uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Strážníci přiblíží rizika moderních technologií - 15. únor 2016

Lidé je často využívají, málokdo si však dostatečně uvědomuje, že existují hranice, za které není dobré vstupovat.
Počítače mnoho dospělých vnímá jako vítaný zdroj zábavy pro své děti. I když rizika moderní doby znají, často spoléhají na to, že komunikační technologie právě jejich ratolest neohrožují. Děti však nedokážou zcela domyslet všechny důsledky svého jednání a mnohdy ze zvědavosti mohou navštívit internetové stránky, na kterých nikdy nebyly. A třeba jen proto, aby nebyly středem posměchu mezi svými vrstevníky.
Jaká jsou aktuálně největší rizika kyberprostoru a jakými nástroji lze bezpečí dětí i dospívajících nejspolehlivěji ochránit? Praktické rady, jak eliminovat nebezpečí přímé konfrontace s krutou realitou, přinese názorný seminář Webzávislák 2016.
Upozorní mimo jiné i na smutné případy, kdy jeden zdánlivě neškodný internetový krok do neznáma odstartoval lavinu problémů a vyústil v tragický konec. A odpoví také na otázku, jak velkým nebezpečím mohou být informační a komunikační technologie ve spojení s internetem a mobilními telefony.
Akce se uskuteční ve středu 17. února 2016 od 16 hodin v přednáškovém sále Dopravního hřiště Riviéra (Bauerova 7) a jejím organizátorem je statutární město Brno, Městská policie Brno, Preventivně informační oddělení.
Seminář je určen nejen rodičům, ale také všem, kteří se na jejich výchově přímo i nepřímo podílejí. Tedy učitelům a ředitelům základních a středních škol, vysokoškolským profesorům, studentům, psychologům, psychiatrům, výchovným poradcům, ale i metodikům prevence a sociálním pracovníkům. Cílovou skupinou akce jsou rovněž policisté, strážníci či úředníci státní správy.
Seminář je zdarma, k účasti je nutné se elektronicky zaregistrovat ZDE