastruktury. Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu například prodloužila smluvní lhůty pro plnění těchto zakázek.

Ministr dopravy dostal za úkol také upravit rozsah zákonem garantovaného rozsahu veřejné dopravy tak, aby odpovídal současné snížené poptávce cestujících a upravit způsob prodeje jízdenek v celostátní dopravě tak, aby se maximálně omezil přímý kontakt mezi cestujícími a dopravci. Podobné doporučení dala vláda i hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy. Informace o opatřeních v rezortu dopravy naleznete na https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-schvalen.

Vláda schválila také návrh mimořádného zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který po schválení Parlamentem ve stavu legislativní nouze umožní posunout termíny přijímacích i státních zkoušek či obhajob dizertačních prací na vysokých školách. Státní zkoušky bude možné pořádat distanční formou. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


31. března 2020

Jednorázová podpora 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné, úhrada většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či dopady koronavirové krize, návrh na pomoc lidem v exekuci. Vláda na jednání v úterý 31. března 2020 schválila další balíček opatření, která mají pomoci nejvíce postiženým dopady pandemie.

Osoby samostatně výdělečně činné, které prokáží, že byly ekonomicky poškozeny mimořádnými opatřeními vlády nebo jinými důsledky pandemie koronaviru a splní další podmínky, dostanou od státu jednorázovou finanční pomoc 25 000 korun. Výplatu této sumy, která nebude podléhat zdanění ani dalším odvodům, schválila vláda na návrh ministryně financí Aleny Schillerové. Příslušný prováděcí zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 musí ještě schválit Parlament ve stavu legislativní nouze.

Živnostníci, ale také třeba umělci, tlumočníci, malí zemědělci, daňoví poradci a další osoby, které se živí jako osoby samostatně výdělečně činné, budou muset v žádosti formou čestného prohlášení mimo jiné doložit, že v období leden a březen 2020 přišli v hrubých tržbách oproti srovnatelnému období roku 2019 alespoň o deset procent a že v loňském roce dosáhli v hrubých příjmech alespoň 180 000 korun, případně v přepočtu alespoň 15 000 korun měsíčně, pokud nepodnikali celý rok.

Vykonávaná činnost přitom musí být jejich hlavní činností, vedlejší činnost se připouští pouze u invalidních či starobních důchodců, u rodičů pobírajících rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně že dotyčný pečoval o potřebnou osobu. Podrobnosti naleznete na v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda také odsouhlasila finální podobu programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento program má pomoci zaměstnavatelům udržet si v době výpadku příjmů zaměstnance. Stát jim bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat mzdové výdaje podle toho, jakým způsobem byla firma postižena a jaký status mají momentálně její zaměstnanci.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci.

Firmy musí splnit několik podmínek, například striktně dodržovat zákoník práce, zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě a vyplatit mzdu a odvést odvody. Musí také prokázat, že k problémům došlo právě v souvislosti s nákazou COVID-19. Podrobně o programu Antivirus na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, který předložila ministryně spravedlnosti. Nový zákon má ulehčit osobám, které nebyly schopny plnit své závazky v důsledku přijatých vládních preventivních opatření a dalších dopadů koronavirové krize, a vláda bude chtít, aby ho Parlament schválil ve stavu legislativní nouze.

Nový právní předpis umožní mimo jiné prominutí zmeškání lhůt i pro případy, kdy to podle platného zákona není možné. Odkládá povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, pokud je v úpadku, až do uplynutí šesti měsíců od ukončení platnosti mimořádných opatření vlády. K věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. srpna 2020, by se nemělo přihlížet. Návrh chce také zrušit třicetiprocentní hranici pro splacení pohledávek v oddluženích schválených před 31. květnem 2019, pokud je dlužník nebyl schopen splatit v důsledku epidemie. Zmírnění se týkají i exekucí, kde návrh umožňuje prominutí zmeškání lhůty a zastavení bezvýsledných exekucí, které nejsou výhodné pro žádnou z dotčených stran. Více o tom jak nyní řešit exekuce a insolvence na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Na základě dohody ministra průmyslu a obchodu a ministra zemědělství vláda rovněž schválila rozšíření už vyhlášeného programu Ošetřovné pro OSVČ i na osoby samostatně výdělečně činné, které podnikají v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby. Pokud v době platnosti mimořádného opatření vlády, kterým byla zakázána školní docházka, pečovaly o děti mladší 13 let či o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, mohou také požádat o kompenzační příspěvek ve výši 424 korun za den.

Vláda rovněž rozhodla o prodloužení krizového opatření, kterým se obcím zakazuje zpoplatňovat tzv. parkovací zóny ve městech a obcích. Opatření, které mělo vypršet 1. dubna, bude nově trvat až do skončení nouzového stavu.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.


1. dubna 2020

Vláda schválila na mimořádném jednání ve středu 1. dubna 2020 několik návrhů zákonů, které předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Obsahují další řadu kroků, které mají pomoci se zvládnutím dopadů epidemie koronaviru na společnost. Kabinet rovněž požádá o prodloužení trvání nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy až do 11. května.

Nouzový stav na území České republiky vyhlásila vláda z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR může vláda nouzový stav za třicetidenní hranici prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Vláda se shodla, že podmínky pro vyhlášení nouzového stavu v České republice nadále trvají a že jeho zavedení umožnilo přijmout účinná opatření, která zásadní měrou přispěla k tomu, že se daří držet šíření nákazy ve zvládnutelné míře. Vláda je přesvědčena, že úspěšnému zvládnutí epidemie je nezbytné nouzový stav prodloužit o dalších 30 dnů. Ke stejnému názoru dospěl i Ústřední krizový štáb. Proto premiér Andrej Babiš požádá poslance na mimořádné schůzi svolané na 7. dubna, aby umožnili jeho prodloužení až do 11. května.

Vláda poslancům na mimořádnou schůzi předloží i několik zákonů, které by měly být projednány Parlamentem ve stavu legislativní nouze. Jedná se o kroky, které mají podnikatelům, firmám, ale i soukromým osobám pomoci se snáze vyrovnat s důsledky přijatých mimořádných opatření i očekávaného propadu ekonomiky a dalších dopadů na společnost.

Ministerstvo financí například navrhlo prostřednictvím návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 vyhlásit moratorium na splácení úvěrů a hypoték, které by bylo, pokud je Parlament schválí a prezident podepíše, závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníkům z řad fyzických osob i firem umožní podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců, pokud o to projeví zájem. Vláda schválila také návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Ta má rozšířit omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. Cílem je odvrátit pád dlužníků do dluhové pasti. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Lidem, kteří se kvůli výpadku příjmů v důsledku vládou vyhlášených opatření ocitli ve finanční tísni, má pomoci také návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Tato mimořádná právní norma zakazuje dát lidem, kteří se kvůli epidemii ocitli ve finanční tísni výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Podobné opatření navrhuje vláda i na ochranu nájemců komerčních prostor, kteří z důvodu výpadku příjmů budou mít problémy se zaplacením nájmu. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium, které v návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministři schválili také dva návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí, které mají pomoci řešit dopady koronavirové krize v oblasti zaměstnanosti. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 například umožní, aby firmy žádající o podporu v rámci vládou schváleného programu Antivirus nemusely předkládat potvrzení bezdlužnosti. Novela zákona o zaměstnanosti má mj. umožnit, aby se lidé mohli registrovat do evidence Úřadu práce ČR on-line. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministři poslali do Parlamentu také návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem této právní normy je zavedení nové povinnosti pro pronajímatele ubytovacích prostor prostřednictvím digitálních platforem typu Airbnb sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které byli hosté ubytováni. Získané údaje pak bude možné předat jinému státnímu kontrolnímu orgánu, například krajské hygienické stanici, aby bylo možné vytrasovat tyto osoby, většinou cizince, pokud by se objevilo podezření na možnost šíření infekční choroby. Více na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Do sněmovny k projednání ve stavu legislativní nouze zamířil také návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Má umožnit Policii České republiky a obecní policii projednat příkazem na místě přestupky spáchané porušením krizových opatření stanovených vládou podle krizového zákona nebo mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Policisté či strážníci tak budou moci na místě pokutovat hříšníky i v případech, které dosud musely být projednávány ve správních řízeních. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda schválila také návrh novely pravidel rozpočtové odpovědnosti. Novela reaguje na předpokládaný propad příjmů státního rozpočtu v kombinaci s očekáváným nárůstem výdajů, který bude znamenat zhoršení bilance státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun. Ke zmírnění dopadů ekonomického poklesu proto vláda navrhla vytvořit pro rok 2021 finanční rezervu ve výši čtyř procent HDP a v následujících letech veřejné finance konsolidovat. Umožnit dočasně fiskální pravidla umožnila členským státům Evropská komise aktivací tzv. únikové klauzule. Více informací obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Vláda projednala také několik mimořádných opatření. Schválila například prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany hranic České republiky až do 24. dubna 23.59 hodin, uložení povinnosti hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve zdravotnických zařízeních speciální lůžka pro klienty ústavů sociálních služeb s prokázaným onemocněním COVID-19 v rozsahu nejméně 60 lůžek na 100 000 obyvatel a povolila provoz prodejen domácích potřeb, v nichž je možné nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, rukavice či dezinfekci. Schválila rovněž uvolnění 17,8 milionu korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly Ministerstva spravedlnosti v souvislosti se zajištěním osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19.
Vláda schválila také opatření nařizující některým firmám přednostní zásobování ministerstva vnitra a opatření o možnosti určení zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná.

OPATŘENÍ O OCHRANĚ HRANIC NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K VYČLENĚNÍ LŮŽEK NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K VYČLENĚNÍ LŮŽEK NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE NALEZNETE ZDE
OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ O PŘEDNOSTNÍM ZÁSOBOVÁNÍ MINISTERSTVA VNITRA NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ O ZAMĚSTNANCÍCH SUBJEKTŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY NALEZNETE ZDE.


6. dubna 2020

Vláda na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech.

Od půlnoci z pondělí na úterý budou moci občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.
Od úterý mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny, od čtvrtka 9. dubna si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů. Všichni prodejci, nově i dříve povolení, však budou muset od čtvrtka dodržovat přísnější hygienická opatření – budou muset zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích.
Ministerstvo zdravotnictví zároveň prodloužilo opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a o omezeném pohybu osob do konce trvání nouzového stavu. Více ke schváleným nařízením Ministerstva zdravotnictví.

USNESENÍ VLÁDY K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU A K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE NALEZNETE ZDE

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K INFORMOVÁNÍ O ZMĚNĚ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST NALEZNETE ZDE.

Zároveň vláda rozhodla, že se s okamžitou platností ruší dosavadní omezení činnosti pracovišť Czech POINT, aby si lidé mohli touto formou vyřizovat neodkladné úřední věci. Ministři rozhodli také o změně mimořádného opatření, které se týká činnosti obecních samospráv. Zastupitelé mohou zasedat, pokud budou mít ochranné prostředky dýchacích cest a budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové odstupy. Mají také zajistit, aby se vhodným způsobem mohla jednání zúčastnit i veřejnost, a to v oddělených prostorách. I nadále vláda obecním i krajským zastupitelstvům doporučuje, aby při jednání upřednostnily videokonferenční formu.

USNESENÍ VLÁDY K ČINNOSTI PRACOVIŠŤ CZECH POINT NALEZNETE ZDE

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ČINNOSTI PRACOVIŠŤ CZECH POINT NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ K ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTEV NALEZNETE ZDE.

Od úterý 14. dubna se také mírně uvolní dosavadní zákaz vycestovat z České republiky. Kromě pendlerů a dalších osob, které mají výjimku ze zákazu už dnes, budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a projít karanténou.
Vláda schválila také návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu, jak ji k tomu vyzval verdikt Nejvyššího správního soudu. Jedná se o doplňovací volby ve volebním obvodu 32 – Teplice. Návrh předpokládá, že prezident republiky vyhlásí termín voleb tak, aby se obě kola uskutečnila do 30. června 2020. Více informací o bodech jednání předložených Ministerstvem vnitra.

OPATŘENÍ K PŘESHRANIČNÍMU CESTOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila také opatření nařizující některým firmám přednostní zásobování ministerstva zdravotnictví.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda na videokonferenční schůzi schválila i další legislativní návrhy, které chce předložit k projednání Parlamentu v režimu legislativní nouze. Návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu chce pomoci cestovním kancelářím, kterým kvůli rušení zájezdů klienty z důvodu pandemie a z toho vyplývající povinnosti vracet zaplacené zálohy může reálně hrozit krach.

Kabinet proto navrhuje, aby pro refundace zaplacených dovolených, u nichž klient odstoupil od smlouvy, protože nebylo možné zájezd realizovat, platilo roční přechodné období. Během této doby nabídne cestovní kancelář klientům voucher na zájezd v hodnotě zájezdu, který si klient zaplatil. Vrátit peníze bude cestovní kancelář muset až tehdy, pokud klient během dvanácti měsíců tento voucher nevyužije. Toto pravidlo se nemá vztahovat na seniory, osoby s hendikepem a další zvláště zranitelné skupiny klientů. V případech, kdy má klient zakoupený zájezd s termínem do 31. srpna 2020, a v případě jeho zrušení by musel uhradit tzv. storno poplatek, bude moci cestovní kancelář požádat o vydání voucheru v hodnotě zaplaceného storna, a svůj zájezd tak odsunout na pozdější dobu.

Vláda také Parlamentu předloží také návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Předložil ho ministr zdravotnictví s úmyslem umožnit po dobu trvání nouzového stavu a bezprostředně po jeho skončení vykonávat lékařské či nelékařské povolání i osobám ze třetích zemí, které mají adekvátní vzdělání, ale buď o jeho uznání v České republice dosud nepožádaly, nebo ještě nestihly složit všechny zákonem požadované části aprobační zkoušky. Tito lékaři a zdravotníci mají pomoci českým kolegům překonat současnou koronavirovou krizi.


9. dubna 2020

Na mimořádném jednání ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválila vláda prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 30. dubna 2020. Ministři projednali i několik změn v již vyhlášených mimořádných opatřeních a schválili také finanční pomoc státním i nestátním kulturním institucím. Rozhodli také posílit účast Armády ČR při zvládání pandemie koronaviru o dalších 2 000 vojáků, kteří vypomohou Policii ČR.

Nouzový stav v České republice potrvá nejméně do 30. dubna 2020. Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny o tom rozhodla vláda. Nouzový stav byl vyhlášen vládou s platností od 12. března 14.00 a měl vypršet v sobotu 11. dubna a vláda požádala poslance o jeho prodloužení. Důvodem je trvající stav ohrožení zdraví obyvatel České republiky v důsledku epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a z něj vyplývající potřeba vyhlašovat operativně nezbytná opatření v prevenci proti šíření choroby covid-19, v nákupu nutných ochranných prostředků či v oblasti zajištění bezpečnosti.

USNESENÍ VLÁDY K PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU NALEZNETE ZDE.

Vláda v důsledku prodloužení nouzového stavu rozhodla také o dalším posílení personálních kapacit Policie ČR a příslušníků Celní správy o vojáky v činné službě. Po dohodě Ministerstva vnitra s Ministerstvem obrany, kterou ministři odsouhlasili, uvolní Armáda ČR na pomoc při ochraně hranic a při plnění dalších úkolů Policie ČR dalších 2 000 vojáků. Celkem se tak do plnění mimořádných úkolů během nouzového stavu zapojí 4 096 vojáků z povolání. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda na žádost ministra kultury schválila také finanční pomoc kulturním institucím a umělcům, kteří kvůli vládním karanténním opatřením přišli o zdroj obživy. Ministerstvo kultury získá z vládní rozpočtové rezervy 770 milionů korun na podporu nestátních uměleckých subjektů a až 300 milionů korun na sanování dopadů na příspěvkové organizace Ministerstva kultury v závislosti na tom, zda omezení přijatá vládou budou trvat i po 31. květnu. Z těchto zdrojů ministerstvo podpoří například zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních technologií, regionální kulturu a další nezávislé umělecké subjekty. U vlastních kulturních institucí bude refundovat výpadky v příjmech, které se odhadují na více než 40 milionů korun týdně. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová seznámila vládu dalšími opatřeními, které její rezort chystá v daňové oblasti. Jedná se o hromadné prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku u zboží či služeb, které jsou dodány bezúplatně poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb. Promíjení je omezeno časově na dodání zboží či poskytnutí služby, kde povinnost přiznat daň z přidané hodnoty vznikla v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu.

Ministerstvo chce rovněž prominout správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu. Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí do 31. července 2020, a je omezeno na potvrzení vydávaná správními orgány řízenými ministryní financí, tj. zejména orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky.

Vláda vzala na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým bude prodloužen nařízený omezený provoz úřadů a institucí až do 19. dubna. Od 20. dubna mají všechny orgány veřejné moci a správní orgány na pracovištích dodržovat zpřísněná hygienická pravidla provozu. Kabinet vzal na vědomí také nové opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje režim ve věznicích. Vězeňská služba má nařízeno ubytovávat vězně tak, aby byli odsouzení ubytováni podle jejich zařazení na pracoviště, aby se omezilo riziko šíření nemoci COVID-19.

USNESENÍ VLÁDY K OMEZENÍ PROVOZU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ PROVOZU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ NALEZNETE ZDE A ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K UBYTOVÁVÁNÍ VĚZŇŮ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU USNESENÍ ZDE.

Nemocnice budou muset nově hlásit změny dostupnosti volných kapacit intenzivní péče jak pro pacienty s nemocí COVID-19, tak i pro ostatní pacienty a počty lékařů a zdravotníků, kterým byla nařízena karanténa. Vláda schválila také změny v uložených pracovních povinnostech žáků a studentů vybraných ročníků lékařských oborů a farmacie. Studenty mají nařízeno využívat orgány ochrany veřejného zdraví, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a páteřní nemocnice a klíčovou roli v jejich nasazování budou hrát hejtmani a primátor hlavního města Prahy.

USNESENÍ VLÁDY K POVINNOSTI HLÁSIT DOSTUPNOST KAPACIT INTENZIVNÍ PÉČE A POČTY ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V KARANTÉNĚ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K POVINNOSTI HLÁSIT DOSTUPNOST KAPACIT INTENZIVNÍ PÉČE A POČTY ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V KARANTÉNĚ NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K PRACOVNÍ POVINNOSTI ŽÁKŮ A STUDENTŮ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU USNESENÍ ZDE.

Ministři také projednali návrhy ministra zdravotnictví na zmírnění některých dosud platných opatření. Nasazené roušky nově nebudou muset mít v autě kromě řidiče i spolucestující rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti, řidiči MHD v uzavřených kabinách a nosit je nemusí ani osoby se závažnými poruchami autistického spektra. Ministerstvo také s ohledem na aktuální příznivý vývoj zrušilo dosavadní zákaz pro lékaře a zdravotníky vybírat si po dobu nouzového stavu dovolené.

USNESENÍ VLÁDY K OCHRANNÝM PROSTŘEDKŮM DÝCHACÍCH CEST NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OCHRANNÝM PROSTŘEDKŮM DÝCHACÍCH CEST NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ VLÁDY O ZRUŠENÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU DOVOLENÉ ZDRAVOTNÍKŮ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K UKONČOVÁNÍ KARANTÉNY NAŘÍZENÉ Z DŮVODU KONTAKTU S OSOBOU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA COVID-19 NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila rovněž návrh novely zákona o spotřebních daních, který bude chtít projednat v Parlamentu ve stavu legislativní nouze. Cílem návrhu je prostřednictvím prodloužení lhůty pro skladování jednotkových balení cigaret určených k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 na osoby, které v souvislosti s novou sazbou spotřební daně z cigaret budou nárokovat vrácení hodnoty tabákových nálepek odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepených na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě, a zachovat tak plynulý přechod na novou sazbu spotřební daně i za ztížených provozních podmínek způsobených současnou situací. Lhůta bude prodloužena o jeden kalendářní měsíc.

Vláda také novelizovala nařízení o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Nově udělila statut prvku kritické infrastruktury i klíčovým výrobcům léčivých přípravků s výrobním závodem na území České republiky.

Vláda také rozhodla o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády a jmenovala její členy. Jsou mezi nimi renomovaní experti z oblasti bankovnictví, hospodářské politiky, ekonomie i zástupci velkých firem, například Škody Auto, ČEZ či Coca-Coly.


14. dubna 2020

Od pondělí 20. dubna budou moci opět začít fungovat řemeslníci, farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. Jako součást scénáře postupného uvolňování platnosti vyhlášených mimořádných opatření to na jednání v úterý 14. dubna 2020 naplánovala vláda.

Vládní plán na postupnou normalizaci života v České republice v souvislosti s rozvolňováním preventivních karanténních opatření má pět etap. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky-epidemiology, projednala vláda. První fáze uvolňování je naplánována na pondělí 20. dubna a měla by se týkat provozoven řemeslníků, autobazarů a autosalónů, farmářských trhů a tréninků profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Povoleny budou také svatby s účastí do deseti osob při dodržení specifických hygienických podmínek.

Celý proces, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, by měl prozatím vyvrcholit v pondělí 8. června, kdy by měly být otevřeny i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob. To by znamenalo, že by se k tomuto datu mohly začít bez diváků a v omezeném režimu začít hrát i profesionální soutěže v kolektivních sportech, avšak bez diváků.

Podobný scénář byl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připraven i pro školy v České republice. Nejprve, od pondělí 20. dubna, budou povoleny individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách při maximálním počtu do pěti osob na jednom místě. Maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách a omezené praktické vyučování bude možné uskutečnit nejdříve po 1. červnu a přijímací zkoušky na střední školy poté až v průběhu června. Scénář zatím počítá také s návratem do škol pouze pro děti 1. stupně základních škol, a to ještě jen v početně omezených skupinách na patnáct dětí a jedno dítě v lavici. Žáci druhého stupně by mohli do školy až v průběhu června, a to opět jen v menších skupinkách formou třídnických hodin.

Harmonogram uvolňování opatření ve školství i v podnikatelských aktivitách http://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/.

Ministři schválili také další nasazení profesionálních vojáků. Příslušníci Armády ČR budou moci nově vypomáhat v případech nedostatku či přetížení zaměstnanců v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, pokud jejich zřizovatelé nebudou schopni potřebné personální kapacity zajistit vlastními silami. Armáda je připravena vyčlenit až 360 vojáků. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

NAŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE

Vláda schválila také návrh na zajištění péče o děti zaměstnanců Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení. Školní kapacity pro tyto děti musí zajistit krajští hejtmani a primátor hlavního města Prahy, stejně jako už teď museli zajistit péči o děti do 10 let například zaměstnanců bezpečnostních sborů či poskytovatelů zdravotních služeb. Vláda tím chce umožnit zaměstnancům těchto úřadů, kteří jsou v současné době velmi pracovně vytíženi vyřizováním administrativy v souvislosti s pomocí osobám a firmám postiženým koronavirovou krizí, aby se mohli plně věnovat své práci.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE

Vláda vzala na vědomí informaci Ministerstva zdravotnictví o operativním nákupu zdravotnických prostředků, přístrojů zdravotnické techniky a dalšího vybavení určeného pro poskytovatele zdravotních služeb a další potřebné subjekty v souvislosti s opatřeními k zamezení šíření nemoci COVID-19. Ministerstvo objednalo 359 přístrojů pro umělou plicní ventilaci a 520 kusů termokamer. Celkem 44 kusů plicních ventilátorů již bylo dodáno do skladu Státních hmotných rezerv.

Vláda rovněž vzala na vědomí další opatření ministerstva zdravotnictví, a to o zákazu volného pohybu osob s některými výjimkami a o stanovení organizace karantény zdravotnických pracovníků a pracovníků sociálních služeb, kteří byli v kontaktu s potvrzeným případem COVID-19.

USNESENÍ VLÁDY K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU A KE KARANTÉNĚ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NALEZNETE ZDE

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ KE KARANTÉNĚ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NALEZNETE ZDE.

UKONČENÍ PLATNOSTI ČÁSTI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VE VZTAHU K ČINNOSTI PRACOVIŠŤ CZECH POINT NALEZNETE ZDE.

Vláda dále zrušila část krizového opatření nařizujícího některým firmám přednostní zásobování ministerstva vnitra.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Ministři také souhlasili s poskytnutím materiálního daru Republice Severní Makedonie. Česká republika pošle Severní Makedonii milion ochranných roušek na pomoc se zvládnutím epidemie koronaviru SARS CoV-2.


16. dubna 2020

Zákony ze dne 16. dubna 2020:

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

ZÁKON NALEZNETE V ČÁSTCE 65 SBÍRKY ZÁKONŮ, KE STAŽENÍ ZDE.


17. dubna 2020

Ošetřovné pro rodiče dětí mladších 13 let, které v důsledku karanténních opatření nemohou navštěvovat předškolní či školská zařízení, a pro osoby, které pečují o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, se může zvýšit ze současných 60 procent na 80 procent denního vyměřovacího základu. Příslušný návrh novely zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 schválila na mimořádném jednání v pátek 17. dubna 2020 vláda.

Vláda přistoupila k navýšení částky ošetřovného s ohledem na vývoj epidemiologické situace, která podle výhledu na příští týdny neumožní obnovení řádné školní docházky pravděpodobně až do konce června, tedy do konce tohoto školního roku. Rodiče, kteří o menší děti musí pečovat, a nemohou kvůli tomu chodit do zaměstnání, se kvůli tomuto čtyři měsíce trvajícímu stavu mohou dostat do závažných finančních problémů. Současná dávka ošetřovného ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu totiž u většiny zaměstnanců činí přibližně jen 70 procent jejich čisté mzdy. Ministerstvem práce a sociálních věcí navržené navýšení na 80 procent denního vyměřovacího základu, které ještě musí schválit Parlament ve stavu legislativní nouze, by částku ošetřovného navýšilo u většiny zaměstnanců na více než 90 procent čisté mzdy. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce na sociálních věcí.

Vláda také vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými dochází k realizaci první fáze vládou představeného scénáře postupného uvolňování karanténních opatření. Od pondělí 20. dubna bude moci otevřít své provozovny většina řemeslníků s výjimkou holičů, kadeřníků, pedikérů a dalších profesí, při nichž dochází k přímému fyzickému kontaktu s klienty, fungovat mohou začít autosalony a autobazary a na fakulty se budou moci k individuálním pohovorům, zkouškám či laboratorní, experimentální či umělecké práci v souvislosti se svými závěrečnými pracemi studenti závěrečných ročníků vysokých škol, a to při splnění přísných hygienických podmínek. Ze zákazu jsou nově vyňaty rovněž venkovní trhy a tržiště, i tam ale budou muset prodejci zajistit dodržení stanovených pravidel. V pondělí budou moci otevřít také salóny pro psy.
Od pondělí 20. dubna se rovněž budou moci konat za přesně daných pravidel malé svatby za přítomnosti nanejvýš deseti osob a na venkovní hřiště se budou moci k tréninku vrátit profesionální sportovci. I pro ně platí přísná pravidla, například omezení tréninkové skupiny na osm osob s výjimkou realizačního týmu, zákaz používat společné šatny a sprchy či zákaz provádět kontaktní cvičení. Sportovci, a to i ti rekreační, ale už budou mít povoleno při dodržení přísných hygienických pravidel používat toalety.
Vláda také odsouhlasila, že od pondělí 27. dubna bude platit rovněž výjimka ze zákazu volného pohybu pro účast na bohoslužbě. Bohoslužby se bude moci najednou zúčastnit nejvýše 15 osob, budou muset dodržet minimálně dvoumetrové rozestupy a při vstupu si povinně vydezinfikovat ruce. Celý akt budou muset mít roušky a je zakázáno žehnání se svěcenou vodou a další obdobné obřady. Věřící se rovněž nebudou smět pohybovat mimo hlavní bohoslužebný prostor. Duchovní bude povinen si vydezinfikovat ruce přinejmenším před začátkem bohoslužby a pak před podáváním eucharistie.
Podrobnosti k dnes přijatým změnám naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

USNESENÍ VLÁDY K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE, K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB, K UKONČOVÁNÍ KARANTÉNY NAŘÍZENÉ Z DŮVODU KONTAKTU S OSOBOU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19, K ZÁKAZU NÁVŠTĚV VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ZÁKAZU PŘÍTOMNOSTI TŘETÍ OSOBY PŘI PORODU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ, K ELEKTRONICKÝM ŽÁDANKÁM PRO VYŠETŘENÍ NA PŘÍTOMNOST SARS-COV-2 A K ZÁKAZU ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ O ZÁKAZU ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE ZE DNE 15.04.2020 NALEZNETE ZDE, ZE DNE 17.04.2020 ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB ZE DNE 15.04.2020 NALEZNETE ZDE, ZE DNE 17.04.2020 ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K UKONČOVÁNÍ KARANTÉNY NAŘÍZENÉ Z DŮVODU KONTAKTU S OSOBOU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKAZU NÁVŠTĚV VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ZÁKAZU PŘÍTOMNOSTI TŘETÍ OSOBY PŘI PORODU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ELEKTRONICKÝM ŽÁDANKÁM PRO VYŠETŘENÍ NA PŘÍTOMNOST SARS-COV-2 ZE DNE 15.04.2020 NALEZNETE ZDE, ZE DNE 17.04.2020 ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKAZU ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K CHYTRÉ KARANTÉNĚ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K UBYTOVÁVÁNÍ VĚZŇŮ NALEZNETE ZDE.

Ministři odsouhlasili také nové mimořádné opatření Ministerstva financí, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje zahrnout do skupiny dětí od 3 do 10 let, jimž jsou povinni zajistit nezbytnou péči, také děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy nebo ve Finančním analytickém úřadu. Důvodem je skutečnost, že tyto orgány jsou klíčovými institucemi na poli správy daní, resp. na poli opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jejich fungování je z pohledu zajištění základních úloh státu a jeho financování zcela nepostradatelné.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila také finanční pomoc dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii zajišťujícím potřebnou zdravotní a sociální pomoc ekonomicky slabším členům komunity čelícím důsledkům pandemické krize v oblasti Leedsu a Peterborough. Jedná se o Comenius Schools in the United Kingdom v Leedsu a Compas Charity v Peterborough, kterým Česká republika daruje po 150 000 korun. Tyto peníze půjdou z vládní rozpočtové rezervy a budou určeny především na organizování potravinové banky, nákup a rozvoz jídla potřebným občanům domů, nákup pohonných hmot při rozvozu jídla a poskytování zdravotní asistence, sociální poradenství, asistence při jednání na britských úřadech sociálního zajištění, zajištění alternativního vyučování v rodinách v době uzavření škol a nákup potřebných pomůcek a na úhradu nezbytných vynaložených nákladů poskytovatelům této pomoci. Jedná se o členy české romské krajanské komunity, která v těchto oblastech žije a je v těchto týdnech již velmi silně zasažena pandemickou krizí, především masivním výpadkem příjmů.


20. dubna 2020

Vláda se na jednání v pondělí 20. dubna zabývala především dalšími formami pomoci podnikatelům poškozeným důsledky pandemie koronaviru. Poškozené osoby samostatně výdělečně činné by měly dostávat od státu finanční pomoc i po 30. dubnu až do skončení mimořádných opatření. Vláda rovněž navrhne Poslanecké sněmovně další zvýšení schodku státního rozpočtu, a to na 300 miliard korun. Jedním z důvodů je i plánovaný nárůst plateb do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce o necelých 21 miliard korun v letošním roce.

Osoby samostatně výdělečně činné, jejich podnikání utrpělo ztráty v důsledku vládních opatření či dopadů koronavirové krize, si budou moci požádat o finanční pomoc státu i po 30. dubnu. Vláda už dříve nabídla OSVČ jako kompenzaci dopadů krize v období od 12. března do 30. dubna 500 korun denně, což činí 25 000 korun. Vláda dnes schválila na návrh ministryně financí příslušnou novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, která má umožnit proplácet tento bonus ve výši 500 korun denně i celý květen až do 8. června, kdy se očekává poslední vlna uvolnění zákazů.

Pokud tedy tento návrh schválí Parlament v režimu legislativní nouze, jak vláda navrhuje, budou si moci drobní živnostníci požádat až o dalších 19 500 korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Ministři se zabývali také návrhem Ministerstva financí na vydání novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, kterým chce zvýšit plánovaný schodek státního rozpočtu na letošní rok z 200 na 300 miliard korun. Důvodem je nová makroekonomická predikce, která očekává další zhoršení ekonomického vývoje a s tím související pokles daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení. Příjmy státního rozpočtu by měly klesnout o 60,1 miliardy korun a vláda zároveň chce zvýšit i výdaje, například na pomoc podnikatelům i jednotlivcům či na dofinancování koronavirem těžce zkoušeného zdravotnictví. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda posílila pomoc i pro malé a střední firmy. Schválila státní záruku na úvěry ve výši 150 miliard korun. Záruku za úvěry podnikatelům od komerčních bank bude poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka. Státní záruka má pomoci firmám snáze dosáhnout na peníze, které jim chybí na provozní financování kvůli propadům příjmů v důsledku koronavirové krize. Vláda předpokládá, že celková výše takto uzavřených úvěrů může dosáhnout výše až 600 miliard korun. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 ještě musí v režimu legislativní nouze schválit Parlament.

Vláda se rozhodla finančně pomoci i segmentu zdravotnictví, který trpí v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 zvýšenými náklady, a zároveň s ohledem na očekávaný propad ekonomiky i příjmů zaměstnanců musí počítat i s nižšími vybranými částkami na zdravotní pojištění. Vláda se rozhodla tyto výkyvy vykompenzovat postupným navýšením plateb státu za státní pojištěnce, tedy děti, seniory, nezaměstnané apod. V návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který předloží Parlamentu ve stavu legislativní nouze, chce zvýšit odvod za jednoho státního pojištěnce od 1. června o 500 korun za kalendářní měsíc a od 1. ledna 2021 o dalších 200 korun. Státní rozpočet bude toto navýšení letos stát navíc 21 miliard korun, příští rok pak zhruba 50 miliard korun, které pomohou financovat zdravotní péči v ČR. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví.

Vláda vzala na vědomí také několik nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Jedno z nich má za cíl sjednotit mechanismus spolupráce všech krajů, krajských hygienických stanic, zdravotnické záchranné služby, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa na území celé republiky. Díky tomu bude zajištěna koordinace informačních toků napříč všemi zainteresovanými subjekty. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

USNESENÍ VLÁDY K CHYTRÉ KARANTÉNĚ NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K CHYTRÉ KARANTÉNĚ NALEZNETE ZDE.

Další ruší opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se zákazu vyvážet přípravky osobní hygieny určené k desinfekci rukou, zákazu letů z Číny či zákazu přijímání víz v Teheránu, Číně a Hongkongu, protože jsou již řešeny obecnějším opatřením.

USNESENÍ VLÁDY O ZRUŠENÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ K ZÁKAZU LETŮ Z ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ O ZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O VÍZA V ČLR A HONGKONGU NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ O ZÁKAZU VÝVOZU DEZINFEKCE RUKOU NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ O ZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O VÍZA V TEHERÁNU NALEZNETE ZDE.


23. dubna 2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.

Od pátku 24. dubna se změní pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob.

OPATŘENÍ K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB NALEZNETE ZDE.

Vláda také rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven. Od pondělí 27. dubna tak budou moci kromě již avizovaných menších krámků a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. Od pondělí mohou spustit provoz také posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů.
Povolení se nadále netýká provozoven ve velkých nákupních centrech nad 5 000 m2, které nemají vlastní vstup zvenku, stravovacích zařízení s výjimkou prodeje výdejním okénkem a také provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka. Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky, například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line a to tak, aby se v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy. Urychlit by se mohly i další vlny uvolňování, jak uvádí tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu.

OPATŘENÍ K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 24.04.2020 NALEZNETE ZDE, S ÚČINNOSTÍ OD 27.04.2020 ZDE.

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB NALEZNETE ZDE.

Od pondělí také platí také nová opatření ve školství, na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.

OPATŘENÍ K ZÁKAZU PŘÍTOMNOSTI NA VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUCE S ÚČINNOSTÍ OD 24.04.2020 NALEZNETE ZDE, S ÚČINNOSTÍ OD 27.04.2020 ZDE.

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKAZU PŘÍTOMNOSTI NA VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUCE NALEZNETE ZDE.

Ministři od pondělí 27. dubna také na návrh Ministerstva vnitra změnili pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

OPATŘENÍ O PŘEKRAČOVÁNÍ STÁTNÍCH HRANIC NALEZNETE ZDE.

Vláda také souhlasila s rozhodnutím ministra zdravotnictví zrušit zákaz přijímat pacienty do lázeňské rehabilitační péče. Lázeňská zařízení budou ale moci ubytovávat klienty jen po jednom v pokoji s výjimkou členů společné domácnosti, omezeno bude i společné stravování a skupinové procedury. Ministerstvo zdravotnictví také snížilo nároky na vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb s prokázaným onemocněním covid-19 v krajských a pražských zařízeních lůžkové péče, a to z 60 na alespoň 10 lůžek na 100 000 obyvatel.

USNESENÍ VLÁDY K LÁZEŇSKÉ PÉČI A K VYČLENĚNÍ LŮŽEK NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K LÁZEŇSKÉ PÉČI NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K VYČLENĚNÍ LŮŽEK NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila také cenové moratorium nájemného z bytů, kterým nařizuje, že nájemné z bytu nelze zvyšovat do skončení mimořádných opatření při epidemii koronaviru.

NAŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, který předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Cílem mimořádného zákona je pomoci spolkům a sportovním organizacím, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Na tyto neziskové organizace se totiž nevztahuje žádný ze zatím vládou vypsaných programů na pomoc ekonomickým subjektům. Vláda proto navrhuje v tomto směru rozšířit pravomoci Národní sportovní agentury, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu.

Vláda vzala na vědomí také realizaci Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval, do které se ode dneška zapojilo pět velkých zdravotnických zařízení v České republice s cílem zjistit na základě reprezentativního vzorku testů na přítomnost protilátek nemoci covid-19, kolik osob v České republice tuto nemoc prodělalo a má proti ní v těle vytvořené protilátky. Informace o studii obsahuje tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví.

USNESENÍ VLÁDY K REALIZACI STUDIE KOLEKTIVNÍ IMUNITY SARS-COV-2-CZ-PREVAL NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K REALIZACI STUDIE KOLEKTIVNÍ IMUNITY SARS-COV-2-CZ-PREVAL NALEZNETE ZDE.


24. dubna 2020

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v České republice až do 25. května. Znění žádosti vláda schválila na mimořádném jednání v pátek 24. dubna 2020.

K podání žádosti o prodloužení nouzového stavu, který zatím platí do 30. dubna, se vláda rozhodla v důsledku rozhodnutí Městského soudu v Praze z 23. dubna, který zrušil klíčová protiepidemiologická opatření vyhlášená na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Aby mohla vláda udržet kontrolu nad vývojem epidemie i v dalších týdnech, musí postupovat podle krizového zákona, který je ale možné uplatnit jen během trvání nouzového stavu.

Vláda schválila také návrh Ministerstva financí na mimořádný vklad ve výši čtyř miliard korun do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Tyto peníze budou určeny na krytí závazků ze záruk, které EGAP poskytne za úvěry především velkým firmám, které byly poškozeny během současné koronavirové krize. Poskytovat záruky umožnila EGAP novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou ve stavu legislativní nouze schválil Parlament a v pondělí ji podepsal i prezident republiky. Změna zákona byla podmínkou spuštění vládou schváleného programu Záruka COVID plus, který připravilo Ministerstvo financí počátkem dubna. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Současně s tím ministři schválili i nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, které na novelu zákona navazuje a upravuje například účel a rozsah záruk, podmínky jejich poskytnutí, výše krytí nesplacené úvěrové jistiny a postup vyplácení veškerých peněžních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny z titulu poskytování záruk, část pojistné kapacity exportní pojišťovny připadající na poskytování záruk či způsob tvorby fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk.

Ministři odsouhlasili také plán Ministerstva práce a sociálních věcí na postupné rozvolňování činnosti sociálních služeb. Od pondělí 27. dubna tak budou moci začít fungovat, ovšem zatím pouze v bezkontaktní formě, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vláda zároveň schválila příslušné krizové opatření, které opětovné spuštění těchto služeb v omezené podobě umožní.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

O čtrnáct dní později, 11. května, už plán počítá s tím, že poskytovatelé těchto dvou služeb budou moci chodit za klienty do jejich domácností a sociálně aktivizační služby v bezkontaktní podobě budou spuštěny i pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Skončit má také platnost zákazu opouštění pobytových areálů pro klienty pobytových služeb s výjimkou seniorů. Celý plán rozvolňování naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také nové krizové opatření, které umožňuje příjezd do České republiky expertům a dalším klíčovým zaměstnancům z Korejské republiky pro potřeby společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích. Jedná se o celkem 786 odborníků z vývojových center společnosti Hyundai v Jižní Koreji, kteří pracují na vývoji nového elektromobilu této značky. Prvních 446 by mělo přijet již v květnu, poslední tři v říjnu. Za současných opatření, kdy stále platí až na výjimky zákaz vstupu cizinců na české území, by byla tato korejská investice ve významném podniku na území ČR ohrožena. Pobyt korejských zaměstnanců v ČR bude podmíněn dodržováním důkladných bezpečnostních a preventivních opatření.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.


27. dubna 2020

Zaměstnavatelé, kteří v důsledku epidemie koronaviru museli přerušit či omezit činnost svých firem, budou moci získat od státu refundaci náhrad mezd za období od 12. března až do konce května. O prodloužení tzv. programu Antivirus o měsíc rozhodla v pondělí 27. dubna vláda. Od úterý 28. dubna opět platí parkovací zóny.

Program Antivirus umožňuje uznat náklady vynaložené zaměstnavateli na náhrady mezd zaměstnanců včetně povinných odvodů za dobu, kdy trvala překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu uzavření či omezení provozů v důsledku epidemie koronaviru, a to ať už přímým rozhodnutím vlády v rámci vyhlášených preventivních opatření, či v důsledku sekundárních jevů s epidemií souvisejících. Vláda tento nástroj podpory zaměstnanosti schválila 31. března s platností od 12. března do 30. dubna. Vzhledem k tomu, že důvody pro jeho přiznání budou pro řadu firem trvat i v květnu, rozhodla dnes vláda o jeho prodloužení až do 31. května. Zaměstnavatelé tak budou moci o refundaci náhrad mezd požádat i za měsíc květen. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také návrh Ministerstva zdravotnictví na oddlužení vybraných státem řízených nemocnic, které jsou v dlouhodobých problémech se splácením svých závazků a současná krize způsobená epidemií koronaviru jejich hospodářskou situaci ještě zhoršuje. Konkrétně se jedná o Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Nemocnici Na Bulovce, Thomayerovu nemocnici, Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Vláda v jejich prospěch uvolní z vládní rozpočtové rezervy téměř 6,6 miliardy korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministři souhlasili také s nasazením příslušníků Armády ČR rovněž v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči. Vojáci vypomohou v léčebnách dlouhodobě nemocných a zařízeních sociálních služeb, domovech pro seniory, v Chebu a v Mariánských Lázních, kde se mezi klienty a zaměstnanci objevilo ložisko nákazy nemocí covid-19 a zařízení by péči o klienty vlastními silami nemohla zvládnout.

NAŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda zároveň schválila navýšení finančních prostředků na služební platy vojáků z povolání v celkové výši 35,59 milionu korun, které půjdou na platy a odměny pro příslušníky Armády ČR, kteří vypomáhají se zvládnutím epidemie koronaviru. Ze stejných důvodů odsouhlasili ministři i navýšení prostředků na platy příslušníků Celní správy o 44,18 milionu korun, na platy policistů o 783,89 milionu korun a platy příslušníků Hasičského záchranného sboru o 99,76 milionu korun.

Ministři rovněž rozhodli, že s účinností od 28. dubna bude zrušeno krizové opatření, kterým vláda zakázala obcím po dobu trvání nouzového stavu vybírat poplatky za parkování na místních komunikacích, tzv. zónách placeného stání.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.


30. dubna 2020

Vláda schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, návrh pomoci kulturním zařízením a umělcům a také návrh zákona, kterým bude zrušena daň z nabytí nemovitostí.

Nouzový stav bude v České republice platit do 17. května. O prodloužení doby rozhodla vláda na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou v úterý 28. dubna. Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru trvá v České republice od 12. března. Současně byla automaticky prodloužena všechna opatření, která vláda z důvodu nouzového stavu přijala a zůstala v platnosti k dnešnímu dni.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.

Zároveň ministři odsouhlasili dílčí změny už platných mimořádných opatření a také pravidla, za jakých proběhne další velká vlna uvolnění platných restrikcí, která se má spustit od pondělí 11. května.

Vláda odsouhlasila od pátku 1. května výjimky z povinnosti nošení roušek na veřejnosti pro osoby se závažným duševním onemocněním. Roušku nebudou muset mít nasazenu také moderátoři a redaktoři televizních a rozhlasových pořadů, pokud budou ve studiu sami, herci a tanečníci v divadlech či při natáčení a děti mladší sedmi let při pobytu v mateřské škole či v dětské skupině. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

USNESENÍ VLÁDY K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila také výjimku z omezení počtu osob pro bohoslužbu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 5. května 2020, která se uskuteční k 75. výročí Pražského povstání. Této bohoslužby se bude moci zúčastnit až 60 osob.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Od 11. května pak vláda do již schváleného scénáře přidala například činnost muzeí a galerií, kin, divadel, cirkusů a podobných provozů, pokud dodrží stanovené limity a omezení. Pro tyto, ale i pro sportovní, náboženské, spolkové a další veřejné akce a také pro svatby či trénink sportovců bude platit mimo jiné omezení počtu zúčastněných osob na sto ve stejný čas, nebudou moci nadále využívat zázemí kromě toalet a budou muset splnit řadu hygienických podmínek včetně dodržování alespoň dvoumetrového odstupu mezi lidmi.

Jasná pravidla vláda nastavila také pro fungování kadeřnictví, pedikúr, masáží a dalších provozoven a také velkých nákupních center, která se budou moci 11. května rovněž otevřít. Současně k témuž datu bude zrušen zákaz zkoušení oděvů. Bude možný, stejně jako v případě obuvi, po předchozí dezinfekci rukou zákazníka a po vrácení v případě reklamace nebo z jiných důvodů bude muset být toto zboží před dalším nabídnutím zákazníkovi uloženo po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží.

OPATŘENÍ K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB NALEZNETE ZDE.

Částečně otevřít budou moci od 11. května také základní, střední a umělecké školy. Kromě již předem oznámených maturitních ročníků a závěrečných ročníků konzervatoří a vyšších odborných škol, individuální výuky například v jazykových školách a školní docházky ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech budou moci do školy vyrazit i děti z devátých ročníků základních škol. Jejich účast ve škole bude dobrovolná, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, a stejně jako ostatní studenti budou muset děti při prvním vstupu do školy přinést čestné prohlášení, že netrpí příznaky nemoci covid-19. Pro všechny typy výuky včetně vysokoškolské pak bude platit omezení, že v jedné třídě či skupině nesmí být více než 15 osob. Nový harmonogram uvolňování v oblasti školství naleznete na http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi.

OPATŘENÍ VLÁDY K ZÁKAZU PŘÍTOMNOSTI NA VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUCE NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKAZU PŘÍTOMNOSTI NA VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUCE NALEZNETE ZDE.

Ministři rovněž rozhodli o dílčí úpravě pravidel pro překračování hranic pro pendlery od 1. května 2020. Těm bude nově stačit prodělaný test na covid-19 s negativním výsledkem na každých 30 dnů, nikoliv na 14 dnů jako dosud. Pokud se tímto potvrzením nebudou moci prokázat, budou mít možnost ho příslušné krajské hygienické stanici předložit zpětně do 72 hodin a v případě negativního nálezu nebudou muset absolvovat povinnou karanténu. 

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda odsouhlasila také navýšení prostředků na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru Vězeňské služby ČR o 52,9 milionu korun. Peníze budou určeny na odměny související se zvýšenými pracovními nároky v době koronavirové krize. Vězeňské službě se mimo jiné důsledným prováděním přijatých opatření podařilo zabránit proniknutí nemoci covid-19 mezi tuzemské vězně. Dalších 16,65 milionu korun uvolnila vláda na pokrytí výdajů, které měla Vězeňská služba se zajištěním výroby osobních ochranných prostředků.

Ministři odsouhlasili i návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí, který má pomoci české kultuře. Podobně jako v případě cestovních kanceláří by pořadatelé kulturních akcí mohli zákazníkovi, který si už zakoupil vstupenku na akci s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020, namísto vrácení peněz nabídnout voucher na náhradní akci nebo stejnou akci pořádanou v náhradním termínu. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva kultury.

Vláda rovněž vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím domácí péči a poskytovatelům pečovatelských služeb zajistit vyšetření svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID 19.

USNESENÍ VLÁDY NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE.


4. května 2020

O pomoc od státu budou moci požádat i společníci malých s. r. o., kteří splní základní podmínky a byli poškozeni v souvislosti s epidemií koronaviru. Příspěvek 500 korun denně navrhla v pondělí 4. května 2020 vláda. Do Parlamentu pošle také několik dalších návrhů legislativních změn, které mají pomoci podnikatelům například zvýšením ošetřovného pro OSVČ, příspěvkem státu na úhradu nájemného či odložením povinnosti používat EET do konce roku.

Pokud s tím bude souhlasit Parlament, budou moci společníci malých společností s ručením omezeným, kteří byli poškozeni během koronavirové krize, požádat stát o vyplacení kompenzačního bonusu. Počítá s tím návrh novely zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který schválila vláda a požádá Parlament o jeho projednání ve stavu legislativní nouze.

Kompenzační bonus by měl podle schváleného návrhu činit 500 korun denně, a to zpětně od 12. března až do 8. června. Malým podnikatelům tak bude moci stát přispět částkou až 44 500 korun. Podmínkou je, aby společnost měla nejvýše dva společníky nebo i více, ale jen pokud jsou v přímém příbuzenském vztahu. Firma také bude muset splnit několik dalších kritérií, například, že nečerpá od státu jinou formu finanční pomoci. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Vláda předloží do Parlamentu také novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákonodárcům navrhne, aby se kvůli současné situaci elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Znamená to, že by i nadále nemusely evidovat platby jak ty subjekty, jichž se povinnosti EET už týká, tak i ty ze třetí a čtvrté vlny, které měly s evidencí tržeb teprve začít. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Do Sněmovny zamíří rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Návrh reaguje na přijaté vládní opatření z 24. dubna, podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření ale nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo, aby se pro účely zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele považoval zaměstnavatel ve stavu platební neschopnosti také tehdy, pokud neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců. Více o návrhu v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda souhlasila také s návrhem na navýšení dotace, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje osobám samostatně výdělečně činným pečujícím o děti do 13 let a hendikepované osoby do 26 let. Podnikatelé dosud mohli v rámci dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ získat 424 korun za den za druhou polovinu března. Ministerstvo s ohledem na situaci a na základě dnešního souhlasu vlády vyhlásí v tomto týdnu další dotační výzvu za duben a současně zvýší poskytovanou dotaci na 500 korun za den. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila také záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou dotačního programu podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu nájmů za provozovny. Dotační program COVID – Nájemné počítá s tím, že by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z jejich celkového nájemného za období duben až červen 2020. Výše podpory by byla omezena v souladu s platnými  evropskými regulemi na maximálně 20 milionů korun. Podmínkou je, že nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy, že nájemci poskytl slevu ve výši 30 procent z výše nájmu. Samotný nájemce by tedy hradil jen dvacet procent ze svého nájemného.

Ministři také souhlasili s návrhem od pondělí 11. května opět umožnit přeshraniční osobní hromadnou dopravu. Vláda zrušila svůj předchozí zákaz, takže vlaky a autobusy budou moci jezdit do zahraničí a zpět bez omezení. Omezena zůstává pouze letecká doprava, která bude stále možná pouze přes letiště Václava Havla Praha.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE.

Ke stejnému datu se rozvolňují i dosavadní pravidla pro překračování hranic. Vláda totiž rozhodla o zrušení dosud platného opatření a o jeho nahrazení novým, které umožňuje na vybraných hraničních přechodech, jež fungovaly pro pendlery, překračovat státní hranice všem občanům. Zároveň se na hranici s Německem otevřou další tři přechody, a to Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice. Zpřístupněny budou i železniční koridory do Německa a Rakouska. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/od-11-kvetna-bude-vice-moznosti-kde-prekrocit-hranice.aspx.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU USNESENÍ ZDE.

Zmírní se i pravidla pro vstup cizinců do České republiky. Nově budou moci přijet například sezónní zaměstnanci či držitelé dlouhodobých víz za účelem převzetí povolení k pobytu. Pro všechny nicméně bude platit povinnost předložit při vstupu potvrzení o absolvování testu na nemoc covid-19.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda rovněž rozhodla od 11. května zrušit uloženou pracovní povinnost studentům vysokých škol a schválila, že poskytne půl milionu ochranných roušek ze zásob Ministerstva zdravotnictví na pomoc Itálii. Souhlasila i s dalšími výjimkami v nošení roušek od 5. května, a to pro učitelky v mateřských školách, pro děti, žáky a studenty a pedagogické pracovníky během vyučování ve školách. Povoluje také výjimku na dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů.

USNESENÍ O ZRUŠENÍ PRACOVNÍ POVINNOSTI NALEZNETE ZDE.

USNESENÍ VLÁDY K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST NALEZNETE ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST NALEZNETE ZDE.


5. května 2020

Na základě doporučení Rady města Brna ze dne 29. 4. 2020 rozhodl Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna rozhodnutím č. j. MMB/0180720/2020 ze dne 5. 5. 2020 o převzetí věci nadřízeným správcem daně a následně rozhodnutím č. j. MMB/0180739/2020 ze dne 5. 5. 2020 rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku z pobytu za období od 25. 5. 2020 do 31. 12. 2020 za účelem znovuoživení cestovního ruchu a společenských poměrů na území města po skončení výjimečných opatření v oblasti ubytovacích služeb, souvisejících s pandemií onemocnění SARS-Cov-2.
Obě rozhodnutí byla 5. 5. 2020 vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU Z POBYTU Z MOCI ÚŘEDNÍ NALEZNETE ZDE.


7. května 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí urychlí scénář rozvolňování sociálních služeb. S dřívějším spuštěním vybraných činností dala ve čtvrtek 7. května 2020 souhlas vláda. Schválila také vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance v sociálních službách a ve zdravotnických záchranných službách. Do Parlamentu také zamíří speciální dočasný zákon pro dobu pandemie a návrh na odložení plateb za sociální pojištění.

Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020, který schválila vláda a předloží jej zákonodárcům, má za cíl upřesnit pravomoci Ministerstva zdravotnictví operativně přijímat a vyhlašovat mimořádná opatření směřující k zamezení dalšího šíření nemoci covid-19. Zákon má platit jen do konce roku 2020 a dává ministerstvu možnost omezovat některé, z epidemiologického hlediska rizikové činnosti či poskytované služby, které nejsou řešeny zákonem o ochraně veřejného zdraví, pokud by hrozilo nekontrolované šíření epidemie. Případně bude možné naopak nařídit nějakou činnost, která bude šíření nemoci bránit. Nařízení ministra bude muset schválit i vláda. Vláda zároveň začne pracovat na novelizaci krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví.

S ohledem na velmi příznivou epidemiologickou situaci vláda vyslovila souhlas s rychlejším scénářem rozvolňování sociálních služeb, který navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od pondělí 11. května tak budou moci začít poskytovat služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Klientům pobytových sociálních služeb s výjimkou seniorů bude opět povoleno opouštět ubytovací areály. O čtrnáct dní později, 25. května, by měly být otevřeny stacionáře, sociálně terapeutické dílny a další sociální služby pro všechny cílové skupiny s výjimkou osob starších 50 let a budou opět povoleny návštěvy v zařízeních sociální péče. Celý plán naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Vláda schválila také mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách a pracovníky zdravotnické záchranné služby, kteří často s nasazením vlastního zdraví a s mimořádným nasazením čelili důsledkům epidemie koronaviru SARS-CoV-2. Na odměny pro zaměstnance v sociálních službách (s výjimkou zdravotnických, kterým nelze formou dotace MPSV odměny vyplatit) bude vyčleněno 5,2 miliardy korun. Odměny se budou týkat jak zaměstnanců, kteří přímo pracují s klienty, tak i těch, kteří vytvářejí potřebné zázemí. Pečovatelé v zařízeních, v nichž se prokázala nemoc covid-19, budou moci dostat mimořádnou odměnu ve výši až 40 000 korun, ostatní zaměstnanci polovinu. V zařízeních, která nebyla epidemií přímo zasažena, dostanou všichni zaměstnanci bez rozdílu až 10 000 korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro zdravotnické záchranáře vláda na odměny vyčlenila 1,124 miliardy korun, dalších 28 milionů půjde na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů. Každý ze zhruba 7 000 lékařů a nelékařských pracovníků čtrnácti zdravotnických záchranných služeb dostane za jeden pracovní úvazek za březen, duben a květen jednorázovou odměnu ve výši 40 000 korun za každý odpracovaný měsíc. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministři schválili také návrh zákona, kterým bude možné odložit splatnost pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky. Jedná se o další způsob, jakým chce vláda pomoci firmám překlenout období krize způsobené epidemií koronaviru. Pokud návrh odsouhlasí Parlament, měli by mít zaměstnavatelé možnost uhradit pojistné za květen, červen a červenec až do 20. října 2020. Namísto obvyklého penále by za toto zpoždění zaplatili úrok ve výši 4 procenta p. a. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda projednala a odsouhlasila také Národní program reforem. Dokument popisuje například plánované investice do infrastruktury či kroky k naplňování Inovační strategie ČR 2019 až 2030 a shrnuje i hospodářská opatření vlády přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru. Je připravován každoročně v rámci koordinace hospodářské politiky v EU a zasílán Evropské komisi. Znění naleznete na stránkách vlády http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/vlada-schvalila-narodni-program-reforem-cr-na-rok-2020-181362/.

Ministři se zabývali také finančním darem ve výši 10 milionů korun, který českému státu věnovala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech na podporu v boji proti koronavirové pandemii. Vláda rozhodla, že částku využije na ocenění a podporu nejlepších projektů v rámci hackathonu Hack the Crisis Czech Republic. Udělení speciální ceny pro nejlépe hodnocené účastníky hackathonu bude mít na starost agentura CzechInvest.


11. května 2020

Žáci a studenti u přijímacích zkoušek a státních zkoušek a členové zkušebních komisí nebudou muset mít nasazenu roušku, pokud dodrží základní pravidla. Na jednání v pondělí 11. května 2020 projednala vláda další výjimky z uložené povinnosti. Ministři projednali i několik novel zákonů.

Na přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy, při denní výuce na jednoletých kurzech cizích jazyků nebo při poskytování poradenských služeb nebudou muset mít osoby v místnosti nasazené roušky, pokud mezi sebou zachovají odstup alespoň 1,5 metru a u přijímaček nebude v místnosti více než 15 osob. Výjimku z povinnosti nosit roušky dostanou i pacienti a zdravotničtí pracovníci, pokud je to potřebné pro poskytování zdravotní péče. Příslušné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které platí od 12. května, vzala na vědomí vláda.
Další vlnu rozvolňování nošení roušek naplánovalo Ministerstvo zdravotnictví na pondělí 25. května. Od tohoto data bude nošení roušek povinné pouze ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště a v prostředcích veřejné dopravy. Na všech ostatních místech bude nutné roušku nasadit v případě, kdy se v blízkosti do dvou metrů budou vyskytovat jiné osoby s výjimkou členů domácnosti.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU 1 ZDE, PŘÍLOHU 2 ZDE, PŘÍLOHU 3 ZDE, PŘÍLOHU 4 ZDE, PŘÍLOHU 5 ZDE.

Vláda rovněž stanovila do konce nouzového stavu platnost čestných prohlášení nahrazujících posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a dále lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci v případech, kdy nebyly po dobu trvání nouzového stavu provedeny pracovnělékařské periodické prohlídky.

OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Ministři schválili také návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ministerstvo financí návrh připravilo v důsledku současné koronavirové krize, kvůli které není stále jasné, jak velký výpadek příjmů státnímu rozpočtu v příštím roce hrozí a na jak velký nárůst výdajů se stát musí připravit. Ministerstvo financí proto navrhlo mimořádně prodloužit lhůty na přípravu rozpočtu pro rok 2021 a výhledu na další roky s tím, že správcům kapitol sdělí návrhy příjmů a výdajů na další rok až 15. srpna na základě makroekonomické predikce ČR vydané do 10. srpna. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021 chce ministerstvo předložit vládě do 30. září. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kabinet schválil rovněž novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, jejímž cílem je zjednodušit nákup osobních ochranných prostředků jako pohotovostních zásob po konci nouzového stavu. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje, aby v těchto případech nemusel zadavatel zakázky splnit všechny běžné požadavky zákona a mohl realizaci nákupu zásadně urychlit. Zadavatel například nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci či nebude povinen vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie. Zadavatel také nebude povinen prověřovat skutečného majitele vybraného dodavatele v případě naléhavé situace a v případě existence jediného možného dodavatele. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.


18. května 2020

Firmy s až 500 zaměstnanci postižené dopady koronavirové nákazy budou moci požádat banky o půjčky se státní zárukou. Vyhlášení záručního programu COVID III schválila vláda na jednání v pondělí 18. května. Souhlasila také s vyčleněním 2,5 miliardy korun na podporu osob samostatně výdělečně činných, které v době pandemie musely pečovat o děti, a návrh zákona, který umožní poskytovatelům zdravotních služeb kompenzovat náklady, které jim vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění covid-19.

Záruční program COVID III navazuje na již vyhlášené programy COVID I, COVID II a COVID Praha, ale na rozdíl od nich bude mít celorepublikovou působnost a podpoří podniky až do 500 zaměstnanců. Alokace programu je podle schváleného zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 150 miliard korun, což umožní podpořit úvěry v objemu až 500 miliard korun.

Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, že státní podpora (portfoliové ručení) se bude vztahovat na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31. prosince 2020. Podniky do 250 zaměstnanců budou moci požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun. Podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun. Délka ručení bude v obou případech nanejvýš tři roky.

Vláda souhlasila také s další podporou inovativních firem, které se zaměřily na nové projekty výroby ochranných prostředků na území ČR a další nové technologie v boji s nemocí covid-19. Ministerstvo průmyslu a obchodu už tyto projekty podpořilo dotačním programem Czech Rise Up – Chytrá opatření proti covid-19, díky němuž se již podařilo realizovat sedmnáct úspěšných projektů za více než 550 milionů korun.

Vláda nyní schválila jeho pokračování, dotační program Czech Rise Up 2.0, který bude obsahovat dvě výzvy. První se již úzce zaměří na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení v souladu se schválenou notifikaci Evroské komise. Druhá bude zaměřena na pokračování podpory formou de minimis pro úzce definovanou skupinu projektů, které budou zaměřeny na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení, jejichž cílem je zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií, a to ve střednědobém horizontu. Na tento program plánuje ministerstvo vyhradit až 300 milionů korun.

Vláda schválila také uvolnění až 2,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy pro Ministerstvo průmyslu a obchodu na financování dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ. Tato forma státní podpory má za cíl podpořit ty osoby samostatně výdělečně činné, včetně osob podnikajících v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, které musely přerušit podnikání z důvodů péče o školou povinné dítě do 13 let či osobu závislou na cizí pomoci alespoň ve stupni I do 26 let v době, kdy byly z rozhodnutí vlády uzavřeny školy a sociální služby. Tito drobní podnikatelé mohou požádat o dotaci ve výši 500 korun na den.

Dalších 5 miliard korun schválila vláda uvolnit z vládní rozpočtové rezervy na financování programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ a vzala na vědomí jeho vyhlášení a parametry. Program má poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Takto postižení podnikatelé budou moci požádat o podporu až do výše 10 milionů korun. Podmínkou je, že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu za duben až červen a 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel.

Ministři schválili také návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění covid-19 v roce 2020. Návrh má za cíl stanovit právní rámec pro kompenzace nákladů, které poskytovatelům zdravotních služeb vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění covid-19. Zákon má zdravotním pojišťovnám uložit povinnost tyto náklady kompenzovat a zmocnit Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky určené pro výpočet těchto kompenzací pro případ, že by se příslušní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb se zdravotními pojišťovnami nedohodli sami. Mimořádné náklady na důsledky epidemie totiž nejsou zahrnuty v úhradové vyhlášce na letošní rok, protože ta se připravovala a domlouvala ještě před vypuknutím epidemie. Ministerstvo zdravotnictví odhadlo náklady zdravotnických zařízení spojené s koronavirem na zhruba 5 miliard korun a jejich nehrazení by dostalo zdravotnická zařízení do velkých finančních problémů. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Kabinet schválil rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Pokud návrh odsouhlasí Parlament, bude ještě půl roku po skončení nouzového stavu možné naplnit požadavky právních předpisů a technických norem pro výkon sjednaných druhů práce pouze formálně. Jedná se zejména o splnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanců a prodloužení platnosti stávajících dokumentů. Důvodem je, že kvůli přijatým mimořádným opatřením vzhledem k epidemii není objektivně možné zajistit přezkoumávání kvalifikačních předpokladů a periodická školení desítek profesí.

Vláda také vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke zvládnutí epidemie covid-19. Část z nich tvoří prodloužení stávajících omezení, které muselo ministerstvo po skončení platnosti nouzového stavu prodloužit vlastním nařízením. Nově však bude platit s účinností od úterý 19. května další dílčí rozvolnění v otázce nošení roušek, kdy ji nebudou muset nově používat zaměstnanci v kancelářích, pokud sedí alespoň dva metry od sebe, a také pracující v provozech s vysokou zátěží teplem. Výjimku z platných omezení pohybu dostal také fotbalový zápas mezi Teplicemi a Libercem v sobotu 23. května, kdy na stadionu může být až 150 osob a hráči a rozhodčí mohou využít šatny a sprchy.

Ministři se seznámili také s pravidly, která mají platit po 25. květnu, kdy je v plánu poslední velká vlna uvolnění mimořádných opatření. Od příštího pondělí by tak mělo platit například, že na hromadné akce může přijít až 300 osob, otevřou se i vnitřní prostory restaurací, ale jen do 23 hodin, a obnoví provoz hotelů, bude možné chodit na prohlídky hradů a zámků a do práce se budou moci pustit i tatéři. Všichni přitom budou muset splnit přísná hygienická opatření, která stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. S omezením budou opět povoleny i návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a do škol se budou moci dobrovolně vrátit i žáci prvních ročníků základních škol.

USNESENÍ VLÁDY Č 554 K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU 1 ZDE, PŘÍLOHU 2 ZDE, PŘÍLOHU 3 ZDE, PŘÍLOHU 4 ZDE.

USNESENÍ VLÁDY Č 555 K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU 1 ZDE, PŘÍLOHU 2 ZDE, PŘÍLOHU 3 ZDE, PŘÍLOHU 4 ZDE, PŘÍLOHU 5 ZDE, PŘÍLOHU 6 ZDE, PŘÍLOHU 7 ZDE, PŘÍLOHU 8 ZDE, PŘÍLOHU 9 ZDE, PŘÍLOHU 10 ZDE.

Vláda se zabývala také projektem Chytrá karanténa. Ministru zdravotnictví uložila, aby do 25. května převzal gesci projektu a vládě předložil návrh řešení projektu Chytrá karanténa 2.0. Centrální řídicí tým covid-19 bude implementován do organizační struktury Ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví má rovněž předložit návrh na personální zajištění Chytré karantény v organizační struktuře Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic včetně návrhu na zvýšení počtu příslušných systemizovaných míst a rozpočtových požadavků na jejich finanční pokrytí a zajistit technické a IT řešení Chytré karantény 2.0 prostřednictvím státního podniku NAKIT. Navrhnout smluvní, technické a IT řešení Chytré karantény 2.0 dostal za úkol k témuž datu 1. vicepremiér a ministr vnitra.

Vláda rovněž rozhodla o doplnění státních hmotných rezerv o osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky, přičemž Správě státních hmotných rezerv na tyto účely uvolní prostředky do výše 1,243 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy a nespotřebované výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví, které byly účelově vázány na výdaje spojené s epidemií covid-19. Ministerstvo vnitra také předá do zásob Správy státních hmotných rezerv osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky, které nakoupí ze svých k tomu určených finančních zdrojů.


25. května 2020

Pořadatelé sportovních a kulturních akcí a také podnikatelé v ubytovacích službách by mohli ušetřit pět procent na DPH. Automobiloví dopravci by mohli ušetřit na silniční dani dokonce čtvrtinu. Počítá s tím návrh zákona, který mění některé zákony v daňové oblasti a který v pondělí 25. května 2020 schválila vláda.

Návrh mimořádného zákona, který chce vláda prosadit v Parlamentu ve stavu legislativní nouze, má pomoci odvětvím, která patří mezi nejpostiženější v současné koronavirové krizi. Ministerstvem financí předložený protikrizový daňový balíček obsahuje snížení daně z přidané hodnoty v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vlecích a vstupného do saun a dalších podobných zařízení, a to ze současných 15 na 10 procent.

Zároveň návrh obsahuje snížení silniční daně o 25 procent u nákladních aut nad 3,5 tuny, a to zpětně již od počátku roku 2020. Zemědělcům zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty a pro všechny fyzické a právnické osoby zavádí zpětné uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů. Nově si budou moci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda schválila také návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Pokud návrh tzv. programu Antivirus C Parlament schválí, bude možné zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci prominout placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Pro přiznání této úlevy bude muset zaměstnavatel splnit několik podmínek. Tou hlavní je, že zaměstnavatel výrazně nesnížil během koronavirové krize zaměstnanost a zároveň nesnížil objem mezd poskytovaných svým zaměstnancům, a to ne o více než 10 procent oproti stavu v březnu 2020. Zaměstnavatel také musel odvést pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci ve stanovené lhůtě a výši podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení, a za příslušný kalendářní měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus B. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda vzala na vědomí několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými se mění či doplňují stávající nařízená pravidla. Ministerstvo zdravotnictví s platností od 26. května zrušilo vyhrazenou prodejní dobu pro seniory, zrušilo povinnost holičů, kadeřníků, pedikérů, masérů a dalších obdobných profesí používat kromě roušky i ochranný štít a zrušilo povinnost nosit roušku v zaměstnání, pokud osoba pracuje na jednom místě nejméně dva metry od jiné osoby, u plavčíků, plaveckých trenérů a instruktorů rovněž s dvoumetrovou podmínkou a také u řidičů veřejné dopravy, když nepřicházejí do přímého kontaktu s cestujícím při odbavení.
Ministr zdravotnictví rozhodl také o tom, že ukončit karanténu už nebude možné použitím rychlotestu na covid-19, ale pouze za použití testu PCR. Ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy rozhodl rovněž o dobrovolném návratu ke školní výuce i pro žáky základních škol speciálních, žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování od 1. června. O týden později, od 8. června, se budou moci do škol dobrovolně vrátit i žáci 2. stupně základní školy a středních škol nebo konzervatoří a studenti vyšší odborné školy, a to ke konzultacím či třídnickým hodinám. Pro všechny platí, že žáci a studenti musí tvořit skupiny o nejvýše 15 jedincích. Více k dalším etapám uvolňování činnosti škol v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vláda souhlasila i se zmírněním režimu na státních hranicích. Výjimka ze zákazu vstupu do České republiky pro cizince se od 26. května bude vztahovat i na občany EU a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky na dobu nejdéle 72 hodin za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo návštěvy osoby, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu včetně trvalého partnerského vztahu, pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole a pro pracovníky do potravinářské výroby, kterým bylo vydáno vízum s počátkem platnosti od 11. května 2020. Všichni se budou muset při vstupu prokázat negativním testem na covid-19. 

USNESENÍ VLÁDY K OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU 1 ZDE, PŘÍLOHU 2 ZDE, PŘÍLOHU 3 ZDE, PŘÍLOHU 4 ZDE, PŘÍLOHU 5 ZDE, PŘÍLOHU 6 ZDE, PŘÍLOHU 7 ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE S ÚČINNOSTÍ OD 27.05.2020 NALEZNETE ZDE.

Zároveň vláda rozšířila hraniční přechody, na kterých je povoleno překračovat hranice s Rakouskem a Německem, a to o všechny zbývající železniční a silniční přechody, říční hraniční přechod Hřensko a také o letiště Brno-Tuřany, Karlovy Vary, Ostrava-Mošnov a Pardubice. Zároveň se na hranicích ruší plošné kontroly a bude možné všechny přechody opět používat 24 hodin denně. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

USNESENÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU ZDE.

Vláda se zabývala i budoucností projektu Chytrá karanténa. V rámci projektu tzv. Chytré karantény 2.0, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví, bude na ministerstvu zřízen nový odbor Pohotovostní operační centrum, podřízený přímo hlavnímu hygienikovi ČR. Toto centrum bude pracovat v nepřetržitém režimu a bude provádět analýzy hrozeb s dopadem na veřejné zdraví, navrhovat jejich řešení a spravovat a rozvíjet systém Chytrá karanténa 2.0. Do systému Chytré karantény 2.0 budou zapojeny i krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Ministerstvo zdravotnictví také postupně převezme nástroje, které vyvinula Armáda ČR v rámci původní Chytré karantény. IT řešení projektu zajistí státní podnik NAKIT.

Ministři rozhodli také o zřízení funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví v rámci Úřadu vlády a s účinností od 1. června 2020 do ní jmenovala prof. MUDr. Romana Prymulu, CSc., Ph.D. Mezi nejpodstatnější úkoly vládního zmocněnce bude patřit vytvoření a předložení Národní koncepce zdravotnického výzkumu a celková koordinace problematiky vědy a výzkumu ve zdravotnictví s jednotlivými ústředními orgány státní správy a dalšími subjekty.

Ministři projednali a schválili také pravidla nového programu poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru. Program je určen pro malé a středně velké podnikatele v oblasti zemědělské prvovýroby, jejichž podnikání utrpělo ztráty v souvislosti s pandemií covid-19. Klienti budou moci zažádat o finanční podporu v maximální výši 150 000 korun, která však nesmí přesáhnout 50 procent z nesplacené výše jistiny úvěru. Podrobnosti jsou v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.


1. června 2020

Pořadatelé sportovních akcí, sportovní kluby a organizace, které během nucené pauzy utrpěli ekonomické ztráty, budou moci požádat stát o mimořádnou dotaci. Dotační program COVID-Sport bude mít na základě rozhodnutí vlády z pondělí 1. června 2020 k dispozici miliardu korun. Ministři rovněž chtějí usnadnit situaci i českým průvodcům. Navrhli proto o tři měsíce odsunout novou povinnost pořídit si národní průkaz průvodce.

Dotační program COVID-Sport připravila Národní sportovní agentura. Cílem programu je finančně pomoci organizátorům sportovních akcí, provozovatelům sportovních zařízení a sportovním organizacím, které musí hradit nájemné za užívání sportovního zařízení. Ti všichni byli závažně ekonomicky postiženi důsledky pandemie koronaviru, když museli naplánované akce zrušit a přišli i o veškeré příjmy z činnosti. Vzhledem k tomu, že se z valné většiny jedná o neziskové organizace, nemohli požádat o pomoc z žádného z dosud vládou spuštěných programů.

Po vyhlášení dotačního programu COVID-SPORT, jehož přípravu vláda vzala na vědomí, budou moci požádat stát o mimořádnou dotaci. Dotační program bude administrovat Národní sportovní agentura ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, protože NSA nedisponuje systémem elektronického příjmu žádostí. Miliardu korun, schválenou na program, rovným dílem poskytnou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a vláda z vládní rozpočtové rezervy. Více informací o programu na stránkách https://www.agenturasport.cz/dotacni-program-podpory-sportovnich-organizaci-postizenych-celosvetovou-pandemii-covid-19-covid-sport/.

Vláda schválila také návrh novely živnostenského zákona, jehož cílem je pomoci odvětví cestovního ruchu, konkrétně průvodcům turistů. Ti by se měli podle již schválené novely živnostenského zákona, která má vstoupit v platnost od 1. listopadu 2020, prokazovat od 1. ledna 2021 českým národním průkazem průvodce. Vláda teď navrhne další novelou zákona Parlamentu, aby účinnost zákona posunul k 1. lednu 2020 a zavedení nové povinnosti až od 1. března 2021. Tři měsíce navíc mají průvodcům pomoci si v klidu vyřídit potřebné povolení na Ministerstvu pro místní rozvoj po skončení epidemie koronaviru.

Ministři projednali a vzali na vědomí mimořádná opatření ministra zdravotnictví, která upravují některé dosud platné restrikce. Od pondělí 15. června se opět zásadně rozvolní dosavadní režim pro cesty z a do zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví nově stanovuje rozdělení států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru do tří kategorií. Podle dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) budou země označeny zelenou, oranžovou nebo červenou barvou podle rizika nákazy. Češi a cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR budou moci po tomto datu vycestovat do zemí všech kategorií, ale po návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem nebudou muset prokázat negativní test na koronavirus. Pro cizince ze zemí EU cestující do ČR se povinnost prokázat se testem nebude vztahovat, pokud spadají do země s nízkým rizikem. Do skupiny s největším rizikem ministerstvo zařadilo pouze Švédsko a Velkou Británii. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí.
O týden dříve, od 8. června, se zmírní některá opatření pro české občany a podnikatele. Bude například možné uspořádat hromadné akce s účastí do 500 osob, restaurační zahrádky budou moci zůstat otevřené i po 23. hodině bez omezení, na tržištích si bude možné zkoušet oblečení a zvýší se i počet osob, které mohou být v zoo či botanické zahradě či v areálu hradů a zámků (na 250 na hektar plochy), ve výstavních síních, uvnitř hradů a zámků a v hledištích divadel, kin, koncertních síní či cirkusů (na 500 osob). Ruší se zároveň i povinnost rozestupů v hledišti – ob řadu a ob místo. Ministerstvo zruší rovněž povinnost návštěvníků bazénů a koupališť nosit roušku pokud dodrží sociální odstup dva metry od jiné osoby. 

USNESENÍ VLÁDY K OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU 1 ZDE, PŘÍLOHU 2 ZDE, PŘÍLOHU 3 ZDE, PŘÍLOHU 4 ZDE.

Ministři také rozhodli o ukončení cenového moratoria na nájemné z bytů. Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky po dobu nouzového stavu, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování. Vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu kvůli epidemii již bylo zrušeno, není podle Ministerstva financí již důvod moratorium držet. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

NAŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE.


5. června 2020

S úderem pátečního poledne končí kontroly státních hranic s Rakouskem a Neměckem, které byly zavedeny na ochranu proti šíření koronaviru. Na mimořádném jednání v pátek 5. června 2020 o tom rozhodla vláda. Pro Čechy také přestává platit povinnost prokázat se po návratu z těchto zemí, ale také ze Slovenska a z Maďarska, negativním testem na covid-19 nebo jít do karantény.

Od pátku 5. června 12 hodin skončí stávající omezení volného pohybu na hranicích České republiky s Rakouskem a Německem. Ochrana vnitřních hranic bude nadále platit už jen na vzdušné hranici a Policie ČR už bude provádět jen namátkové kontroly zaměřené zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví, tedy na cizince, kteří nepatří mezi ministerstvem stanovené výjimky ze zákazu vstupu do ČR.

Z tohoto zákazu byli současně ke stejnému datu nově vyňati občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v Maďarsku, Německu, Rakousku a na Slovensku a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta těmito zeměmi, kteří překročí státní hranici mezi Českou republikou a Německem, Rakouskem nebo Slovenskem.

Češi a cizinci s přechodným, trvalým nebo rezidentním pobytem v ČR se navíc při návratu z těchto zemí nebudou muset prokazovat negativním testem na covid-19. To samé platí i pro české občany, kteří mají v Německu, Maďarsku, Rakousku nebo na Slovensku trvalé bydliště.

Ministerstvo zahraničních věcí nicméně upozorňuje, že v případě státních hranic s Německem se zatím jedná o jednostranný krok české vlády. Tudíž při cestě do Německa se musí čeští občané podřídit podmínkám, které aktuálně platí na německém území. Ze sousedních států tak od 12 hodin platí omezený provoz pouze na hranicích s Polskem, který zavedla až do odvolání polská vláda.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ VNITŘNÍCH HRANIC NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU ZDE.

USNESENÍ KE VSTUPU OSOB NA ÚZEMÍ ČR NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU ZDE.

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST S ÚČINNOSTÍ OD 08.06.2020 NALEZNETE ZDE.


9. června 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ A OMEZENÍ HROMADNÝCH AKCÍ NAD 500 OSOB S ÚČINNOSTÍ OD 9. 6. 2020 OD 15 HODIN DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.


12. června 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZOVEN A PROVOZŮ SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 15. 6. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST, S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 15. 6. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ A OMEZENÍ HROMADNÝCH AKCÍ NAD 500 OSOB S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 15. 6. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČR OD 15. 6. 2020 – NALEZNETE ZDE.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝM SE VYDÁVÁ SEZNAM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE A DALŠÍCH STÁTŮ SCHENGENSKÉHO PROSTORU S NÍZKÝM A SE STŘEDNÍM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. DO 30. 6. 2020 – NALEZNETE ZDE.


17. června 2020

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 19. 5. 2020 K OMEZENÍ PROVOZU LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 27. 6. DO 30. 6. 2020 – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NAŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ ČR S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ A OMEZENÍ HROMADNÝCH AKCÍ NAD 500 OSOB S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 19. 6. DO 21. 6. 2020 – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ A OMEZENÍ HROMADNÝCH AKCÍ NAD 1000 OSOB S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST, S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZOVEN A PROVOZŮ SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.


19. června 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST, S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. DO 26. 6. 2020 – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 27. 6. DO 30. 6. 2020 – NALEZNETE ZDE.


25. června

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 19. 6. 2020 K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2020 NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZOVEN A PROVOZŮ SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.


29. června 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.


30. června 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NAŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ ČR S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2020 – NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČR S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2020 – NALEZNETE ZDE.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝM SE VYDÁVÁ SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VČETNĚ ZEMÍ, KTERÉ NESPLŇUJÍ PODMÍNKU RECIPROCITY, NALEZNETE ZDE.


1. července 2020

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 19. 5. 2020 K NAŘÍZENÍ VŠEM POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH KLIENTŮ A JEJICH TESTOVÁNÍ NA SARS-COV-2 NALEZNETE ZDE.


3. července 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 4. 7. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ A OMEZENÍ HROMADNÝCH AKCÍ NAD 1000 OSOB S ÚČINNOSTÍ OD 4. 7. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.


10. července 2020

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝM SE VYDÁVÁ SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VČETNĚ ZEMÍ, KTERÉ NESPLŇUJÍ PODMÍNKU RECIPROCITY, NALEZNETE ZDE.


17. července 2020

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČR S ÚČINNOSTÍ OD 20. 7. 2020 – NALEZNETE ZDE.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝM SE VYDÁVÁ SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, NALEZNETE ZDE.


23. července 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ A OMEZENÍ HROMADNÝCH AKCÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. 7. OD 0.00 HODIN DO 26. 7. 2020 DO 23:59 HODIN – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ A OMEZENÍ HROMADNÝCH AKCÍ S ÚČINNOSTÍ OD 27. 7. 2020 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.


24. července 2020

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝM SE VYDÁVÁ SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, NALEZNETE ZDE.


19. srpna 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ, NALEZNETE ZDE.


24. srpna

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČR S ÚČINNOSTÍ OD 25. 8. 2020 DO DOVOLÁNÍ, NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ A OMEZENÍ HROMADNÝCH AKCÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ, NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST, S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ, NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – IZOLACE A KARANTÉNA, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2020 DO DOVOLÁNÍ, NALEZNETE ZDE.