uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Testování lihovin a destilátů - 13. září 2012

Testování  lihovin  a  destilátů  bude  hrazeno  z rozpočtu  Jihomoravského  kraje,  tedy  pro  obyvatele
Jihomoravského kraje bude bezplatně.

Testování lihovin a destilátů lze žadateli  bezplatně předem dojednat u:

  • Mendelovy univerzity v Brně;
  • Masarykovy univerzity v Brně;
  • Chemické laboratoře Salayová ve Velkých Bílovicích;
  • Moravských naftových dolech v Hodoníně.

Bližší  informace  a  podmínky  provádění  testů  s kontaktními  telefony  a  emailovými  adresami budou
pro občany zveřejněny na webové stránce Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, ve složce
„OBECNÉ INFORMACE K OTRAVĚ METHYLALKOHOLEM“.

V podmínkách  pro  provedení  testu  bude uvedena  povinnost  žadatele udělit souhlas, v souladu  se
zákonem  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  k použití
a  zpracování  jeho  osobních  údajů  (jméno  a  příjmení,  bydliště,  kontaktní  spojení),  kdy  v případě
pozitivního  nálezu  metylalkoholu  či  jiné  škodlivé  látky  budou  výše  uvedené  informace  okamžitě
předány Policii České republiky a orgánům Celní správy.

JUDr. Michal HAŠEK
hejtman Jihomoravského kraje