uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Výzva hejtmana Jihomoravského kraje - 13. září 2012

V souvislosti  s  aktuální  situací  ohrožení  životů  a  zdraví  obyvatel  výskytem  alkoholických  nápojů
obsahujících  metylalkohol  jsem  dne  12.  září  2012  svolal  jednání  Krizového  štábu  Jihomoravského
kraje,  kde  byly  přizvanými  zástupci  správních  úřadů  a  bezpečnostních  sborů  sděleny  aktuální
informace potvrzující závažnost situace.

Vyzývám  proto  všechny  občany  Jihomoravského  kraje,  aby  nekonzumovali  lihoviny  a  destiláty
s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života.

Pro   informování   občanů   zřídil   Jihomoravský   kraj   prostřednictvím   Nemocnice   Kyjov   zvláštní      
krizovou informační telefonní linku s číslem 518 601 335, která 24 hodin denně poskytne zájemcům
informace o příznacích otravy metylalkoholem a nutných postupech k léčbě postižených pacientů.
Informace  pro  obyvatele  Jihomoravského  kraje  jsou  průběžně  zveřejňovány  na  webové  stránce
Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz,  kde jsou uvedeny vhodné  postupy při  podezření  na
požití  nebo  výskyt  alkoholu  s  příměsí  metylalkoholu.  Na  této stránce  jsou  také  základní  informace          
o projevech otravy metylalkoholem a doporučený postup  při podezření na otravu a dále kontakty na
pracoviště,  na  která  se  mohou  obracet  jednotliví  občané  v případě  podezření  na  kontaminaci  jimi
konzumovaných lihovin metylalkoholem.

JUDr. Michal HAŠEK
hejtman Jihomoravského kraje