uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Rozšíření služeb CZECH POINT - 30. listopad -0001

Úřad městské části Brno-sever je již od minulého roku jedním z kontaktních míst Czech Point. Dosud zde bylo možné získat ověřené výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí a Rejstříku trestů. Od 1. ledna 2009 lze zažádat také o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů. Žadatel je povinen předložit platný doklad totožnosti, zastupuje-li ho zmocněnec, je potřeba postupovat na základě úředně ověřené plné moci. Další podrobnosti o službě Czech Point naleznete v sekci „CZECH POINT“ nebo na www.czechpoint.cz.